Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish—to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required and will be verified upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

Web Content Display Web Content Display

Religious Studies—Interdisciplinary Studies in Religions and Cultures of the World

Faculty of Philosophy

Available programmes

first-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 3 years (6 semesters)

title: Licencjat (equivalent of Bachelor's degree)

discipline: Culture and Religion Studies

second-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

discipline: Culture and Religion Studies

Programme description

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Zastanawiasz się, czym jest religia? Dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach? Jakie są różnice, a jakie podobieństwa między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem? Co sprawia, że ludzie wierzą w istoty nadprzyrodzone? Jaką rolę odegrała religia w ewolucji człowieka i historii ludzkości? W jaki sposób motywuje ludzi do działania? Jaki wpływ wywiera na społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? Jeśli tak, religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata jest dobrym kierunkiem, by poszukać odpowiedzi. Instytut Religioznawstwa UJ jest miejscem wyjątkowym. Studia religioznawcze wprowadzą Cię w wiele dyscyplin naukowych: antropologię, etnologię, filozofię, historię, politologię, psychologię i socjologię. Studia te wiążą się także z interesującym programem naukowych spotkań: wykładów gościnnych, cyklicznych seminariów, konferencji i prelekcji. Także z wydarzeniami łączącymi popularyzację nauki o religii w przestrzeni publicznej: pokazy filmowe, Dyskusyjny Klub Filmowy.

Information regarding Faculty

The Faculty of Philosophy is one of the oldest faculties of our university funded in 1364. It has the category A+ granted by the Ministry of Science and Higher Education. Study programmes conducted at the Faculty lead in rankings prepared by the Education Foundation “Perspektywy”, every year talented students win the prestigious Diamond Grant programme and achieve successes during Polish and international contests. The Faculty of Philosophy is a place in which a human is placed in the centre of research interest. Studies there are a great opportunity to learn more about ourselves, other cultures and religions, and understand an individual and a society place in the world.

The Faculty consists of 5 Institutes: of Philosophy, of Pedagogy, of Psychology, of Religious Studies, of Sociology and the Centre for Comparative Studies of Civilisations. The study programme is conducted in the Institute of Religious Studies, which is located in Historic Centre of Kraków. 

Rankings, distinctions, accreditations

  • Positive evaluation of the study programme rating awarded by the Polish Accreditation Committee (PKA)
  • Category A+ granted to the Faculty by the Ministry of Science and Higher Education

Curriculum overview

Programme curriculum consists of information regarding classes in which you will take part while studying at this field of study. The programme provides data on classes in particular semesters, which of them are compulsory or optional, which of them end with an exam, and which do not. Each class has its own syllabus – a description of contents of the class.

Student matters

International Students Office

Centre of Academic Support

internationalstudents.uj.edu.pl
iso@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student Scholarships Office

Centre of Academic Support

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations operate at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences, and meet fellow students outside the lecture halls. There are many student activities and associations at the Faculty of Philosophy.

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes, such as Erasmus+, Utrecht Network, bilateral exchange programmes, European university Una Europa, or the domestic mobility programme called MOST.

More than just studies


Go to the video

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl. Admissions Office is responsible for the admission process at the Jagiellonian University. In case of questions regarding admission, contact the Office directly or visit websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Information regarding admission to this study programme, including qualification rules, admission and tuition fee, schedule, required documents and information on final result calculation, are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from other university or other study programme is possible, with the consent of the dean: after finishing a first year of studies and fulfilling additional conditions described by the Faculty Council. In case of questions regarding a transfer, contact the unit in charge of study programme directly.

See also

Careers Service

Centre of Academic Support

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Graduates

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Po pomyślnym ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą jako religioznawcy prowadzić samodzielnie prace w zakresie doradztwa i przygotowania ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową, a zwłaszcza:

  • badania naukowe w zakresie zjawisk religijnych zarówno na przestrzeni dziejów jak i we współczesnym społeczeństwie;
  • ekspertyz i konsultacji specjalistycznych (dla instytucji rządowych, pozarządowych, dyplomacji, misji wojskowych, jednostek zajmujących się sprawami imigracji, mediów, wydawnictw, wymiaru sprawiedliwości, personelu medycznego, firm – to jest wszystkich, którzy stykają się z zagadnieniem religii w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym);
  • analiz kwestii religijnych w prawodawstwie i ustawodawstwie;
  • informacji społecznej i archiwizowania danych o religiach zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości.

Studia II stopnia pozwalają na dostarczenie społeczeństwu ekspertów potrafiących diagnozować problemy związane z interakcjami sfer religijnych, kulturowych i społecznych oraz poprawnie identyfikować zjawiska religijne i ich specyfikę. Znajomość mechanizmów kreowania i funkcjonowania religijnych modeli symbolicznych świata pozwala im podejmować pracę w dziedzinach związanych z aktywnością symboliczną.

Further education possibilities

University in close-up

Centre for Communications and Marketing

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Offer for school

The following events are conducted in Polish – to find out about the offer for English-speaking audience, please get in touch with the organizer directly. Additionally, due to the current pandemic, some faculty and university events may be canceled or conducted in a form other than that described below.

We invite all schools to a series of meetings, "University Closer to you – trips to the Jagiellonian University." The purpose of the sessions as part of the tours is to familiarize students with our university's history through a broad educational offer (lectures, workshops, laboratory classes, etc.). The current program of the event is available on the organizer's website - Centre for Communications and Marketing.

The Jagiellonian Library allows you to visit the old and new parts of the building. The tour program includes presentations of information about the history of the Library and the building itself and a tour of the Warehouse Department. The offer of Collegium Maius consists of the "Traces of science" and "Traces of history and art" lessons as well as interactive online classes. We also invite you to familiarize yourself with the educational offer of: the Botanic Garden, the Nature Education Center, the Confucius Institute, and the Museum of the Department of Anatomy UJ CM.

Contact

The study programme is conducted in the Institute of Religious Studies, which is a part of the Faculty of Philosophy. Institute is located in Historic Centre of Kraków. In case of questions regarding studies, contact:

religioznawstwo@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 17 78

religioznawstwo.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl