Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ecology and Evolution

Wydział Biologii

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki biologiczne

Rekrutacja na te studia od roku akademickiego 2023/24 nie jest prowadzona

Opis studiów

Studia drugiego stopnia Ecology and Evolution zaprojektowano dla kandydatów poszukujących specjalistycznego wykształcenia z zakresu aktualnych zagadnień ekologicznych i ewolucyjnych. Doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna pracująca w międzynarodowym środowisku naukowym, przekazuje pogłębioną, stale aktualizowaną wiedzę teoretyczną i aplikacyjną, kładąc nacisk na pracę w zespole, zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów oraz planowania badań terenowych i eksperymentalnych. Unikatowy w skali kraju, interdyscyplinarny program kształcenia, zawiera dużą liczbę zajęć praktycznych w nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriach. Student osiąga umiejętność wnikliwego rozumienia zjawisk ekologicznych i zasad ewolucji oraz wstępuje na ścieżkę kariery odnoszącego sukcesy naukowca – potrafi opublikować wyniki swoich badań w uznanych periodykach naukowych. Ponadto posiada adaptacyjne umiejętności komunikacyjne i menadżerskie oraz zdolność myślenia projektowego z praktycznym wykorzystaniem najnowszej wiedzy z obszaru biologii środowiskowej i ewolucjonizmu.

Informacje o Wydziale

Wydział Biologii (do 2017 roku Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) rozpoczął działalność w 1951 roku. Wydział posiada kategorię naukową A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Biologii umożliwia rozwijanie zainteresowań związanych z różnymi aspektami biologii, neurobiologii oraz naukami o środowisku w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz podczas zajęć terenowych. Daje możliwość wyboru profilu ścieżki kształcenia, realizacji indywidualnych projektów badawczych, a także wyboru interesujących przedmiotów prowadzonych przez ekspertów z Instytutu Botaniki wraz z Ogrodem Botanicznym, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

Wydział ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia na kierunku Ecology and Evolution prowadzone są w Instytucie Nauk o Środowisku. Do dyspozycji studentów pozostaje doskonale wyposażona Biblioteka Nauk Przyrodniczych i czytelnia oraz internetowe bazy danych z pełnym dostępem do artykułów z obszarów nauk biologicznych i medycznych.

▶️  Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

👉  Poznaj historię Wydziału Biologii

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki biologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biologii działają liczne koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jacob, Stany Zjednoczone
Studia na kierunku Ecology and Evolution to połączenie zabawy z wyzwaniem. W programie znajduje się wiele praktycznych przedmiotów, prowadzonych zarówno w laboratorium, jak i w terenie – w pobliżu Kampusu UJ oraz w górach i lasach. Jako że jest to kierunek studiów o międzynarodowym charakterze, w trakcie studiowania przyjdzie wam pracować ze studentami i studentkami z różnych kręgów kulturowych i środowisk, poznawać problemy środowiskowe i światowe z perspektyw, o których w innych okolicznościach byście nie usłyszeli. Tworzy to świetne warunku do rozwoju osobistego. Sam program studiów, jak i jego tematyka, jest niezwykle zróżnicowany, będziecie mieli możliwość uczenia się szerokiej gamy przedmiotów, koncentrując się na temacie, który was najbardziej interesuje.

Failasuf, Indonezja
W programie studiów Ecology and Evolution znaleźć można liczne zajęcia praktyczne, jak i sporo teorii. Z przyjemnością uczestniczę w zajęciach w terenie górskim, parku narodowym, nad brzegiem rzeki i podobnych miejscach. Uczelnia posiada własne muzeum, które jest bardzo pomocne i umożliwia nam poznanie historii globu z perspektywy ewolucji. Kraków to piękne miasto z dużą liczbą atrakcji i obiektów turystycznych, znajduje się tu wiele bibliotek, z których swobodnie mogą korzystać studenci i studentki, nawet ci zza granicy.


Przejdź do filmu

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Zmiany zachodzące w środowisku, globalne zagrożenia ekologiczne oraz obserwowane procesy ewolucyjne stwarzają konieczność kształcenia specjalistów posiadajęcych szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii i ewolucji. Absolwenci i absolwentki kierunku Ecology and Evolution mogą pracować w krajowych i zagranicznych instytucjach badawczych, redakcjach czasopism i w nowych mediach przekazując wiedzę istotną dla zachowania środowiska przyrodniczego i rozumienia zachodzących w środowisku procesów. Posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do obiektywnego i zgodnego z aktualnym stanem wiedzy działania na polu szeroko rozumianych problemów ekologicznych i środowiskowych oraz poszerzoną wiedzę dotyczącą przyczyn zmian ewolucyjnych oraz ich konsekwencji.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Środowisku, który wchodzi w skład Wydziału Biologii. Instytut ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

studia.inos@uj.edu.pl, admission.inos@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 51 82, 664 51 24, 664 51 94

studia.eko.uj.edu.pl
wb.uj.edu.pl