Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ecology and Evolution

Wydział Biologii

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki biologiczne

Opis studiów

The general academic Master’s degree studies Ecology and Evolution are addressed to English-speaking undergraduate students who seek specialist education in contemporary ecological and evolutionary issues. Our experienced staff, familiarized with international, cross-cultural academic environment, imparts deepened and always updated theoretical and applicable knowledge with putting stress upon team work, developing problem-solving skills and planning field and experimental research. The unique, interdisciplinary study programme provides a large number of practical activities in well equipped, modern laboratories. The student gains a broad understanding of ecological and evolutionary principles and enters a path to become a successful scientist who can publish results of self-conducted research in recognised international scientific journals. He/she acquires adaptive social and managerial competences along with a design mindset—so as to utilize ecological knowledge in practical environmental conservation and resources management.

Informacje o Wydziale

Wydział Biologii (do 2017 roku Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ) rozpoczął działalność w 1951 roku. Wydział posiada kategorię naukową A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Biologii umożliwia rozwijanie zainteresowań związanych z różnymi aspektami biologii, neurobiologii oraz naukami o środowisku w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz podczas zajęć terenowych. Daje możliwość wyboru profilu ścieżki kształcenia, realizacji indywidualnych projektów badawczych, a także wyboru interesujących przedmiotów prowadzonych przez ekspertów z Instytutu Botaniki wraz z Ogrodem Botanicznym, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych. Wydział ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

▶️  Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

👉  Poznaj historię Wydziału Biologii

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria A dla Wydziału nadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
...

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biologii działają liczne koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jacob, United States
The Ecology and evolution program manages to be both fun and challenging. It has a lot of hands-on and practical courses both in the lab and out in the field nearby campus and into the mountains and forests. As it's an international program you get to work with other students from a wide range of cultures and backgrounds, learn about environmental and world issues from perspectives you otherwise wouldn't hear. It really allows for a great setting to grow as a person. The program itself much like the subject matter is extremely varied, you'll have the ability to learn a wide variety of subjects while focusing on the subject matter that you care about.

Failasuf, Indonesia
Deep learning in Ecology and Evolution programme, this programme provides me quite a lot of practical works, and surely a lot of theory. I am happy when I have the opportunity to attend a lecture in the mountain area, national park, riverside, and others. This university has its own museum, which is very useful and enables us to learn history of the globe in evolutionary perspective. Krakow is a beautiful city with a lot of attractions and tourism objects. A lot of libraries are there which can be used freely by students, even by foreigners.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Zmiany zachodzące w środowisku, globalne zagrożenia ekologiczne oraz obserwowane procesy ewolucyjne stwarzają konieczność kształcenia specjalistów posiadajęcych szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii i ewolucji. Absolwenci i absolwentki kierunku Ecology and Evolution mogą pracować w krajowych i zagranicznych instytucjach badawczych, redakcjach czasopism i w nowych mediach przekazując wiedzę istotną dla zachowania środowiska przyrodniczego i rozumienia zachodzących w środowisku procesów. Posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do obiektywnego i zgodnego z aktualnym stanem wiedzy działania na polu szeroko rozumianych problemów ekologicznych i środowiskowych oraz poszerzoną wiedzę dotyczącą przyczyn zmian ewolucyjnych oraz ich konsekwencji.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Środowisku, który wchodzi w skład Wydziału Biologii. Instytut ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

studia.inos@uj.edu.pl, admission.inos@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 51 82, 664 51 24, 664 51 94

studia.eko.uj.edu.pl
wb.uj.edu.pl