Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish—to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required and will be verified upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

Web Content Display Web Content Display

Strategic Studies on Asia

Faculty of International and Political Studies

Available programmes

first-cycle programme

not available

second-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

main discipline: Political Science and Public Administration

Programme description

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Studia strategiczne nad Azją to studia specjalistyczne w zakresie problematyki międzynarodowej, bezpieczeństwa i gospodarki w Azji, w ramach których część zajęć jest prowadzona przez ekspertów-praktyków, a istotnym elementem procesu dydaktycznego jest nauka jednego z czterech języków orientalnych, tj. arabskiego, chińskiego, japońskiego i koreańskiego.

Podczas nauki osoby studiujące zapoznają się m.in. z problematyką międzynarodowych stosunków politycznych i problemów strategicznych, a także międzynarodowych stosunków gospodarczych i problemów rozwojowych w Azji, co zostanie poszerzone o przedmioty specjalistyczne, które obejmują zagadnienia związane z bezpieczeństwem (militarnym, energetycznym, ekologicznym), migracjami międzynarodowymi, mediami i cyberbezpieczeństwem, procesami integracji regionalnej w Azji tudzież kwestiami związanymi z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Azji. Studenci i studentki zdobywają wiedzę na temat sporządzania raportów oraz artykułów naukowych, poznają procesy decyzyjne i funkcjonowania zarówno instytucji rządowych związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, jak również organizacji międzynarodowych, think-tanków oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w biznes z partnerami azjatyckimi.

Information regarding Faculty

The Faculty of International and Political Studies has the A category granted by the Ministry of Science and Higher Education and was awarded for the quality of education by the Polish Accreditation Committee. The Faculty is the most international and interdisciplinary unit at the Jagiellonian University. It offers unique programmes conducted in English, many of which are delivered under agreements with foreign universities. The Faculty provides students with an opportunity to study in a nationally and culturally diverse environment, both in Polish and foreign languages. This creates the space for getting to know each other and supports students' development during their studies and in their professional careers. The Faculty’s complex structure reflects the diversity of scientific research conducted in this unit. Therefore, students have an opportunity to study among specialists dealing with matters from almost every corner of the globe.

Strategic Studies on Asia are conducted by the Institute of the Middle and Far East in a newly renovated building at ul. Oleandry 2a. The Institute is surrounded by green areas like Błonia Park and Jordan Park, near the Jagiellonian Library. It has modern teaching equipment with comfortable conditions. The Institute of the Middle and Far East is the leading Polish centre for studies on contemporary societies. The Institute operates the first and largest Confucius Institute in Poland, as well as the Taiwan Research Centre.

👉  Few reasons why you should choose the Faculty of International and Political Studies

Rankings, distinctions, accreditations

  • Scientific category A in the main discipline of Political Science and Public Administration awarded to the Jagiellonian University in Kraków by the decision of the Minister of Education and Science

Curriculum overview

In the programme curriculum, you may find information about the subjects you will attend while studying this programme. The programme indicates which subjects are scheduled for each semester of the studies, which are mandatory, which belong to the group of elective subjects (so-called optional subjects), which of them end with an exam, and which do not. Each subject in such a programme curriculum has its syllabus, which is a description of what students learn within the scope of that subject.

Student matters

International Students Office

Centre of Academic Support

internationalstudents.uj.edu.pl
iso@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student Scholarships Office

Centre of Academic Support

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations operate at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences, and meet fellow students outside the lecture halls. There are many student associations at the Faculty of International and Political Studies, f. e. Far East Research Group and Middle East Research Group.

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes, such as Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, bilateral exchange programmes, European university Una Europa, or the domestic mobility programme called MOST.

More than just studies


Go to the video

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission to study programmes at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System: irk.uj.edu.pl. If you have any questions related to admission, please contact the Admissions Office directly or visit the websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Detailed information about admission to this study programme, including information on the method of calculating the result, qualification criteria, fees, deadlines, and a list of required documents are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from another university, including a foreign one, or change of study programme within the University is possible with the dean's consent after completing the first year of studies and fulfilling additional requirements established by the Faculty Council. For inquiries regarding transfer, please contact the unit responsible for the specific study programme directly.

See also

Careers Service

Centre of Academic Support

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Graduates

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

W Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów zajmujących się problematyką polityczną i gospodarczą w Azji. Możliwości uczestnictwa w rynku pracy są coraz większe ze względu na rosnące kontakty polskich instytucji i firm z przedsiębiorstwami i instytucjami ulokowanymi w krajach azjatyckich Bliskiego i Dalekiego Wschodu, jak również tymi, które mają regularne kontakty z podmiotami polskimi i europejskimi. Wpływa to na zwiększenie zapotrzebowania na pracowników i pracownice mających pogłębioną wiedzę nad współczesną Azją (z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej) z podstawowymi kompetencjami obejmującymi rzeczywiste funkcjonowanie instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych oraz gospodarek w Azji, jak również umiejętnościami komunikacyjnymi, w tym z komunikatywną znajomością jednego z języków orientalnych (arabskiego, chińskiego, japońskiego, koreańskiego). Absolwenci i absolwentki studiów strategicznych nad Azją będą posiadać te umiejętności, dzięki którym łatwiej im będzie znaleźć pracę w firmach operujących na rynkach azjatyckich, w instytucjach państwa polskiego, takich jak dyplomacja i inne podmioty rządowe (m.in. wojsko czy służby specjalne), a także organizacje międzynarodowe zajmujące się kwestiami o znaczeniu strategicznym dla Polski i Europy (UE,ONZ, NATO).

Further education possibilities

Contact

The study programme is conducted at the Institute of the Middle and Far East, a unit of the Faculty of International and Political Studies. The Institute is located in the new building, close to the Jagiellonian Library, Jordan Park, and Błonia Park. For more information, please contact:

sekretariat-orient@uj.edu.pl

ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 26 05

orient.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl