Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish – to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required already upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

At this moment information in study card is available mainly in Polish – please visit us later for complete information in English.

Web Content Display Web Content Display

Geography

Faculty of Geography and Geology

Available programmes

first-cycle programme

not available

second-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

main discipline: Earth and Environmental Sciences

Programme description

Geografia jest kierunkiem dla tych, którzy nigdy nie wyrośli z zadawania pytań o to, co ich otacza, słowem – to studia dla ciekawych świata. Student wybiera jedną ze ścieżek: 

  • funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • hydrologia, meteorologia i klimatologia
  • rozwój lokalny i regionalny
  • turystyka
  • system Informacji Geograficznej

W ramach każdej z nich z opiekunem ustala się spersonalizowany program studiów. Studenci geografii uczestniczą w wyjazdach zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+, CEEPUS, ERASMUS MUNDUS, International Visegrad Fund. Ta rozmaitość daje szerokie możliwości wyboru drogi zawodowej.

Information regarding Faculty

The Faculty of Geography and Geology started its activity in 2017. It is one of the youngest faculties at the oldest Polish university, which, drawing on tradition, uses modern solutions. It has the A category granted by the Ministry of Science and Higher Education, fields of studies conducted at the faculty lead in rankings prepared by the Education Foundation “Perspektywy”.

Research conducted by scientists from the Faculty of Geography and Geology uses the potential of geographic and geological sciences. It is carried out taking into account the current problems, dilemmas of civilization, and the needs of modern human. The areas of interest of research projects are human impact on the environment, artificial intelligence, sustainable development, or the study of Mars.

The premises of the Faculty of Geography and Geology are located on the territory of the Campus of the 600th Anniversary of the JU Revival. The faculty consists of two institutes: Institute of Geography and Spatial Management and Institute of Geological Sciences. Classes are taught in the faculty's buildings with the use of the cutting-edge research and didactic infrastructure (i.e., specialized laboratories and laboratories with analysis equipment) in the form of field activities in Poland and abroad.

Rankings, distinctions, accreditations

  • 1st place in 2019, 2nd place in 2021, 3rd place in 2020 in Ranking of Study Programmes prepared by the 'Perspektywy' Education Foundation
  • Category 'A' granted to the Faculty awarded by Committee for the Evaluation of Scientific Units (KEJN)

Curriculum overview

Programme curriculum consists of information regarding classes in which you will take part while studying at this field of study. The programme provides data on classes in particular semesters, which of them are compulsory or optional, which of them end with an exam, and which do not. Each class has its own syllabus – a description of contents of the class.

Student matters

International Students Office

Centre of Academic Support

internationalstudents.uj.edu.pl
iso@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student Scholarships Office

Centre of Academic Support

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations work at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside the lecture halls. Students can join the European Association for Students and Young Geographers (EGEA).

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes such as Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, exchange programmes within Bilateral Agreements or European university Una Europa, or participate in a domestic mobility programme called MOST.

More than just studies

From our students

Maciej – JU Team Maciej – JU Team
Często uczestniczę w wyjazdach terenowych w polskie góry oraz za granicę. W ubiegłym roku byłem na obozie naukowym w Słowenii. To nie jedyny kraj, do którego udają się członkowie Koła Geografów UJ. Uczelnia współpracuje w ramach wymian studenckich m.in. z ośrodkami akademickimi w Czechach, Chorwacji, Turcji, Rumunii i Holandii.

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl. Admissions Office is responsible for the admission process at the Jagiellonian University. In case of questions regarding admission, contact the Office directly or visit websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Information regarding admission to this study programme, including qualification rules, admission and tuition fee, schedule, required documents and information on final result calculation, are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from other university or other study programme is possible, with the consent of the dean: after finishing a first year of studies and fulfilling additional conditions described by the Faculty Council. In case of questions regarding a transfer, contact the unit in charge of study programme directly.

See also

Careers Service

Centre of Academic Support

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Graduates

Absolwenci kierunku geografia posiadają wiedzę i umiejętności otwierające im możliwości zatrudnienia w różnych instytucjach publicznych i firmach prywatnych. Przygotowani są do podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się badaniami współzależności między elementami środowiska geograficznego, ochroną i kształtowaniem środowiska, zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym, który uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, organizacją i obsługą ruchu turystycznego, ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w państwowej służbie hydrologicznej i meteorologicznej, organach administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym, a także pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, oraz wszelkich instytucjach i firmach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych (geograficznych). Po ukończeniu fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych absolwent może także uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Nasi absolwenci i absolwentki korzystają ze zdobytej wiedzy i umiejętności są to między innymi realizując się zawodowo w takich obszarach jak: praca z danymi przestrzennymi, zarządzanie obszarami chronionymi, planowanie przestrzenne i strategiczne, monitoring, analiza i prognozowanie zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, ochrona środowiska edukacja środowiskowa, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, administracja publiczna, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, edukacja szkolna.

Further education possibilities

What alumni say about us

Alumni Stories: Maciej Sznajder Alumni Stories: Maciej Sznajder
My subject allowed me to choose the courses myself, which turned out to be crucial. In the second year of my studies, I became interested in GIS and joined almost all the courses related to it. (...) This approach and the knowledge I’d gained were a big help in my current work. Thanks to this, I also got into the UNIGIS postgraduate studies in Manchester without any problems. My interest in GIS programming during my studies drove me to seek out more courses when I had a full-time job, and so the knowledge that I gained there continues to serve me well till this day.

Alumni Stories: Iwona Fluda Alumni Stories: Iwona Fluda
My best memories are related mainly to the faculty members from whom I had the privilege to learn. It is all the people who, with their desire to share knowledge, also outside of working hours, their modesty and class created an amazing atmosphere. My most distinct memories include discussions with the professor of sociology, amazing conversations with professors of soil geography and soil science, astronomy and tourism.

Contact

The study programme is conducted at the Institute of Geography and Spatial Management, which is a party of Faculty of Geography and Geology. Institute is located on the Campus of the 600th Anniversary of the Restoration of the Jagiellonian University, shortly called the Third Campus. In case of questions regarding studies, please contact:

sekretariat@geo.uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 664 52 50

geo.uj.edu.pl
wgig.uj.edu.pl