Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia sztuki

Wydział Historyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o sztuce

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o sztuce

Opis studiów

Instytut Historii Sztuki UJ jest najstarszą placówką akademicką tego typu w Polsce (jego początki sięgają założonej w r. 1882 Katedry Historii Sztuki UJ), ale również najszybciej rozwijającym się Instytutem Historii Sztuki w kraju. To studia historii sztuki prowadzone pośród zabytków, w samym sercu Krakowa. Studenci poznają zagadnienia teoretyczne, podstawy metodologii historii sztuki, zgłębiają tajniki ikonografii oraz technik artystycznych, a także dzieje historii sztuki od starożytności po wiek XXI, zagadnienia ochrony dziedzictwa, podstawy muzealnictwa oraz krytyki artystycznej. Ważnym elementem kształcenia są zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki (ćwiczenia w muzeach, kościołach, pracowniach konserwatorskich), a także w trakcie regularnych objazdów po Polsce oraz wyjazdów zagranicznych. Każdy rocznik studentów odbywa w maju ćwiczenia terenowe doskonaląc warsztat badawczy, ćwicząc i zgłębiając zdobyte w trakcie zajęć teoretycznych wiadomości i umiejętności. Później istnieje możliwość wyboru specjalizacji - kuratorskiej lub ochrony dóbr kultury. W ich ramach studenci wybierają kierunkowe seminarium oraz zajęcia uzupełniające, zgodne z ich profilem.

▶️  Zobacz film o tym, jak zachwyt przeradza się w pasję do sztuki, do świata, do dziedzictwa

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim?

Informacje o Wydziale

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektywy", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. Kierunki studiów oferowane na Wydziale mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.

W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów. Zajęcia na kierunku historia sztuki prowadzone są w Instytucie Historii Sztuki, który mieści się w ścisłym centrum Krakowa. Instytut ten jest najstarszą placówką akademicką tego typu w Polsce i jednocześnie najszybciej rozwijającym się instytutem historii sztuki w kraju. Część zajęć odbywa się w Muzeum UJ i w innych muzeach Krakowa, co umożliwia studentom bezpośredni kontakt z dziełami sztuki. Podobną możliwość zapewniają zajęcia prowadzone w kościołach i innych zabytkach w Krakowie i jego okolicach. Proces dydaktyczny jest również realizowany podczas ćwiczeń zabytkoznawczych na terenie Polski i za granicą. Przygotowywana jest adaptacja pomieszczeń w zabytkowych piwnicach instytutu na galerię sztuki, w której studenci będą mogli realizować projekty wystaw.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o sztuce" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Instytucie Historii Sztuki działa Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki.

Ważnym elementem kształcenia są zajęcia prowadzone w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki (ćwiczenia w muzeach, kościołach, pracowniach konserwatorskich), a także w trakcie regularnych objazdów po Polsce oraz wyjazdów zagranicznych. Studenci odbywają liczne wyjazdy zabytkoznawcze i muzealne (krajowe i zagraniczne) oraz ćwiczenia terenowe doskonaląc warsztat badawczy, ćwicząc i zgłębiając zdobyte w trakcie zajęć teoretycznych wiadomości i umiejętności. Terenami odwiedzanymi pod opieką pracowników Instytutu są: Ziemia Sandomierska, Śląsk, Warszawa i Łódź.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Agata Dworzak Dr Agata Dworzak
Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Wydaje mi się, że trzeba pozostać otwartym, nie zamykać się szybko w jakiejś dziedzinie, specjalizacji. I przede wszystkim chcieć studiować, bo studiowanie to pogłębianie wiedzy, a nie zdobywanie zawodu. Nie można studiować jako "zło konieczne".


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci historii sztuki są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, w kadrach muzealnych i związanych z ochroną zabytków. Posiadają umiejętności charakterystyczne dla historyka sztuki – opis, analiza dzieła sztuki, umieszczenie dzieła sztuki w szerokim kontekście kulturowym i artystycznym, inwentaryzacja zabytków, przygotowanie programów prac konserwatorskich, opracowanie recenzji dzieł sztuki, organizacja wystaw itp. oraz doświadczenie niezbędne do pracy w tym zawodzie (praktyki inwentaryzacyjne, udział w organizacji handlu antykwarycznego), doświadczenie w zakresie nauk pokrewnych, takich jak archeologia, architektura i urbanistyka i innych sztuk wizualnych (zajęcia fakultatywne) i do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie (umiejętność pracy w zespole, selektywne pozyskiwanie informacji źródłowych, bibliograficznych i internetowych). Dużym polem dla pracy historyków sztuki jest także rozwijający się handel antykwaryczny.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Historii Sztuki, który wchodzi w skład Wydziału Historycznego. Instytut ma swoją siedzibę w ścisłym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

ihs@uj.edu.pl

ul. Grodzka 53
31-001 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 18 48, 12 663 18 49

ihs.uj.edu.pl
historyczny.uj.edu.pl