Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etnologia i antropologia kulturowa

Wydział Historyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

Opis studiów

Etnologia i antropologia kulturowa są najbardziej rozległymi i najbardziej wszechstronnymi naukami empirycznymi o człowieku jako podmiocie i przedmiocie kultury. To nie tylko akademickie dyscypliny, to coś między misją a powołaniem. To narzędzia poznania innych kultur, ale też wyjątkowe narzędzia samopoznania. Ich przedmiotem są pogłębione analizy różnorodnych zjawisk kulturowo-społecznych współczesnego świata, uwzględniające ich procesualny, uniwersalistyczny (wspólny, globalny etc.) i partykularystyczny (unikatowy, lokalny etc.) wymiar. W odróżnieniu od innych programów studiów w zakresie nauk o kulturze, kierunek ten kładzie bardzo duży nacisk na solidne opanowanie warsztatu metodologicznego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych oraz przygotowuje do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności badawczych w pracy zawodowej.

Informacje o Wydziale

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektywy", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. Kierunki studiów oferowane na Wydziale mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.

W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów. Zajęcia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa prowadzone są w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, który mieści się w samym centrum Krakowa, w Kolegium Kołłątajowskim, w którym dostępne są nowocześnie wyposażona Strefa Studenta z kawiarnią oraz zaciszny ogród.

👉  Zobacz wybrane badania etnograficzne prowadzone w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o kulturze i religii" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Instytucie działa Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii. Studenci biorą udział w życiu naukowym Instytutu poprzez uczestnictwo w konferencjach, wystawach, seminariach, debatach i dyskusjach organizowanych w instytucie i przez Koło Naukowe oraz w zajęciach terenowych realizowanych m.in. w Etiopii, Anglii, Włoszech, Serbii, Indiach, na Słowacji, Ukrainie i wielu regionach Polski. Na studiach magisterskich liczne są zajęcia warsztatowe m.in. związane z filmem i wizualnością, animacją kultury, kuratorstwem i wystawiennictwem, współpracą z instytucjami publicznymi, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury prowadzących działalność tematycznie powiązaną z etnologią i antropologią kulturową oraz w organizacjach, w których ma zastosowanie wiedza z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Przykłady zatrudnienia: muzea, skanseny i inne instytucje, które zajmują się kulturą i jej popularyzacją; organizator zajęcia i warsztatów dla dzieci i dorosłych w domach kultury lub organizacjach pozarządowych; mediatorem kultury; media, marketing i reklama; firmy, które prowadzą badania dla instytucji publicznych (zajmującymi się rozwiązywaniem kwestii społecznych), badania rynku (co, gdzie, kiedy i w jaki sposób… sprzedać, kupić, produkować, importować etc.), badania user experience (w jaki sposób wykorzystać zachowania klienta do usprawnienia jego doświadczenia z usługą/produktem).

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza do współpracy szkoły podstawowe, szkoły zawodowe, technika i licea. Proponujemy wykłady, warsztaty i zajęcia terenowe związane z tematyką etnologii i antropologii kulturowej, a zwłaszcza w zakresie: różnorodności kulturowej, mediacji i doradztwa kulturowego, fieldrecordingu, badań nad miastem, tradycji i kultur lokalnych społeczności, animacji kulturowej i wielu innych. Staramy się dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Partnerów. Posiadamy również doświadczenie w zakresie systematycznej współpracy z licealistami. Od wielu lat patronujemy klasom antropologicznym w X Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Krakowie, dla których przez cały rok prowadzimy zróżnicowane pod względem formy i tematów zajęcia.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, który wchodzi w skład Wydziału Historycznego. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa, w Kolegium Kołłątajowskim, w którym dostępne są nowocześnie wyposażona Strefa Studenta z kawiarnią oraz zaciszny ogród. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

etnologia@uj.edu.pl

ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 15 31, 12 663 15 32

etnologia.uj.edu.pl
historyczny.uj.edu.pl