Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Molecular Biotechnology

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

Opis studiów

The Molecular Biotechnology study programme was created with foreigners in mind. This second-cycle full-time programme is conducted entirely in English. The programme encompasses 4 semesters of compulsory and elective courses and focuses on broadening knowledge of the molecular basis of modern biotechnology with the emphasis on practical uses of this knowledge in, for instance, improving human life and health, in industry or environmental sciences.

The main block of compulsory courses focuses on obtaining broadened theoretical knowledge and practical skills in molecular biotechnology, genetic engineering, biochemistry, cell biology, medical biotechnology, plant biotechnology, the application of biotechnology in the environment protection as well as in bioinformatics. Moreover, they attend a courses: on practical and philosophical problems of science, on protection of industrial property and copyright laws and elective courses that the students may select throughout their studies depending on their own academic interests.

The study programme in Molecular Biotechnology emphasizes developing practical skills. Student who attends a course in Laboratory Practice in the chosen science team of the Faculty and carries out a research project, develops and broadens his/her array of advanced research techniques and tools used in biochemistry, cell biology, genetic engineering and microbiology.

👉  Learn more about study programme

Informacje o Wydziale

Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology is Poland's best research and didactic unit. Research conducted at the Faculty of Biological Sciences and Humanities focused on the processes taking place at the cellular, molecular and atomic levels in plants, animals, and microorganisms. As part of its activities, the department cooperates with several dozen centers in Poland and worldwide. Also, it carries out research projects with companies from the pharmaceutical and biotechnology industries.

The faculty building is located on the Campus of the 600th Anniversary of the JU Revival in the southwest of Kraków and vicinity of other natural and science faculties of the Jagiellonian University. There are perfectly equipped laboratories and computer rooms which allow students to get to know with specialized and advanced research techniques. Students may use the Natural Science Library that contains multidisciplinary collection of books and magazines regarding biochemistry, biophysics, biotechnology, biology, zoology, geography and related sciences.

The study programs implemented at the faculty received several awards from national institutions dealing with assessing the quality of education.

👉  Learn more about the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • A+ Category for the Faculty granted by Committee for the Evaluation of Scientific Units (KEJN)
  • Status of the Leading National Research Centre (KNOW) in 2014-2018

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studies are not all about education and participation in classes, they are also a great opportunity to develop your hobbies and interests. There are many research societies and student organizations working at the Jagiellonian University, including faculty-, and university-wide ones, which allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in interesting, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside of the lecture halls. There are few research societies working at the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. Justyna Drukała Prof. dr hab. Justyna Drukała
My recipe for mastery in my field is persistent work, humility, but also the empathy that allows you to understand the problem better and is very motivating. The ability to cooperate and constantly search for new solutions are important.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Completing the studies in Molecular Biology gives graduates knowledge in biochemistry, molecular biology and selected fields of biotechnology, as well as a unique set of professional skills, enabling them to find jobs in a wide variety of places.

Institutions/companies related to life sciences sector include: institutes of research and research & development, universities, pharmaceutical companies, companies producing specialised equipment and creating new technologies, companies involved in the development of agricultural products, government agencies managing projects related to safety of food, drugs, medical therapies, and environmental protection.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Study programme is conducted at the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology located on the Campus of the 600th Anniversary of the Restoration of the Jagiellonian University, shortly called the Third Campus. In case of questions regarding studies, contact:

mol.biotech@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 664 60 02, 664 61 31

wbbib.uj.edu.pl