Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish—to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required and will be verified upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

Web Content Display Web Content Display

Creative writing

Faculty of Polish Studies

Available programmes

first-cycle programme

not available

second-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

main discipline: Literary Studies

Programme description

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne i multimedialne w coraz liczniejszych dziedzinach swej aktywności potrzebuje specjalistów od języka artystycznego, którzy w umiejętny sposób konstruują wypowiedzi zarówno dla tradycyjnych, jak i nowych typów tekstu literackiego. Studia na kierunku twórcze pisanie – zgodnie ze swoją nazwą – uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym. Dają praktyczną wiedzę na temat posługiwania się formami literackimi, uczą właściwego stosowania narzędzi z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu artystycznego, pomagają w organizacji pracy pisarza i pisarki, uświadamiają społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu. W części teoretycznej studia twórczego pisania pozwalają nabyć umiejętności analizy stylu, poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego na przestrzeni wieków oraz jego kulturowego, społecznego i politycznego zakorzenienia. Uczą rozpoznawania różnych kodów artystycznych w literaturze polskiej i światowej i związku społecznego odbioru tekstu artystycznego z rodzajem użytych do jego budowy środków. Dostarczają umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego od strony jego wewnętrznej struktury i sposobów organizacji świata przedstawionego, pozwalają przełożyć teoretyczną wiedzę literaturoznawczą na immanentne cechy procesu twórczego. Umożliwiają indywidualny rozwój studenta i studentki o ambicjach literackich, pomagają w wyborze własnej drogi twórczej i wspierają w działaniach artystycznych, odpowiadających na potrzeby współczesnej kultury literackiej.

Information regarding Faculty

The Faculty of Polish Studies has the category A granted by the Ministry of Science and Higher Education. In 2018 two students of the Faculty of Polish Studies were awarded during 'Studencki Nobel 'contest for the greatest Polish students, talented students of the Faculty are winning the prestigious Diamond Grant programme. Study programmes at the Faculty of Polish Studies give a great chance for individual development under the supervision of the masters of modern Polish studies. The Faculty of Polish Studies has been collaborating wit institutions concerned with culture and art, especially from Kraków and Małopolska province, for many years. Students engage in various activities of the Kraków Festival Office, theatres of Kraków, cultural centres and museums. The JU students’ Linguistics Research Society organizes the Month of First Language – a regular project that includes the Kraków Dictation, advertisement contest, "commentary and pitch” and linguistics workshops in schools. Particular fields of studies collaborate with companies from the media sector during realization of traineeships programme – the Faculty signed agreements with publishers, web portals and magazines, and is responsible for edition of 12 prestigious publications and 7 academic journals. The Faculty of Polish Studies consists of 17 Chairs, as well as the Center for Polish Language and Culture in the World, and the School of Polish Language and Culture.

Rankings, distinctions, accreditations

  • Category A granted to the Faculty by the Ministry of Science and Higher Education

Curriculum overview

Programme curriculum consists of information regarding classes in which you will take part while studying at this field of study. The programme provides data on classes in particular semesters, which of them are compulsory or optional, which of them end with an exam, and which do not. Each class has its own syllabus – a description of contents of the class.

Student matters

International Students Office

Centre of Academic Support

internationalstudents.uj.edu.pl
iso@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student Scholarships Office

Centre of Academic Support

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations operate at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences, and meet fellow students outside the lecture halls. There are many student associations at the Faculty of Polish Studies.

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes, such as Erasmus+, Utrecht Network, bilateral exchange programmes, European university Una Europa, or the domestic mobility programme called MOST.

More than just studies


Go to the video

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl. Admissions Office is responsible for the admission process at the Jagiellonian University. In case of questions regarding admission, contact the Office directly or visit websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Information regarding admission to this study programme, including qualification rules, admission and tuition fee, schedule, required documents and information on final result calculation, are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from other university or other study programme is possible, with the consent of the dean: after finishing a first year of studies and fulfilling additional conditions described by the Faculty Council. In case of questions regarding a transfer, contact the unit in charge of study programme directly.

See also

Careers Service

Centre of Academic Support

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Graduates

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne i multimedialne w coraz liczniejszych dziedzinach swej aktywności potrzebuje specjalistów od języka artystycznego, którzy w umiejętny sposób konstruują wypowiedzi zarówno dla tradycyjnych, jak i nowych typów tekstu literackiego. Absolwenci i absolwentki kierunku twórcze pisanie odpowiadają na te zapotrzebowania jako fachowcy od tekstu, profesjonalni praktycy, interpretatorzy oraz nauczyciele creative writing na rozmaitych kursach doskonalących. Dysponują oni kompetencjami potrzebnymi również do rozumienia i komentowania szerokich zjawisk w zakresie czytelniczego odbioru oraz społeczno-gospodarczych funkcji literatury, wykorzystania jej kulturotwórczego wpływu w edukacji, działalności zawodowej i społecznej, popularyzacji nauki czy kształtowania odpowiedzialnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym. Dobrze orientują się nie tylko w zagadnieniach związanych z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, w tym z innymi formami działalności kulturowej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziełami współczesnej humanistyki. Dzięki temu są oni cenionymi pracownikami licznych organizacji i instytucji zajmujących się kulturą – oficyn wydawniczych, redakcji czasopism, blogów poświęconych literaturze i kulturze. Są specjalistami poszukiwanymi przez teatry i instytucje okołoteatralne, przez wytwórnie filmowe, stacje radiowe i telewizyjne, firmy produkujące gry wideo, agencje reklamowe i promocyjne. Pełnią rolę redaktorów merytorycznych i stylistycznych, znakomicie sprawdzają się jako animatorzy artystyczni w instytucjach publicznych działających w sferze kultury. Podsumowując: absolwenci twórczego pisania skutecznie odnajdują się w różnych segmentach rynku pracy wymagających kreatywności. Charakter zajęć fakultatywnych i warsztatów mistrzowskich pozwala studentom już na wczesnym etapie skonfrontować się z wymogami rynku i nawiązać kontakt z instytucjami, stającymi się często pierwszym miejscem pracy absolwentów.

Further education possibilities

Contact

The study programme is conducted at the Faculty of Polish Studies, located in the historic centre of Kraków. For more information, please contact:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Gołębia 16, room 43
31-007 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 14 03

polonistyka.uj.edu.pl