Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drug Discovery and Development

Wydział Farmaceutyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki farmaceutyczne

Opis studiów

Drug Discovery and Development (DDD) to studia koncentrujące się na wszystkich aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków. Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających unikalne połączenie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy nad lekiem z umiejętnościami praktycznymi. Student/studentka otrzymuje solidną podstawę w zakresie nauk farmaceutycznych, ale także możliwość specjalizacji w konkretnym obszarze odkrywania i rozwoju leków. Pierwszy semestr ma na celu zapewnienie podstawowego zrozumienia procesu odkrywania i opracowywania leków oraz kluczowych aspektów chemicznych, biologicznych i patofizjologicznych istotnych z punktu widzenia prac nad lekiem. Drugi semestr to szerokie i zrównoważone tematycznie szkolenie w dziedzinie nauk farmaceutycznych, które służy za podstawę dalszego, ukierunkowanego rozwoju kwalifikacji zawodowych. Semestry trzeci i czwarty koncentrują się na jednej z trzech dziedzin wiodących, takich jak: chemia leków, farmakologia eksperymentalna oraz rozwój leku wspierany modelowaniem matematycznym.

👉  Przeczytaj więcej na temat kierunku Drug Discovery and Development

Informacje o Wydziale

Wydział Farmaceutyczny to najlepszy wydział farmaceutyczny w Polsce, który łączy tradycję z nowoczesnością, właściwą dla dynamizmu i rozwoju nauk ścisłych. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Prowadzone badania skupiają się na poszukiwaniu nowych i innowacyjnych postaci leków, ocenie toksyczności medykamentów oraz zagadnieniach z zakresu biotechnologii i farmakoekonomiki. W skład Wydziału wchodzi 16 jednostek naukowo-dydaktycznych, w tym 10 katedr. Należą do niego również Muzeum Farmacji i Ogród Roślin Leczniczych oraz specjalistyczna Zwierzętarnia. Osoby studiujące mają dostęp do zasobów Biblioteki Medycznej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

👉  Informacje na temat Wydziału Farmaceutycznego

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "nauki farmaceutyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Farmaceutycznym działa ponad 20 kół naukowych oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa Prof. dr hab. farm. Jacek Sapa
Studiowanie to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie tego, co rzeczywiście nas interesuje i czym pragniemy zajmować się w swoim życiu zawodowym. A zatem nie bez znaczenia jest miejsce, czyli dobry Uniwersytet. Dziś wiemy, że nasz rozwój intelektualny kształtują ludzie, środowisko akademickie. Uniwersytet – tak jak Uniwersytet Jagielloński – to zdobywanie wiedzy, ale również multum innych możliwości rozwijania dodatkowych zainteresowań.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki studiów Drug Discovery and Development szczegółowo zapoznają się z procesem poszukiwania nowych leków ich identyfikacji, badania, produkowania i testowania. Kształcenie obejmuje także najważniejsze aspekty prawno-regulacyjne, niezbędne do ich oficjalnej akceptacji jako produktów leczniczych. Ponadto zdobędą umiejętności zarządzania i kompetencje językowe, wspierające ich przyszłe zatrudnienie w branży pharma-biotech, agencjach rejestracyjnych oraz centrach badań nad lekiem na całym świecie.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Wydział ma swoją siedzibę na ul. Medycznej 9, położonej w dzielnicy Krakowa Bieżanów-Prokocim, w sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego oraz Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

ddd.farmacja@cm-uj.krakow.pl

ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Telefon: (+48) 12 620 54 13

ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl