Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia słowiańska

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Filologia słowiańska na Uniwersytecie Jagiellońskim to slawistyka z najdłuższą i najbogatszą tradycją w Polsce. Jej początki sięgają 1818 roku, a badania związanych z Instytutem uczonych są znane i cenione w międzynarodowym środowisku naukowym.

Kształcimy w zakresie filologii bułgarskiej, chorwackiej, czeskiej, serbskiej i słowackiej. Od roku akademickiego 2023/2024 osobom znającym angielski na poziomie B1 proponujemy również naukę w ramach nowych ścieżek: filologia bułgarska z językiem angielskim oraz filologia słowacka z językiem angielskim. Przygotowujemy specjalistki i specjalistów w dziedzinie języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych. Absolwentki i absolwenci slawistyki szybko znajdują zatrudnienie i osiągają sukcesy zawodowe w instytucjach kultury, wydawnictwach i firmach współpracujących z krajami słowiańskimi, zajmują się tłumaczeniami – komercyjnymi i literackimi, ich wiedza i umiejętności są wysoko cenione przez pracodawców z różnych sektorów kultury i gospodarki.

Studia slawistyczne to m. in.: nauka wybranego języka: bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, serbskiego lub słowackiego przez native speakerów do poziomu C1 po licencjacie i C2 po magisterium, nauka drugiego wybranego języka słowiańskiego, nauka języka angielskiego do poziomu B2+ (w ramach studiów na ścieżkach: filologia bułgarska z językiem angielskim, filologia słowacka z językiem angielskim) oraz kształcenie pod kierunkiem wybitnych badaczek i badaczy literatury, języka, kultury, historii.

Zapraszamy na filologię słowiańską – studia z tradycją i przyszłością!

👉  Dowiedz się więcej na temat kierunku filologia słowiańska

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Wydział dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, w tym laboratoriami językowymi oraz świetnie wyposażoną biblioteką, która stanowi bogate centrum informacji dotyczące historii literatury i językoznawstwa, historii i kultury oraz przekładoznawstwa.

Prowadzone na Wydziale studia od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, kształcąc na najwyższym poziomie i przygotowując do podjęcia atrakcyjnej pracy. W płynnym wejściu na rynek pracy pomagają praktyki oraz staże oferowane przez firmy i instytucje kulturalne, które współpracują zarówno z Wydziałem, jak i bezpośrednio z Instytutem Filologii Słowiańskiej.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, a studia na kierunku filologia słowiańska prowadzone są w Instytucie Filologii Słowiańskiej, którego siedziba znajduje się przy ul. Ingardena 3, w niewielkiej odległości od centrum Krakowa, w pobliżu Biblioteki Jagiellońskiej. Instytut posiada dobrą infrastrukturę, w jego siedzibie studentki i studenci mogą korzystać z przestronnej czytelni i biblioteki - zbiory Instytutu liczą ponad 50 tys. wolumenów i około 5 tys. roczników czasopism.

👉  Historia Instytutu Filologii Słowiańskiej

👉  Poznaj legendy krakowskiej slawistyki

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje


Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Slawistów im. Tadeusza Lehra-Spławińskiego.

Koło Naukowe Slawistów UJ od kilku dziesięcioleci prowadzi swoją działalność, związaną z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań Słowiańszczyzną, integracją środowiska studenckiego. Działalność Koła to przede wszystkim organizowanie spotkań naukowych (sesje, konferencje), wyjazdy na praktyki językowe i obozy, zapoznawanie młodszych roczników z kulturą i zwyczajami krajów słowiańskich. Koło organizuje także ogólnopolskie konkursy na przekład z języków słowiańskich. Studentki i studenci filologii słowiańskiej swoje teksty naukowe mogą publikować w „Studenckich Zeszytach Naukowych IFS”, natomiast inne teksty w czasopiśmie elektronicznym IMAGINARIA (czasopismo przyjmuje: teksty popularnonaukowe i publicystyczne, reportaże, eseje, recenzje, portrety, a także poezję i krótką prozę).

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jessica, filologia czeska Jessica, filologia czeska
Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Korzystać, korzystać i raz jeszcze korzystać. Z zajęć, również tych dodatkowych, ze staży, praktyk, wyjazdów, działalności dodatkowej, jak choćby działanie w Samorządzie czy różnych innych ciekawych inicjatywach, a tych na naszym Uniwersytecie nie brakuje. Pamiętajcie, że doświadczenie jest niesamowicie ważne i to, co robicie, jakie działania podejmujecie, zaowocuje w przyszłości.

Mikołaj, filologia serbska Mikołaj, filologia serbska
Czym różni się studiowanie od nauki w liceum? Wolnością. Na studiach nie będziesz już traktowany jak dziecko, co pozwala Ci na większą elastyczność, ale także wymaga odpowiedzialności!

Gabriela, filologia chorwacka Gabriela, filologia chorwacka
Studia slawistyczne są wyjątkowe i niepowtarzalne. Uczymy się w małych grupach, co umożliwia bardzo indywidualne podejście do studentów, ułatwia komunikację z wykładowcami. Najlepsze, co mnie spotyka to interakcja z ludźmi ze slawistyki.

Mateusz, filologia słowacka Mateusz, filologia słowacka
Studiowanie slawistyki daje możliwość poznania kultur, które mimo bliskości geograficznej pozostają dla nas nieznane. Jedną z takich kultur jest kultura Słowacji. Studia dają możliwość poznania języka słowackiego oraz zdobycia wiedzy na temat słowackiej kultury

Natalia, filologia bułgarska Natalia, filologia bułgarska
Uwielbiam atmosferę na uczelni! Jest pełna życzliwości i przyjazna. Dzięki slawistyce przeżyłam niezapomniane chwile i doznałam poczucia wspólnoty z innymi slawistami

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Dominika Kaniecka, Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej Dr Dominika Kaniecka, Zakład Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej
Studia to przede wszystkim intelektualna przygoda. Na slawistyce wspieramy rozwój indywidualnych zainteresowań humanistycznych, budujemy wrażliwość i uczymy otwartości na nieznane.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwentki i absolwenci studiów slawistycznych doskonale radzą sobie na rynku pracy, znajdują zatrudnienie w instytucjach i firmach, które – ze względu na międzynarodowy charakter swojej działalności – poszukują osób dysponujących bardzo dobrą znajomością języków i kultur zachodnio- i południowosłowiańskich. Biegłe posługiwanie się przynajmniej jednym językiem słowiańskim (bułgarskim, chorwackim, czeskim, serbskim lub słowackim), dobra znajomość drugiego języka słowiańskiego oraz języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub francuskiego (których nauka kontynuowana jest na studiach), specjalistyczna wiedza na temat kultury krajów słowiańskich – to wszystko zapewnia znalezienie dobrego i satysfakcjonującego zatrudnienia.

Firmy outsourcingowe, których Kraków stał się w ostatnim czasie prawdziwym centrum, takie jak Shell, Deloitte, IBM, Comarch, Capgemini, Heineken czy Philip Morris, chętnie zatrudniają nasze absolwentki i naszych absolwentów (tłumaczenia, księgowość, zarządzanie projektami i logistyką). Od lat wiele osób, które ukończyły filologię słowiańską podejmuje pracę w sektorze turystycznym, wydawnictwach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury związanych z Bułgarią, Chorwacją, Czechami, Serbią i Słowacją oraz w firmach międzynarodowych, które działają na rynkach tych krajów. Aktywność zawodowa naszych absolwentek i absolwentów to także działalność w dziedzinie tłumaczeń ustnych oraz prawnych, ekonomicznych, użytkowych tłumaczeń pisemnych, a także tłumaczeń literackich z języków słowiańskich, które w ostatnich latach chętnie publikują polskie wydawnictwa.

👉  Oferty pracy dla studentów i absolwentów Instytutu Filologii Słowiańskiej

👉  Posłuchaj, co mówią absolwenci krakowskiej slawistyki

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Filologii Słowiańskiej ma w swojej ofercie wykłady dla szkół dotyczące Bułgarii, Chorwacji, Czech, Serbii i Słowacji - ich języków, literatur i kultur oraz spotkania przybliżające problematykę Europy Środkowej i Bałkanów. Pełną ofertę znajdziesz na stronie Instytutu.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia na kierunku filologia słowiańska prowadzone są w Instytucie Filologii Słowiańskiej, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

katarzyna.czarnecka@uj.edu.pl, filolog@uj.edu.pl

ul. Ingardena 3
30-060 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 27 24

ifs.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl