Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish—to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required and will be verified upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

Web Content Display Web Content Display

Contemporary Culture Laboratories

Faculty of Management and Social Communication

Available programmes

first-cycle programme

not available

second-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

main discipline: Arts Studies

Programme description

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Nowatorski kierunek laboratoria kultury współczesnej – realizowany w ramach nauk o sztuce – łączy studia nad współczesną sztuką i kulturą w szerokim kontekście cywilizacyjnym, społecznym i ideowym z praktycznym – eksperymentatorskim i laboratoryjnym – sposobem nauczania. Celem studiów jest badanie, poszukiwanie i tworzenie nowych postaw oraz sposobów rozumienia w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wypracowanych w polu sztuki. Osoby studiujące mają okazję – w ramach praktycznych ćwiczeń, zadań projektowych i warsztatów, we współpracy ze środowiskami pozaakademickimi – nauczyć się, jak, gdzie, za ile, w jakich warunkach tworzy się dziś żywą kulturę, nie tylko tę oficjalną, widoczną, ale też ukrytą w przestrzeni internetu, uprawianą w sub- czy kontrkulturowych grupach, służącą oporowi, przetrwaniu lub klasowej autoekspresji. Badania i projekty sytuowane są w kontekście aktualnych wyzwań, problemów i przemian – dominującą perspektywą jest podejście ekosystemowe i interdyscyplinarne, uwzględniające wielorakość czynników (ekonomicznych, politycznych, demograficznych, klimatycznych) oddziałujących na kształt współczesnego świata. Studia przygotowują do krytycznego udziału w kulturze i namysłu nad alternatywami wobec współczesności; uczą łączenia zaawansowanej teorii z praktyką badawczą, promują eksperymentalne metody pracy, w tym wykorzystanie narzędzi artystycznych.

Program skonstruowano z myślą o przyszłych współpracownikach sektora publicznego, pozarządowego, prywatnego bądź nieformalnego, krytyków sztuki, kuratorów, pracowników instytucji kultury, animatorów życia wspólnotowego, badaczy współczesności dysponujących szeroką, interdyscyplinarną wiedzą humanistyczną, zdolnościami diagnostycznymi i umiejętnościami organizacyjnymi. Studia przygotowują do inicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami w zakresie kultury współczesnej zarówno w sformalizowanych ramach organizacji, jak i w formie inicjatyw nieformalnych.

Information regarding Faculty

The Faculty of Management and Social Communication has the category A granted by the Ministry of Science and Higher Education and outstanding rating awarded by the Polish Accreditation Committee (PKA). The variety of study programmes conducted by the Faculty makes this unit one of the best interdisciplinary faculties of the Jagiellonian University.

The premises of the Faculty of Management and Social Communication are located on the territory of the Campus of the 600th Anniversary of the JU Revival. The Faculty is located in a modern building that consists of well equipped lecture halls, classes and computer rooms. Study programmes at the Faculty of Management and Social Communication are known for: exceptional research and didactic staff; unique fields of studies and original study programmes not available at other Polish universities; possibility to get a double degree thank to agreements with European universities; collaboration with the business sector; comfortable conditions for studying surrounded by the beautiful and green campus, UJOT TV television and UJOT.FM radio; various research societies which reflect the versatility of research conducted at the faculty and its didactic offer. The study programme is offered by the Institute of Culture, which is a part of the Faculty of Management and Social Communication. Students have access to the modern library of the faculty the book collection is of which is constantly supplied with the newest books (in Polish and English).

👉  Learn more about the Faculty of Management and Social Communication

👉  Virtual walk through the Faculty of Management and Social Communication

Rankings, distinctions, accreditations

  • Outstanding rating for the Faculty of Management and Social Communication awarded by the Polish Accreditation Committee (PKA)
  • Category A granted to the Faculty by the Ministry of Science and Higher Education

Curriculum overview

Programme curriculum consists of information regarding classes in which you will take part while studying at this field of study. The programme provides data on classes in particular semesters, which of them are compulsory or optional, which of them end with an exam, and which do not. Each class has its own syllabus – a description of contents of the class.

Student matters

International Students Office

Centre of Academic Support

internationalstudents.uj.edu.pl
iso@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student Scholarships Office

Centre of Academic Support

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations operate at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences, and meet fellow students outside the lecture halls. There are many student research groups at the Faculty of Management and Social Communication.

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes, such as Erasmus+, Utrecht Network, bilateral exchange programmes, European university Una Europa, or the domestic mobility programme called MOST.

More than just studies


Go to the video

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl. Admissions Office is responsible for the admission process at the Jagiellonian University. In case of questions regarding admission, contact the Office directly or visit websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Information regarding admission to this study programme, including qualification rules, admission and tuition fee, schedule, required documents and information on final result calculation, are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from other university or other study programme is possible, with the consent of the dean: after finishing a first year of studies and fulfilling additional conditions described by the Faculty Council. In case of questions regarding a transfer, contact the unit in charge of study programme directly.

See also

Careers Service

Centre of Academic Support

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Graduates

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Organizacje kultury i sztuki, które są głównym docelowym miejscem pracy absolwentów i absolwentek kierunku laboratoria kultury współczesnej, stanowią jeden z największych i najprężniej rozwijających się sektorów współczesnej gospodarki. Mianem tym określamy organizacje, które zajmują się zarówno wytwarzaniem dóbr kultury, jak i jej upowszechnianiem. Przybierają różne formy, są to np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Są to także fundacje i stowarzyszenia, coraz częściej pojawiają się również grupy nieformalne.

Pracodawcy ci wymagają od swoich pracowników m.in.: pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli narzędzi sztuki, w tym również funkcjonowania organizacji kultury, pogłębionej kompetencji w zakresie krytycznej oceny kultury i sztuki współczesnej, umiejętności uczestnictwa – także w roli organizatora, twórcy i koordynatora – w kreowaniu życia kulturalnego, w tym również udziału we współzarządzaniu organizacjami formalnymi i nieformalnymi, znajomości współczesnego kontekstu, w jakim kultura się rozwija, w tym kryzysów nękających świat: klimatycznego, demograficznego, społecznego, politycznego. Laboratoria kultury współczesnej przygotowują do żywego, kreatywnego i krytycznego udziału w kulturze jako obszarze życia społeczeństw, w którym kształtują się również wizje naprawy i zmiany.

Further education possibilities

Contact

The study programme is conducted at the Institute of Culture, a unit of the Faculty of Management and Social Communication. The Institute is located in the Campus of the 600th Anniversary of the JU Revival, so-called the Third Campus, in Kraków’s district – Ruczaj. For more information, please contact:

kultura@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4, p. 2.307
30-348 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 664 58 33

kultura.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl