Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Advanced Materials and Nanotechnology

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne

Od roku akademickiego 2024/2025 znosi się i wygasza studia na kierunku Advanced Materials and Nanotechnology, rekrutacja na te studia nie będzie już prowadzona.
Kształcenie będzie prowadzone do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

Informacje lub linki umieszczone na tej stronie mogę być już nieaktualne.

Opis studiów

Mając świadomość konieczności nadążania za wyjątkowo szybkim rozwojem nowych technologii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pragnie kształcić ekspertów, którzy mogą rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu zarówno nowych typów urządzeń elektronicznych jak i alternatywnych źródeł energii. Mając na uwadze również fakt, iż większość nowych i pożądanych technologii opiera się na połączeniu badań z zakresu nanotechnologii, fotoniki, elektroniki organicznej wspomaganych przez nowoczesne metody obliczeniowe i techniki analityczne, w tym oparte na promieniowaniu synchrotronowym, program studiów Advanced Materials and Nanotechnology (AMN) obejmuje wszystkie powyższe zagadnienia.

Studia prowadzone są w języku angielskim, co sprawia, że dedykowane są zarówno osobom mieszkającym w Polsce jak i obcokrajowcom. Umożliwią studentowi zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu nauki o zaawansowanych materiałach i nanotechnologii, bazując na uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia podstawach fizyki, chemii lub inżynierii materiałowej. We wszystkich czterech semestrach bardzo dużą część zajęć ma formę laboratoriów, które odbywają się w laboratoriach naukowych.

👉  Przeczytaj dlaczego warto wybrać kierunek Advanced Materials and Nanotechnology

Informacje o Wydziale

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa oraz jest częścią Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego wyróżnionego statusem KNOW (2013-2017). Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci Wydziału zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną w oparciu o laboratoria i pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt m. in. badawczy i pomiarowy oraz w specjalistyczne oprogramowanie, co jest istotne ze względu na dalszą pracę badawczą oraz uczestnictwo w projektach naukowych, jak i karierę w innych zawodach. Wydział współpracuje z wieloma firmami prowadząc wspólne zajęcia dydaktyczne, projekty naukowe oraz prace magisterskie.

👉  Zapraszamy na wirtualny spacer po nowej siedzibie wydziału!

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie wiodącej "nauki fizyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej działa kilka kół naukowych, m. in. Naukowe Koło Fizyków oraz Koło Naukowe Nanotechnologów.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku Advanced Materials and Nanotechnology posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu nauki o materiałach i nanotechnologii oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce, jak również rozwiązywania złożonych problemów z pogranicza fizyki, chemii i inżynierii materiałowej. Osób takich poszukują zarówno instytucje prowadzące badania naukowe, fundamentalne i stosowane, jak i firmy zajmujące się zaawansowaną technologią produkcyjną, będące zapleczem badawczo-rozwojowym i diagnostycznym przemysłu, laboratoria kontroli jakości, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, elektroniczny, tworzyw sztucznych oraz inny oparty na zaawansowanych materiałach.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wydział ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

advanced.materials@uj.edu.pl, wydzial.fais@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 48 90

fais.uj.edu.pl