Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish—to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required and will be verified upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

Web Content Display Web Content Display

Ethics

Faculty of Philosophy

Available programmes

first-cycle programme

not available

second-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

main discipline: Philosophy

Programme description

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Czym jest etyka na UJ? To interdyscyplinarne studia magisterskie przeznaczone dla absolwentów innych kierunków, w tym osób prowadzących już aktywne życie zawodowe, które chcą nabyć dodatkowe kompetencje ogólnoetyczne oraz kompetencje w zakresie analizy etycznej w obszarze swojej podstawowej dziedziny naukowej. Modułowa struktura studiów powoduje, że studenci zapoznają się z konkretnymi problemami etycznymi, przed którymi stoją instytucje naukowe, administracyjne, społeczne i polityczne. Wspólnie ze studentami takich kierunków jak prawo czy biotechnologia pracują nad modelami etyki zawodowej. W ten sposób nabywają najważniejszą kompetencję absolwenta studiów (przyszłego specjalisty ds. etycznych): zdolność do scalania perspektyw ściśle zawowodych oraz ogólnoetycznych, aspektów technicznych i wymiaru (między-)ludzkiego. Cztery moduły interdyscyplinarne zaplanowano według zasady "od ujęć humanistycznych, typowych dla etyki i filozofii, do ujęć praktycznych, związanych z pracą nad żywym i nieżywym ludzkim ciałem", stąd moduły ułożono w kolejności "Antropologia kulturowa", "Prawo a etyka", "Antropologia medyczna w badanich historycznoarcheologicznych" oraz "Biotechnologia".

Information regarding Faculty

The Faculty of Philosophy is one of the oldest faculties of our university funded in 1364. It has the category A+ granted by the Ministry of Science and Higher Education. Study programmes conducted at the Faculty lead in rankings prepared by the Education Foundation “Perspektywy”, every year talented students win the prestigious Diamond Grant programme and achieve successes during Polish and international contests. The Faculty of Philosophy is a place in which a human is placed in the centre of research interest. Studies there are a great opportunity to learn more about ourselves, other cultures and religions, and understand an individual and a society place in the world.

The Faculty consists of 5 Institutes: of Philosophy, of Pedagogy, of Psychology, of Religious Studies, of Sociology and the Centre for Comparative Studies of Civilisations. The study programme is conducted in the Institute of Philosophy, which is located in Historic Centre of Kraków. 

Rankings, distinctions, accreditations

  • Category A+ granted to the Faculty by the Ministry of Science and Higher Education

Curriculum overview

Programme curriculum consists of information regarding classes in which you will take part while studying at this field of study. The programme provides data on classes in particular semesters, which of them are compulsory or optional, which of them end with an exam, and which do not. Each class has its own syllabus – a description of contents of the class.

Student matters

International Students Office

Centre of Academic Support

internationalstudents.uj.edu.pl
iso@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student Scholarships Office

Centre of Academic Support

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations operate at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences, and meet fellow students outside the lecture halls. There are many student associations at the Faculty of Philosophy, f. e. Students of Ethics Academic Circle.

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes, such as Erasmus+, Utrecht Network, bilateral exchange programmes, European university Una Europa, or the domestic mobility programme called MOST.

More than just studies


Go to the video

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl. Admissions Office is responsible for the admission process at the Jagiellonian University. In case of questions regarding admission, contact the Office directly or visit websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Information regarding admission to this study programme, including qualification rules, admission and tuition fee, schedule, required documents and information on final result calculation, are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from other university or other study programme is possible, with the consent of the dean: after finishing a first year of studies and fulfilling additional conditions described by the Faculty Council. In case of questions regarding a transfer, contact the unit in charge of study programme directly.

See also

Careers Service

Centre of Academic Support

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Graduates

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

W związku z rozwojem technologicznym, rynek pracy wymusił pojawienie się nowego typu specjalistów, czyli osób zajmujących się jego etycznymi aspektami, np.:

  • dopuszczalność stosowania technologii do diagnozowania i leczenia chorób
  • traktowanie ludzkich szczątków w trakcie badań naukowych
  • rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Są to np. eksperci ds. etyki zawodowej, członkowie komisji etycznych, pracownicy administracji zajmujący się delikatnymi kwestiami społecznymi (osoby niepełnosprawne czy przewlekle chore, ofiary mobbingu etc.), osoby przygotowane do pracy na pograniczu akademickiej etyki i praktyki ekonomicznej, społecznej oraz politycznej. Studia przygotowują absolwentów do tego, aby samodzielnie rozwijać się w w/w. obszarach. Program studiów przygotowany został w taki sposób, aby absolwenci innych kierunków, w tym osoby prowadzące już aktywne życie zawodowe, mogli dodatkowo nabyć kompetencje ogólnoetyczne oraz kompetencje w zakresie analizy etycznej w obszarze swojej podstawowej dziedziny naukowej.

Studia, uzupełnione o studium pedagogiczne, przygotowują i dają uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach.

Further education possibilities

Contact

The study programme is conducted in the Institute of Philosophy, which is a part of the Faculty of Philosophy. Institute is located in Historic Centre of Kraków. In case of questions regarding studies, contact:

filozofia@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 17 32

filozofia.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl