Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne

Opis studiów

Do takiego kierunku potrzeba aż dwóch wydziałów! Dlatego zaawansowane materiały i nanotechnologia prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii. Realizowane przedmioty dotyczą wybranych zagadnień fizyki i chemii tak, aby jak najefektywniej studiować naukę o zaawansowanych materiałach. Czego można spodziewać się na tych studiach? Tego, czego wymaga praca w gałęziach przemysłu opartych na nowoczesnych technologiach i funkcjonalnych materiałach nowej generacji (takich jak: nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki), czyli zgłębiania funkcjonowania nowoczesnych materiałów, zasad ich projektowania, konstruowania i technologii wytwarzania oraz poznawania zjawisk fizycznych i chemicznych na poziomie kwantowym. Zajęcia sekcji nauczycielskich są dodatkową opcją, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole.

👉  Sprawdź informacje na temat kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia

Informacje o Wydziale

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jest częścią Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego wyróżnionego statusem KNOW (2012-2017). Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci Wydziału zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologie prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Chemii. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną w oparciu o laboratoria i pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt m. in. badawczy i pomiarowy oraz w specjalistyczne oprogramowanie, co jest istotne ze względu na dalszą pracę badawczą oraz uczestnictwo w projektach naukowych, jak i karierę w innych zawodach. Wydział współpracuje z wieloma firmami prowadząc wspólne zajęcia dydaktyczne, projekty naukowe oraz prace magisterskie.

👉  Zapraszamy na wirtualny spacer po nowej siedzibie wydziału!

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie wiodącej "nauki fizyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej działa kilka kół naukowych m. in. Naukowe Koło Fizyków lub Koło Naukowe Nanotechnologów; młodzi, wybitni naukowcy mogą ubiegać się o Nagrodę im. Franka Wilczka, ufundowaną przez Wydział i Fundację Kościuszkowską oraz o stypendium i tutoring w ramach projektu SciMat.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Aleksandra: nauka, estetyka, wyobraźnia Aleksandra: nauka, estetyka, wyobraźnia
Ogółem moje studia to taka mieszanina, wszystko do jednego worka. Wszystkie działy chemii, wszystkie działy fizyki, do tego elementy matematyki, wiedzy o materiałach, metaloznawstwa i tak dalej. Do tego rozbija się to na różne specjalności: biomateriały, nanomateriały i makromolekuły, fotonika i nanotechnologia, zaawansowane materiały dla technologii informacyjnych.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Witold Zawadzki, Instytut Fizyki UJ Dr Witold Zawadzki, Instytut Fizyki UJ
Uniwersytet zapewnia wyjątkowe warunki do studiowania - dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej, programów stypendialnych oraz tego, co najważniejsze: ludzi - nauczycieli akademickich i naukowców.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach prowadzących badania naukowe, fundamentalne i stosowane, firmach zajmujących się zaawansowaną technologią produkcyjną, będących zapleczem badawczo-rozwojowym i diagnostycznym przemysłu, laboratoriach kontroli jakości, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym, tworzyw sztucznych oraz innych opartych na zaawansowanych materiałach. Wiele z efektów uczenia się, nabywanych podczas zajęć laboratoryjnych, ma praktyczne zastosowanie w przyszłej pracy absolwentów/absolwentek w laboratoriach naukowo-badawczych lub przemysłowych. Zajęcia sekcji nauczycielskich są dodatkową opcją, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oferuje następujące wydarzenia:

  • zajęcia laboratoryjne, które bazują na prostych eksperymentach z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki
  • warsztaty z fizyki – adresowane do uczniów zainteresowanych fizyką w wymiarze przekraczającym program szkolny. Program zajęć obejmuje rozwiązywanie problemów z fizyki w formie wielopoziomowych zadań teoretycznych, zajęcia w pracowni fizycznej oraz indywidualne spotkania uczestników warsztatów z pracownikami Instytutu Fizyki UJ
  • wieczory z gwiazdami – organizowane w Obserwatorium Astronomicznym, w programie: wykład popularnonaukowy, stała wystawa meteorytów, zwiedzanie kopuł obserwacyjnych, przy odpowiedniej pogodzie: obserwacje 35 centymetrowym teleskopem Maksutowa
  • akcja "Dziewczyny do ścisłych!", "astronomia dla wszystkich", próbna matura z fizyki

oraz wiele innych. Kompletna oferta, dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Wydziału.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wydział ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wydzial.fais@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 48 90

fais.uj.edu.pl