Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dietetyka kliniczna

Wydział Lekarski

Dostępne programy

studia I stopnia

sprawdź: dietetyka

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki medyczne

Opis studiów

Dieta jest istotnym elementem warunkującym zdrowie człowieka. Stanowi ważny czynnik prognostyczny oraz profilaktyczny dla wystąpienia wielu chorób, jest także wymieniana w wytycznych towarzystw naukowych jako znaczący element procesu leczenia i prowadzenia pacjenta w okresie przed- i pooperacyjnym. Uniwersytet Jagielloński wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom kształcenia kadry profesjonalistów żywieniowych. Utworzenie dietetyki klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim to odpowiedź na rosnącą potrzebę kształcenia kadry profesjonalistów żywieniowych.

Kierunek dietetyka kliniczna w unikalny w skali kraju sposób łączy umiejętność krytycznej analizy dostępnej interdyscyplinarnej wiedzy naukowej z praktycznymi umiejętnościami, możliwymi do wykorzystania w terapeutycznym zespole. Dietetyk kliniczny jest ważnym członkiem zespołów podstawowej opieki zdrowotnej, powinien uczestniczyć w konsultacjach żywieniowych w szpitalu dla dzieci i dorosłych, a także stanowi wymaganego członka zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się kobietami z cukrzycą ciążową, pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu otyłości oraz pacjentów kardiologicznych. Dodatkowo, w ostatnich latach wzrasta udział dietetyków w ochronie zdrowia i ich uczestnictwo w zespołach wielospecjalistycznych, co bardzo często wymaga znajomości zasad leczenia żywieniowego.

Informacje o Wydziale

Wydział Lekarski jest nowoczesną i największą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, chlubiącą się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowym statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW w konsorcjum naukowym z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie. Kierunki prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci Wydziału zasilają grono laureatów programu Diamentowy Grant. Wydział Lekarski kształci również w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM, oferującej dwa programy studiów medycznych, w ramach których nauczanie prowadzone jest w całości w języku angielskim.

Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom, jakie stawia medycyna XXI w. Prowadzone na Wydziale Lekarskim badania są na wysokim poziomie, o czym świadczy publikowanie ich wyników w międzynarodowych czasopismach. Jednostki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od samego początku czynnie uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

Zajęcia na kierunku dietetyka kliniczna odbywają się w budynku przy ul. św. Anny 12 w Krakowie, zajęcia praktyczne prowadzenie są w oparciu o bazę szpitalną (i laboratoryjną) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz jednostek współpracujących z Wydziałem.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Lekarskim

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki medyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki
  • Nagroda Kryształowej Brukselki dla Wydziału Lekarskiego w kategorii najlepszych jednostek badawczych w Polsce w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Lekarskim działa kilkadziesiąt kół naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci kierunku dietetyka kliniczna będą specjalistami w zakresie planowania, prowadzenia oraz oceny efektywności stosowanych diet. Dodatkowa wiedza z zakresu farmakologii, psychodietetyki i klinicznych aspektów żywienia pozwoli na holistyczne podejście do żywionego pacjenta. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia klinicznego umożliwia pracę w zespołach interdyscyplinarnych, zajmujących się profilaktyką, leczeniem dietetycznym i leczeniem żywieniowym dostosowanym do chorób i stanów klinicznych pacjenta. Pozwala również na współuczestnictwo w planowaniu leczenia żywieniowego, dojelitowego i pozajelitowego w wielu schorzeniach. Kształcenie na kierunku dietetyka kliniczna, oprócz wyposażenia osób studiujących w gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów dietetycznych oraz planowania i realizacji programów profilaktycznych, nastawione jest na przygotowanie studentów/studentek do współpracy dietetyka w procesie leczenia i profilaktyki. Kierunek wszechstronnie przygotowuje do wykorzystania znajomości zasad żywienia człowieka oraz leczenia żywieniowego w profilaktyce i leczeniu chorób. 

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim UJ CM, który ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekwl@cm-uj.krakow.pl

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
tel.: (+48) 12 422 54 44

wl.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl