Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia medyczna

Wydział Chemii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki chemiczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki chemiczne

Opis studiów

Wyzwania współczesnej cywilizacji stwarzają potrzebę nieustannego poszukiwania nowych związków biologicznie aktywnych, ich analizy i izolacji z materiału biologicznego, wspomaganego komputerowo projektowania nowych związków oraz syntezy przy wykorzystaniu zaawansowanych metod chemii organicznej pozwalających na otrzymanie produktu o żądanym stopniu czystości - o tym właśnie jest kierunek chemia medyczna. Bazuje on na solidnych podstawach z zakresu chemii oraz dodatkowo obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, medycznych i farmaceutycznych. Opracowany program studiów był konsultowany z potencjalnymi pracodawcami z regionu, których uwagi dotyczące profilu absolwenta były uwzględniane przy doborze tematyki kursów.

👉  Sprawdź informacje na temat kierunku chemia medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Od 2013 roku Wydział Chemii zaliczany jest nieprzerwanie do grona najlepszych jednostek naukowo-badawczych w kraju. Posiada kategorię naukową A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jest częścią Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego wyróżnionego statusem KNOW (2012-2017). Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Chemii UJ są doceniane i nagradzane za jakość oraz innowacyjność, a uzdolnieni studenci wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Chemii ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest wykorzystywana podczas studiów, posiada specjalistycznie wyposażone laboratoria o najwyższych standardach, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki środowiskowej. W ramach studiów Wydział realizuje nowoczesne programy nauczania i zapewnia studentom dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Budynek jest wyposażony w zaawansowane systemy automatycznego sterowania i został zaprojektowany z troską o środowisko naturalne. W bibliotece znajdują się podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych oraz instrukcje do ćwiczeń potrzebne studentom. Istnieje możliwość korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów i internetu. Na Wydziale istnieje Biuro Karier i Promocji, służące pomocą studentom.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie "nauki chemiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki
  • Akredytacja międzynarodowa European Chemistry Thematic Network dla Wydziału

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Chemii działa kilka kół naukowych, m. in. Naukowe Koło Chemii Medycznej i Środowiskowej, wybitni studenci mogą ubiegać się o stypendium i tutoring w ramach projektu SciMat.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Sylwia, studentka Wydziału Chemii Sylwia, studentka Wydziału Chemii
Studia to nie tylko czas beztroskich imprez, integracji i nabywania ciekawych doświadczeń. Warto pomyśleć o tym, aby po pięciu latach spędzonych w swojej Alma Mater stanąć na jej dziedzińcu z dyplomem, tytułem magistra w kieszeni i powiedzieć: „To były najlepsze lata w moim życiu!”. (…) Studia to tak naprawdę czas, kiedy człowiek ma chwilę, żeby usiąść i zastanowić się nad sobą. Inwestujcie w siebie. Pamiętajcie, że zainwestowane w siebie pieniądze to nigdy nie są stracone pieniądze. To kapitał, który zwraca się w przyszłości, uwierzcie mi, wiem o czym mówię. Dodatkowo, gorąco polecam zaangażować się i poświęcić swój czas na działalności w różnego rodzaju organizacjach studenckich oraz na podróże, które kształcą!

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Uniwersytet otwiera horyzonty, umożliwia poznanie wielu wartościowych ludzi, uczy wysokiej kultury. Daje możliwość kształcenia, w tym samokształcenia, ale pod kierunkiem specjalistów. Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Korzystać z szerokiej oferty, nie tylko tej w ramach danego kierunku studiów. Łączyć dobrze pracę z przyjemnościami, to może być najważniejszy czas w naszym życiu.

Dr Alicja Rafalska-Łasocha Dr Alicja Rafalska-Łasocha
Warto studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ to miejsce z  bogatą, wielowiekową tradycją; to również najstarszy Uniwersytet w Polsce i  jeden z najstarszych w Europie. Obecnie jesteśmy wśród najlepszych uczelni w naszym kraju i  mamy wspaniałe, nowoczesne laboratoria badawcze na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i zabytkowe, piękne sale wykładowe w sercu Krakowa. Warto studiować na UJ dlatego również, że Kraków to miasto magiczne, gdzie historia i nowoczesność tworzą barwny kolaż, pełen różnorodnych możliwości rozwoju dla głodnych wiedzy i  wrażeń intelektualnych młodych ludzi. Jako chemik zachęcam oczywiście do studiów na Wydziale Chemii UJ.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci chemii medycznej są doskonale przygotowani do pracy w różnego typu laboratoriach przy badaniu aktywności nowych związków, syntezie związków biologicznie czynnych, analizie związków aktywnych biologicznie. Mogą podjąć pracę zarówno w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle biotechnologicznym, farmaceutycznym, biomedycznym, a także w branży kosmetycznej i spożywczej. Absolwenci studiów II stopnia dodatkowo są przygotowani do podjęcia pracy naukowej w jednostkach badawczych w ośrodkach krajowych lub zagranicznych. Bardzo duży nacisk kładziony jest na kreatywne myślenie, wykształcenie naukowego podejścia do życia a przede wszystkim, zastosowanie zdobywanej wiedzy w celu rozwiązywania rozmaitych problemów z jakimi spotka się absolwent na rynku pracy.

👉  Przy Wydziale działa Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii: www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Chemii oferuje następujące wydarzenia:

  • Akcje wspomagające przygotowanie do egzaminu maturalnego: warsztaty powtórkowe – wykłady i ćwiczenia, próbną maturę z chemii oraz wrześniową diagnozę maturalną, webinaria powtórkowe
  • Warsztaty dla olimpijczyków
  • Olimpiadę wiedzy chemicznej dla szkół podstawowych
  • Olimpiadę wiedzy chemicznej dla szkół ponadpodstawowych – laureaci z klas maturalnych otrzymują „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: chemia, chemia medyczna i chemia zrównoważonego rozwoju
  • Wykłady popularnonaukowe w formie on-line „Chemia niejedno ma imię”, pokazy doświadczeń

Pełna oferta, dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Wydziału: dlaszkol.chemia.uj.edu.pl.

Bieżące informacje dotyczące organizowanych akcji pojawiają się na profilach społecznościowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii UJ.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Chemii. Wydział ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekana@chemia.uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 686 27 56, 12 686 27 55, 12 686 27 54

chemia.uj.edu.pl
chemia.uj.edu.pl/studia/dziekanat