Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia orientalna – arabistyka

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Czy wiesz, że początki nauczania języka arabskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim sięgają drugiej dekady XIX wieku? Obecnie Katedra Arabistyki w Instytucie Orientalistyki UJ oferuje studentom bogaty program edukacyjny obejmujący współczesny standardowy język arabski i jego dialekty zapewniając wykształcenie filologiczne zarówno w zakresie literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa. Propozycja dydaktyczna Katedry zawiera również szereg przedmiotów uzupełniających, które obejmują zagadnienia dotyczące między innymi kultury, historii oraz cywilizacji islamu. Poza tym, najstarszy w Polsce ośrodek arabistyczny oferuje szereg wykładów monograficznych i lektoratów (na przykład zajęcia z drugiego języka semickiego – hebrajskiego), pozwalających na dopasowanie programu studiów do własnych potrzeb i planów na przyszłość. Najlepsi studenci i studentki mają możliwość skorzystania z wyjazdów stypendialnych do różnych krajów arabskich w ramach międzyrządowych umów oraz międzynarodowych programów edukacyjnych.

Studia w Katedrze Arabistyki dają możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań. Stanowią równocześnie szansę na zdobycie ciekawej i inspirującej pracy. W wyniku procesów globalizacji oraz umiędzynaradawiania się działalności gospodarczej i politycznej wciąż wzrasta zapotrzebowanie rynku na specjalistów wykazujących się wysokimi kompetencjami językowymi i kulturowymi. Polskie i międzynarodowe instytucje podtrzymują szerokie i wielostronne kontakty z Bliskim Wschodem, a kraje arabskie postrzegane są przez przedsiębiorców jako chłonny i perspektywiczny rynek.

👉  Dowiedź się więcej na temat kierunku filologia orientalna – arabistyka

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, studia na kierunku filologia orientalna – arabistyka prowadzone są w Instytucie Orientalistyki. Główne obiekty Wydziału Filologicznego zlokalizowane są w centrum Krakowa, w nowoczesnym kompleksie budynków Collegium Paderevianum wyposażonym w laboratoria językowe oraz strefy wypoczynkowe. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria A dla Wydziału przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Orientalistów.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent kierunku filologia orientalna – arabistyka może podejmować pracę m.in. na stanowiskach wymagających znajomości arabskiego obszaru kulturowego, w różnych jednostkach i instytucjach przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach; po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – na stanowiskach wymagających znajomości języka arabskiego w jednostkach i instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym; jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firmach - stosownie do osiągniętego poziomu kompetencji językowych.

Absolwent studiów II stopnia dodatkowo może podejmować pracę m.in. jako ekspert do spraw arabskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach; po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji - także w jednostkach i instytucjach gospodarczych lub politycznych, w służbach dyplomatycznych i specjalnych; wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i turystyki; tłumacz tekstów literackich i specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego tłumacz przysięgły; po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej nauczyciel akademicki.

👉  Kształcimy specjalistów - pracodawcy, rynek pracy, praktyki

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Filologiczny oferuje następujące wydarzenia:

  • Podróż do Indii – wykłady mające na celu wprowadzenie do wieloaspektowej, przebogatej, barwnej i ogólnie oddziałującej na wszystkie zmysły kultury Indii
  • Jak rozszyfrować język turecki – lekcje, których celem jest przekazanie podstawowych informacji o języku tureckim i jego specyfice, a także nauka wybranych słów i zwrotów. Zajęcia będą wymagać interakcji z prowadzącym
  • Maraton i Termopile – wykład ma na celu pokazanie przyczyn i tła konfliktu Wschodu z Zachodem w epoce wojen perskich i wyjaśnienie, dlaczego pewne analogie ze współczesnością są nieuprawnione
  • Spotkania z językiem francuskim, w ramach których organizowane są spotkania teatralne, prezentacje kierunku filologia francuska lub możliwość uczestniczenia w zebraniu koła naukowego
  • Ponadto: wykład „Ogrody, które leczą” oraz warsztaty w ramach filologii portugalskiej

Dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Biblioteki Wydziału Filologicznego.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Orientalistyki, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w niewielkiej odległości od ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

filolog@uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9
31-120 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 45 06, 663 45 07

arabistyka.io.filg.uj.edu.pl
io.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl