Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Please be informed this study programme is offered in Polish—to undertake this programme knowledge of Polish language at least at sufficient level is required and will be verified upon application. If you do not speak Polish you can enrol in one of Polish language courses offered by Jagiellonian University School of Polish Language and Culture. Full list of programmes in foreign languages you may find here: Programmes in foreign languages.

Web Content Display Web Content Display

Public Management

Faculty of Management and Social Communication

Available programmes

first-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 3 years (6 semesters)

title: Licencjat (equivalent of Bachelor's degree)

main discipline: Management and Quality Studies

second-cycle programme

study mode: full-time programme

language of instruction: Polish

profile: general academic

duration: 2 years (4 semesters)

title: Magister (equivalent of Master’s degree)

main discipline: Management and Quality Studies

Programme description

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Czy chcesz pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania ważnych problemów publicznych (w zakresie administracji, gospodarki, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, spraw społecznych, bezpieczeństwa, transportu, itd.) i tym samym zdobyć kompetencje cenione na rynku pracy? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to zarządzanie publiczne to studia, których szukasz! Zaproponowany zestaw przedmiotów daje solidne podstawy do pełnienia wielu ról zawodowych i menedżerskich, a dzięki temu duże możliwości elastycznego kształtowania swojej przyszłej kariery zawodowej.

Osoby studiujące mogą wziąć udział w wirtualnych laboratorium ko-projektowania i otwartych innowacji (V-Lab) ISP UJ, które angażuje społeczność naukowców, studentów, doktorantów, aby wspólnie z partnerami wypracowywać rozwiązania istotnych problemów społecznych lub organizacyjnych, studenci i studentki studiów II stopnia mogą uzyskać certyfikat IPMA Student (International Project Management Association).

Information regarding Faculty

The Faculty of Management and Social Communication has the A category granted by the Ministry of Science and Higher Education and was honoured for education by the State Accreditation Committee. The variety of fields of studies conducted by the faculty makes this unit one of the best interdisciplinary faculties of the JU.

The premises of the Faculty of Management and Social Communication are located on the territory of the Campus of the 600th Anniversary of the JU Revival. The faculty is located in a modern building that consists of well equipped lecture halls, classes and computer rooms. Studies at the Faculty of Management and Social Communication are known for: exceptional research and didactic staff; unique fields of studies and original study programmes not available at other Polish universities; possibility to get a double degree thank to agreements with European universities; collaboration with the business sector; comfortable conditions for studying surrounded by the beautiful and green campus, UJOT TV television and UJOT.FM radio; various research societies which reflect the versatility of research conducted at the faculty and its didactic offer. The study programme is offered by the Institute of Public Affairs, which is a part of the Faculty of Management and Social Communication. Students have access to the modern library of the faculty the book collection is of which is constantly supplied with the newest books (in Polish and English).

👉  Learn more about the Faculty of Management and Social Communication

👉  Virtual walk through the Faculty of Management and Social Communication

Rankings, distinctions, accreditations

  • Outstanding rating for the Faculty of Management and Social Communication awarded by the Polish Accreditation Committee (PKA)
  • Category A granted to the Faculty by the Ministry of Science and Higher Education

Curriculum overview

Programme curriculum consists of information regarding classes in which you will take part while studying at this field of study. The programme provides data on classes in particular semesters, which of them are compulsory or optional, which of them end with an exam, and which do not. Each class has its own syllabus – a description of contents of the class.

Student matters

International Students Office

Centre of Academic Support

internationalstudents.uj.edu.pl
iso@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student Scholarships Office

Centre of Academic Support

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Student’s life

Time spent at the university is not all about education and class participation; it is also an excellent opportunity to develop hobbies and interests. Many research societies and student organizations operate at the Jagiellonian University, including faculty- and university-wide ones. These societies allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in engaging, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences, and meet fellow students outside the lecture halls. There are many student research groups at the Faculty of Management and Social Communication.

Students interested in the international dimension of studying can participate in a wide variety of exchange programmes, such as Erasmus+, Utrecht Network, bilateral exchange programmes, European university Una Europa, or the domestic mobility programme called MOST.

More than just studies


Go to the video

All about admission

Admissions Office

Centre of Academic Support

welcome.uj.edu.pl
welcome@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Admission to studies

Admission at the Jagiellonian University is conducted electronically in the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl. Admissions Office is responsible for the admission process at the Jagiellonian University. In case of questions regarding admission, contact the Office directly or visit websites: welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.

Information regarding admission to this study programme, including qualification rules, admission and tuition fee, schedule, required documents and information on final result calculation, are available on the Online Application System (IRK): irk.uj.edu.pl

Transfer from other university or study programme

Transfer from other university or other study programme is possible, with the consent of the dean: after finishing a first year of studies and fulfilling additional conditions described by the Faculty Council. In case of questions regarding a transfer, contact the unit in charge of study programme directly.

See also

Careers Service

Centre of Academic Support

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland

Graduates

This information in available in Polish only – please visit us later for complete information in English:

Absolwenci  kierunku zarządzanie publiczne są urzędnikami i menedżerami w krajowych i międzynarodowych organizacjach publicznych (w tym w organach administracji rządowej i samorządowej oraz spółkach skarbu państwa), doradcami politycznymi, konsultantami, lobbystami, liderami projektów. Ich umiejętności i kompetencje są cenione przez przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Wielu z nich dzięki studiom z zarządzania publicznego decyduje się na założenie własnego biznesu. Sprawdź, gdzie pracują absolwenci zarządzania publicznego:

  • Menedżer lub specjalista w organizacji publicznej lub non-profit (np. w dziedzinie mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, kultury, edukacji, praw człowieka lub transportu), który zapewnia zintegrowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców usługi.
  • Menedżer lub urzędnik w organach administracji rządowej lub samorządowej.
  • Menedżer lub członek zespołu projektowego, który zarządza rozwojem dużych projektów publicznych (np. budowa nowego odcinka drogi, stworzenie nowego połączenia kolejowego, wdrożenie nowego systemu lub projektu inżynierii wodnej, wdrożenie nowego rozwiązania informatycznego do obsługi mieszkańców w sposób zdalny).
  • Badacz lub analityk studiujący zarządzanie złożonymi wyzwaniami społecznymi w sektorze publicznym i zarządzanie nimi na potrzeby rozwoju organizacji publicznych.
  • Urzędnik państwowy pracujący nad planami, takimi jak nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub rewitalizacja dzielnicy. Na tym stanowisku potrzebne są umiejętności współpracy administracji publicznej, firm prywatnych i lokalnych mieszkańców.
  • Doradca ds. polityki lub konsultant, który doradza i pomaga wdrażać rozwiązania złożonych problemów publicznych i społecznych (jak np. system bezpieczeństwa w mieście, regionie lub państwie, system opieki nad osobami wrażliwymi, zmiany w systemie funkcjonowania opieki zdrowotnej, rozwój programów ekologicznych, rozwój przedsiębiorczości i innowacji, strategie wyjścia z kryzysu, systemy zarządzania ryzykiem).

Further education possibilities

University in close-up

Centre for Communications and Marketing

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Offer for school

The following events are conducted in Polish – to find out about the offer for English-speaking audience, please get in touch with the organizer directly. Additionally, due to the current pandemic, some faculty and university events may be canceled or conducted in a form other than that described below.

We invite all schools to a series of meetings, "University Closer to you – trips to the Jagiellonian University." The purpose of the sessions as part of the tours is to familiarize students with our university's history through a broad educational offer (lectures, workshops, laboratory classes, etc.). The current program of the event is available on the organizer's website - Centre for Communications and Marketing.

The Jagiellonian Library allows you to visit the old and new parts of the building. The tour program includes presentations of information about the history of the Library and the building itself and a tour of the Warehouse Department. The offer of Collegium Maius consists of the "Traces of science" and "Traces of history and art" lessons as well as interactive online classes. We also invite you to familiarize yourself with the educational offer of: the Botanic Garden, the Nature Education Center, the Confucius Institute, and the Museum of the Department of Anatomy UJ CM.

Contact

The study programme is offered by the Institute of Public Affairs, which is a part of the Faculty of Management and Social Communication. Institute is located on the Campus of the 600th Anniversary of the Restoration of the Jagiellonian University, shortly called the Third Campus, in the Kraków district of Ruczaj. In case of questions regarding studies, please contact:

isp@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 664 55 44, 664 55 84

isp.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl