Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia francuska

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Idąc na filologię francuską wcale nie musisz władać biegle językiem Francuzów i Belgów! Studia te przygotują Cię w pełni do zakończenia ich pracą napisaną w całości po francusku oraz do późniejszej kariery, w której władanie tym romańskim językiem może okazać się bardzo cenne. Studenci kończą studia ze znajomością języka francuskiego na poziomie C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia). Filologia francuska to oczywiście nie tylko nauka języka, to również studiowanie historii, kultury i sztuki krajów frankofońskich. Partnerami tego kierunku są duże międzynarodowe firmy, w których pracę znajduje wielu absolwentów, m.in. IBM, Motorola, Capgemini, Carrefour. Przedstawiciele pracodawców regularnie organizują spotkania informacyjne i szkolenia dla studentów filologii francuskiej. Najlepsi studenci i studentki mają możliwość odbywania praktyk w renomowanych międzynarodowych firmach, a po skończeniu studiów zaczynają w nich pracę.

👉  Dowiedz się więcej na temat kierunku filologia francuska – studia I stopnia

👉  Dowiedz się więcej na temat kierunku filologia francuska – studia II stopnia

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, studia na kierunku filologia francuska prowadzone są w Instytucie Filologii Romańskiej. Główne obiekty Wydziału Filologicznego zlokalizowane są w centrum Krakowa, w nowoczesnym kompleksie budynków Collegium Paderevianum wyposażonym w laboratoria językowe oraz strefy wypoczynkowe. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Koła naukowe przy Instytucie Filologii Romańskiej współpracują z fundacjami w organizacji wydarzeń kulturalnych i popularyzatorskich oraz z przedstawicielami branży wydawniczej. Studenci dodatkowo mogą zaangażować się w działaność studenckiego teatru frankofońskiego "Les Capricieuses", który corocznie przygotowuje spektakle, otwarte dla publiczności spoza Uniwersytetu, oraz partycypować przy tworzeniu czasopisma "Roman", publikując przekłady współczesnych pisarzy, eseje, artykuły językoznawcze, literaturoznawcze albo artykuły prezentujące rozmaite zjawiska kulturowe krajów romańskiego obszaru językowego i nie tylko.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia na kierunku filologia francuska przygotowują kadry niezbędne w następujących sektorach: a/ stanowiska wymagające zaawansowanej znajomości francuskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach; b/ stanowiska wymagające zaawansowanej znajomości języka francuskiego i drugiego języka romańskiego w instytucjach o charakterze gospodarczym, biznesowym i politycznym; c/ tłumaczenia w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firm, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy.

Dodatkowo studia II stopnia przygotowują kadry niezbędne w następujących sektorach: a/ stanowiska wymagające znajomości francuskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, a także gospodarczych, biznesowych lub politycznych; b/ stanowiska w szeroko pojętym sektorze kultury i mediów; c/ tłumaczenia tekstów pisanych i ustnych (konsekutywne i symultaniczne); d/ tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz tłumaczenia przysięgłe (po zdobyciu uprawnień); e/ nauczanie języka francuskiego w placówkach oświatowych niewymagających uprawnień nauczycielskich oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (pod warunkiem ukończenia pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego); f/ po uzyskaniu wymaganego stopnia naukowego praca naukowa i dydaktyczna na wyższych uczelniach

Partnerami filologii francuskiej są duże międzynarodowe firmy, w których pracę znajduje wielu jej absolwentów, m.in. IBM, Motorola, Capgemini, Carrefour. Przedstawiciele pracodawców regularnie organizują spotkania informacyjne i szkolenia dla studentów. Studentom oferowane są w ramach opcji przedmioty przygotowujące do pracy zawodowej.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Weronika Rosowska Historie Absolwentów: Weronika Rosowska
– Jakie jest Pani najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?
– Jest ich bardzo dużo, ale chyba takim najbardziej szczególnym są wymiany w ramach Samorządu Studenckiego. Poznałam dzięki nim masę ludzi z różnych zakątków świata, doświadczyłam życia studenckiego np. w Serbii czy na Węgrzech i zdobyłam pierwsze szlify w zarządzaniu projektem, gdy organizowałam wymianę studencką z uniwersytetem w Jerozolimie. Super czasy!

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Filologii Romańskiej, która wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

filologia.romanska@filg.uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9A
31-120 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 44 20, 663 43 99

ifr.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl