Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład to kierunek, który, zgodnie ze swą nazwą, koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: praktycznej znajomości języka ukraińskiego, jego specyfice kulturowej (i związanych z nią potencjalnych problemach w międzykulturowej komunikacji) oraz przekładach z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski, w tym również na tłumaczeniach tekstów specjalistycznych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów-tłumaczy i specjalistek-tłumaczek, dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi, kulturowymi i translatorskimi, które pozwolą na swobodne poruszanie się w przestrzeni szeroko rozumianych kontaktów polsko-ukraińskich.

W odróżnieniu od kierunku studia polsko-ukraińskie, realizowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, oraz filologicznych kierunków ukrainistycznych, oferowanych przez inne uczenie, kierunek filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład jest propozycją skoncentrowaną na praktyce przekładu oraz kompetencjach, które stanowią o jakości tłumaczeń (doskonała znajomość języka obcego, w tym – jego wariantów specjalistycznych, pogłębiona wiedza na temat specyfiki kultury ukraińskiej). Jest to jedyny w Polsce kierunek, który gruntownie i wszechstronnie kształci tłumaczy i tłumaczki języka ukraińskiego. Jego ważnym atutem jest również realizacja, w ramach przedmiotów obowiązkowych, programu Szkoły Prawa Ukraińskiego, prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji UJ.

👉  Dowiedź się więcej o kierunku filologia ukraińska. Język – przekład – komunikacja

👉  Dowiedz się więcej o Szkole Prawa Ukraińskiego

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, studia na kierunku filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład prowadzone są w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, który ma swoją siedzibę na ul. Ingardena 3. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Ukrainistów.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dlaczego warto studiować kierunek „Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład” na UJ? Dlaczego warto studiować kierunek „Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład” na UJ?
Przede wszystkim dlatego, że nasza uczelnia to miejsce z potencjałem wspaniałej intelektualnej i naukowej przygody. Poza tym studia na nowym kierunku ukrainistycznym wyposażają naszego absolwenta nie tylko w pogłębioną znajomość kultury ukraińskiej oraz wiedzę o współczesnej Ukrainie, ale także dają możliwość uzyskania wysokich kompetencji językowych i praktycznych umiejętności tłumacza, które będą mogły zostać wykorzystane w rozmaitych sektorach otoczenia społeczno-gospodarczego. Jestem przekonany, że w kontekście postępującej integracji Ukrainy z Europą współpraca między naszymi krajami będzie się nadal intensyfikowała, stwarzając młodym ludziom przestrzeń na fascynujące kontakty oraz niezwykle ciekawą i satysfakcjonującą pracę.
— dr Przemysław Tomanek, historyk i ukrainista, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego i ukraińskiej literatury pięknej


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Specjaliści i specjalistki w zakresie języka ukraińskiego, w tym przede wszystkim wysoko wykwalifikowani tłumacze/tłumaczki, potrzebni są wszędzie tam, gdzie ma miejsce polsko-ukraińska współpraca polityczno-społeczna, ekonomiczna, kulturalna i oświatowa bądź też kontakty biznesowe. Znajdują zatrudnienie w organach administracji publicznej, instytucjach kultury, biurach tłumaczeń, biurach turystycznych, a także podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w Ukrainie bądź współpracujących z ukraińskimi partnerami, czy wreszcie w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników i pracownice z Ukrainy. Zapotrzebowanie na tłumaczy/tłumaczki języka ukraińskiego, i tak już obecnie ogromne, będzie – jak można przypuszczać – stale rosło, w związku z procesem poszerzania się sfery użycia tego języka w Ukrainie i poza jej granicami oraz dalszego rozwoju szeroko rozumianej współpracy polsko-ukraińskiej.

👉  Poznaj absolwentów i absolwentki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

filolog@uj.edu.pl

ul. Ingardena 3
30-060 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 25 09

ukrainistyka.ifw.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl