Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki farmaceutyczne

Opis studiów

Jeśli nie straszne są Ci laboratoria oraz interesują cię chemia i biologia, ale ani medycyna, ani farmacja nie skradły Twojego serca, rozważ analitykę medyczną! To studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, które są nowoczesnym kierunkiem przygotowującym do pracy w wielodyscyplinarnym zespole medycznym w charakterze diagnosty laboratoryjnego. Wysoki poziom kształcenia zapewniamy dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod dydaktycznych oraz współpracy z praktykami i lokalnym oddziałem Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Nacisk położono na rozwój kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej takich jak: praca w interdyscyplinarnych zespołach medycznych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych.

Informacje o Wydziale

Wydział Farmaceutyczny UJ to najlepszy wydział farmaceutyczny w Polsce, który łączy tradycję z nowoczesnością, właściwą dla dynamizmu i rozwoju nauk ścisłych. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Prowadzone badania skupiają się na poszukiwaniu nowych i innowacyjnych postaci leków, ocenie toksyczności medykamentów oraz zagadnieniach z zakresu biotechnologii i farmakoekonomiki. W skład Wydziału wchodzi 16 jednostek naukowo-dydaktycznych, w tym 10 katedr. Należą do niego również Muzeum Farmacji i Ogród Roślin Leczniczych oraz specjalistyczna Zwierzętarnia.

Zajęcia na kierunku analityka medyczna prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach, pracowniach komputerowych, salach dydaktycznych, w ramach praktycznej nauki zawodu oraz praktyki zawodowe realizowane są w medycznych laboratoriach diagnostycznych na terenie Krakowa i poza Krakowem, w bazie kliniczno-diagnostycznej Szpitala Uniwersyteckiego oraz Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego. Studenci mają dostęp do zasobów Biblioteki Medycznej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

👉  Informacje na temat Wydziału Farmaceutycznego

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Pozytywna ocena programowa przyznana dla kierunku studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)
  • 1. miejsce w latach 2019-2024 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki farmaceutyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Farmaceutycznym działa ponad 20 kół naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych CM UJ.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Joanna, studentka Wydziału Farmaceutycznego Joanna, studentka Wydziału Farmaceutycznego
Studiowanie analityki medycznej wymaga precyzyjności, dokładności i pomysłowości. Zawód diagnosty laboratoryjnego jest niezmiernie ważny, niestety niedoceniony w Polsce. To on pomaga postawić prawidłową diagnozę. Aż 70% decyzji lekarskich zależy od wyników badań diagnostycznych.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa
Studiowanie to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie tego, co rzeczywiście nas interesuje i czym pragniemy zajmować się w swoim życiu zawodowym. A zatem nie bez znaczenia jest miejsce, czyli dobry Uniwersytet. Dziś wiemy, że nasz rozwój intelektualny kształtują ludzie, środowisko akademickie. Uniwersytet - tak jak Uniwersytet Jagielloński - to zdobywanie wiedzy, ale również multum innych możliwości rozwijania dodatkowych zainteresowań.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki analityki medycznej są przygotowani do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych, placówkach naukowo-dydaktycznych oraz naukowo-badawczych, w interdyscyplinarnych zespołach medycznych, do pełnienia roli lidera w obszarach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i rozwiązywaniem problemów w tym zakresie.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Wydział ma swoją siedzibę na ul. Medycznej 9, położonej w dzielnicy Krakowa Bieżanów-Prokocim, w sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego oraz Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

farmacja@cm-uj.krakow.pl

ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Telefon: (+48) 12 620 54 13

farmacja.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl