Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geografia i gospodarka przestrzenna

Wydział Geografii i Geologii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o Ziemi i środowisku

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Geografia i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Jagiellońskim to studia, które stwarzają unikalną szansę rozwijania umiejętności oraz poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Służy temu bezpośredni kontakt z wykładowcami będącymi uznanymi specjalistami w skali międzynarodowej, korzystanie z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz udział w zajęciach terenowych w Polsce i za granicą. Studia te odbywają się według programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej oferty kursów do wyboru w ramach czterech ścieżek specjalizacyjnych: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny i turystyka.

👉  Pobierz ulotkę Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

👉  Przeczytaj, dlaczego warto wybrać kierunek geografia i gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Geografii i Geologii rozpoczął działalność w 2017 r. Jest jednym z najmłodszych wydziałów na najstarszej polskiej uczelni, który czerpiąc z tradycji, sięga po nowoczesne rozwiązania. Wydział posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy".

Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Geografii i Geologii wykorzystują potencjał nauk geograficznych i geologicznych, realizowane są z uwzględnieniem aktualnych problemów, dylematów cywilizacji oraz potrzeb współczesnego człowieka. Obszarami zainteresowań projektów badawczych są m. in. antropopresja, sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój czy badanie Marsa.

Wydział Geografii i Geologii ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Wydziału wchodzą dwa instytuty: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych. Zajęcia odbywają w budynkach Wydziału przy wykorzystaniu najnowocześniejszej infrastruktury naukowo-dydaktycznej (tj. specjalistyczne pracownie i laboratoria ze sprzętem do przeprowadzania analiz) oraz w formie kursów terenowych w kraju i zagranicą.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce w 2019 roku
    • 2. miejsce w 2021 roku
    • 3. miejsce w latach 2020, 2022 i 2023
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o Ziemi i środowisku" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Geografii i Geologii działa Koło Geografów UJ im. Ludomira Sawickiego, studenci mogą działać w organizacji European Asocciation for Students and Young Geographers (EGEA). Najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Maciej Maciej
Często uczestniczę w wyjazdach terenowych w polskie góry oraz za granicę. W ubiegłym roku byłem na obozie naukowym w Słowenii. To nie jedyny kraj, do którego udają się członkowie Koła Geografów UJ. Uczelnia współpracuje w ramach wymian studenckich m.in. z ośrodkami akademickimi w Czechach, Chorwacji, Turcji, Rumunii i Holandii.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia przygotowują absolwentów i absolwentki do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się badaniami współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian i ich skutków, analizą i prognozowaniem zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym, organizacją i obsługą ruchu turystycznego, ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, geoinformatyką. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Maciej Sznajder Historie Absolwentów: Maciej Sznajder
Mój kierunek pozwolił mi na samodzielny dobór kursów, co okazało się kluczowe. Na drugim roku studiów zainteresowałem się tematyką GIS i zapisywałem się na prawie wszystkie kursy z tym związane. (...) To podejście i zdobyta wiedza pomogły mi znacząco w mojej pracy. Dzięki temu bez problemów dostałem się też na podyplomowe studia UNIGIS w Manchesterze. Zainteresowanie programowaniem w GIS na studiach rozbudziło moją ciekawość na tyle, że już w trakcie pracy zawodowej trafiłem na dodatkowe kursy a zdobytą tam wiedzę wykorzystuję na co dzień.

Historie Absolwentów: Iwona Fluda Historie Absolwentów: Iwona Fluda
Moje najlepsze wspomnienia są związane z głównie z kadrą naukową, od której miałam przywilej się uczyć. To wszystkie osoby, które swoją chęcią dzielenia się wiedzą, także poza godzinami pracy, swoją skromnością i klasą tworzyły niesamowitą atmosferę. W mojej pamięci szczególnie utkwiły dyskusje z profesorem na wykładach z socjologii, niesamowite rozmowy z profesorami od geografii gleb i gleboznawstwa, astronomii, a także turystyki.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Geografii i Geologii zaprasza na ”Pogawędki o geografii” – cykliczne spotkania dla uczniów.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Geografii i Geologii. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

sekretariat@geo.uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 52 50

geo.uj.edu.pl
wgig.uj.edu.pl