Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biotechnologia molekularna

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

Opis studiów

Kierunek biotechnologia molekularna to studia magisterskie stanowiące ważne uzupełnienie studiów licencjackich. W programie studiów, obok zajęć służących przygotowaniu pracy dyplomowej (seminarium magisterskiego, pracowni specjalizacyjnych oraz pracowni magisterskiej) znajduje się zaledwie kilka dodatkowych kursów obowiązkowych. Pozostałe przedmioty kierunkowe i specjalistyczne są fakultatywne – osoby studiujące mogą je dobierać zgodnie z własnymi zainteresowaniami i planami zawodowymi. W grupie kilkudziesięciu przedmiotów do wyboru znajdują się m.in. kursy dotyczące modyfikacji genetycznych, projektowania białek, inżynierii tkankowej, wykorzystania komórek macierzystych i terapii genowych w medycynie, uzyskiwania przeciwciał monoklonalnych czy produkcji biopaliw.

Studia II stopnia na kierunku biotechnologia molekularna służą: nabyciu przez studentów i studentki umiejętności praktycznych; poznaniu zalet i ograniczeń jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w laboratoriach badawczych; wyrobieniu umiejętności planowania doświadczeń, samodzielnej pracy, krytycznej analizy wyników oraz zbierania i weryfikacji informacji naukowej.

👉  Dlaczego warto studiować biotechnologię molekularną na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ?

Informacje o Wydziale

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jedną z najlepszych placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce. Badania prowadzone na WBBiB koncentrują się na procesach zachodzących na poziomie komórkowym, cząsteczkowym i atomowym w roślinach, zwierzętach, mikroorganizmach. W ramach swojej działalności wydział współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami w Polsce i na całym świecie, a także realizuje projekty badawcze z przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Budynek WBBiB położony jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w południowo-zachodniej części Krakowa, w sąsiedztwie innych wydziałów przyrodniczych i ścisłych UJ. Wydział dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami, pracowniami komputerowymi i nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym zapoznanie studentów ze specjalistycznymi i zaawansowanymi technikami badawczymi. Do dyspozycji osób studiujących jest Biblioteka Nauk Przyrodniczych, która posiada wielodziedzinową kolekcję książek i czasopism z zakresu biochemii, biofizyki, biotechnologii, biologii, zoologii, geografii oraz nauk pokrewnych.

Programy studiów realizowane na Wydziale otrzymały szereg wyróżnień od krajowych instytucji zajmujących się oceną jakości edukacji.

👉  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – dlaczego warto u nas studiować?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w latach 2014–2023 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Wyróżniająca ocena programowa na kierunku "Biotechnologia molekularna" – Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
  • Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w latach 2014-2018
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki biologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii działają cztery koła naukowe, m. in. Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" oraz Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST. Studenci/studentki studiów magisterskich dodatkowo mają możliwość ubiegania się o 11-miesięczny staż badawczy w ramach programu BioLab – The Visiting Research Graduate Traineeship, który oferowany jest przez cztery uczelnie w USA.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Anna Yakubovska Anna Yakubovska
Czas w trakcie studiów trzeba wykorzystywać racjonalnie. Zawsze musi być równowaga pomiędzy nauką, a życiem prywatnym i odpoczynkiem. Są to dwa pojęcia, które nie mogą istnieć oddzielnie i zawsze musimy starać się trzymać bilans pomiędzy nimi, ponieważ tylko tak możemy osiągnąć największy sukces i najlepszą produktywność. Oprócz studiów trzeba pamiętać, iż uniwersytet daje nam mnóstwo możliwości - możemy rozwijać się, a nawet próbować zupełnie nowych rzeczy. Jeśli jest szansa brać udział w różnych wydarzeniach, kołach naukowych, konferencjach, Erasmusie, stażach trzeba korzystać z takich możliwości.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Paweł Jedynak Dr Paweł Jedynak
Uniwersytet to ludzie – przedziwny tygiel w którym kotłują się różne sposoby myślenia, ich problemy, obawy i nadzieje. Poszczególne kierunki studiów dają wiedzę jak rozwiązywać te problemy i spełniać marzenia. Warto zdać sobie z tego sprawę i obserwować – siebie i innych. A wtedy znakomite pomysły pojawią się same.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki studiów magisterskich na kierunku biotechnologia molekularna są przygotowani do pracy:

  • w laboratoriach badawczych (w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych), w działach R&D (w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych i pokrewnych), w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i usługowych (np. przy diagnostyce chorób o podłożu genetycznym), w laboratoriach kryminalistycznych
  • w agencjach rządowych (przy projektach związanych z bezpieczeństwem żywności, leków, terapii medycznych oraz przy programach finansowania badań)
  • w firmach produkujących specjalistyczny sprzęt i tworzących nowe technologie, firmach z branży analityki chemicznej, firmach farmaceutycznych itp. – w działach marketingu i sprzedaży, jako konsultanci ds. kontaktu z klientem, przedstawiciele medyczni
  • w mediach (Internet, prasa, tv, radio) przy popularyzacji nauki
  • na styku nauki i biznesu, w firmach działających na rzecz wprowadzania polskiej myśli naukowej do przemysłu

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Zuzanna Borek Historie Absolwentów: Zuzanna Borek
Na UJ mieliśmy fantastyczne zajęcia laboratoryjne. Laboratoria zajmowały mnóstwo czasu, ale można było poznać każdą technikę związaną z biologią molekularną. Nie było żadnej różnicy między światową nauką, a tym czego uczyliśmy się na studiach w Krakowie.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, który ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 54 51, 664 60 00

wbbib.uj.edu.pl