Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish—to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required and will be verified upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

Web Content Display Web Content Display

Healthcare Management

Faculty of Health Sciences

Available programmes

first-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 3 years (6 semesters)

title: Licencjat (equivalent of Bachelor's degree)

main discipline: Health Sciences

second-cycle programme

New studies

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

main discipline: Health Sciences

Programme description

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Zarządzanie w ochronie zdrowia, studia prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej, to oferta skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto wybrać zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Information regarding Faculty

The Faculty of Health Sciences is one of the best units in the country, educating professional staff in health protection. It is part of the Collegium Medicum of the Jagiellonian University – a unit of the Jagiellonian University consisting of medical faculties, the oldest and one of the largest units of this type in Poland. The high level of education at the faculty has been confirmed by awarding the scientific category A in the classification of the Ministry of Science and Higher Education, by obtaining the title of the best university in the group of health care fields of study in the “Perspektywy” University Ranking in 2014-2018 and by distinguishing marks from the Polish Accreditation Committee.

The Faculty offers physiotherapy, nursing, obstetrics, public health, emergency medical services, electrobiology, and healthcare management. The department focuses on studying the human body and applying the acquired knowledge to protect the health, improve it and save lives. The faculty runs, among others, research in the field of preventive cardiology and creates programs aimed at changing eating habits. Students benefit from a modern educational base, and over 50% of classes are held in small groups in renowned clinical units. They are surrounded by professional career counseling, have the opportunity to conduct their diploma theses in consultation with potential and future employers, and co-create and implement innovative projects.

👉  Get to know the Institute of Public Health

Rankings, distinctions, accreditations

  • Category A granted to the Faculty by the Ministry of Science and Higher Education

Curriculum overview

Programme curriculum consists of information regarding classes in which you will take part while studying at this field of study. The programme provides data on classes in particular semesters, which of them are compulsory or optional, which of them end with an exam, and which do not. Each class has its own syllabus – a description of contents of the class.

Student matters

Division for Education and Academic Careers

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, room 36; 31-008 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations work at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside the lecture halls.

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes such as Erasmus+, Utrecht Network, exchange programmes within Bilateral Agreements or European university Una Europa, or participate in a domestic mobility programme called MOSTUM.

More than just studies


Go to the video

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl. Admissions Office is responsible for the admission process at the Jagiellonian University. In case of questions regarding admission, contact the Office directly or visit websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Information regarding admission to this study programme, including qualification rules, admission and tuition fee, schedule, required documents and information on final result calculation, are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from other university or other study programme is possible, with the consent of the dean: after finishing a first year of studies and fulfilling additional conditions described by the Faculty Council. In case of questions regarding a transfer, contact the unit in charge of study programme directly.

See also

Division for Education and Academic Careers

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, room 36; 31-008 Kraków, Poland

Graduates

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Zarządzanie w ochronie zdrowia jest odpowiedzią na stale występujące wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych do profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi, zarządzania finansami w różnych instytucjach na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Już w trakcie studiów studenci odbywają praktyki, których celem jest zapoznanie z charakterem pracy obowiązującym w instytucji, w której praktyka się odbywa (szeroko rozumiany sektor ochrony zdrowia, np.: instytucje centralnej administracji publicznej z obszaru ochrony zdrowia i polityki społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, instytucjach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, organizacje pozarządowe, media zajmujące się tematyką zdrowotną, organizacje międzynarodowe zajmujących się zdrowiem, kancelarie prawne czy instytucje badawcze).

Studia przygotowują przyszłych pracowników jednostek funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia i instytucjach z nim współpracujących, którzy będą potrafili zastosować różnorodne narzędzia organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne, prawne i komunikacyjne do poprawy efektywności i skuteczności działania różnych podmiotów sektora ochrony zdrowia, a co za tym idzie całego systemu zdrowotnego. Przygotowują do podjęcia pracy na niemedycznych stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wymagających definiowania i rozwiązywania problemów zarządczych, ekonomicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych.

Further education possibilities

University in close-up

Centre for Communications and Marketing

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Offer for school

The following events are conducted in Polish – to find out about the offer for English-speaking audience, please get in touch with the organizer directly. Additionally, due to the current pandemic, some faculty and university events may be canceled or conducted in a form other than that described below.

We invite all schools to a series of meetings, "University Closer to you – trips to the Jagiellonian University." The purpose of the sessions as part of the tours is to familiarize students with our university's history through a broad educational offer (lectures, workshops, laboratory classes, etc.). The current program of the event is available on the organizer's website - Centre for Communications and Marketing.

The Jagiellonian Library allows you to visit the old and new parts of the building. The tour program includes presentations of information about the history of the Library and the building itself and a tour of the Warehouse Department. The offer of Collegium Maius consists of the "Traces of science" and "Traces of history and art" lessons as well as interactive online classes. We also invite you to familiarize yourself with the educational offer of: the Botanic Garden, the Nature Education Center, the Confucius Institute, and the Museum of the Department of Anatomy UJ CM.

Contact

The study programme is offered by the Institute of Public Health, which is a part of the Faculty of Health Sciences and is located in the Kazimierz – an old Jewish district. In case of questions regarding studies, please contact:

sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl

ul. Skawińska 8
31-066 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 433 28 01

izp.wnz.cm.uj.edu.pl
wnz.cm.uj.edu.pl