Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DDS—Doctor of Dental Surgery program in English

Wydział Lekarski

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: lekarz dentysta

dyscyplina: nauki medyczne

Opis studiów

The 5-year long DDS—Doctor of Dental Surgery program in English lasts 10 semesters and includes over 5000 class hours and 300 ECTS points. Within the course of studies students receive knowledge in the field of basic sciences as well as clinical disciplines that enables graduates to take up practice as dentists. Retaining the medical character of the programme whilst orienting it to the professional dental fields is of great importance. Teaching is conducted exclusively in English, using information technology with reference to both the circulation of medical documentation and logistics of the patients of the University Dental Clinic, as well as to managing the didactic procedures carried out by the Chair of Dentistry of the Faculty of Medicine of the JU MC.

👉  Practical information for students coming to Poland

Informacje o Wydziale

School of Medicine in English at the Faculty of Medicine (Medical College) opened its doors to the first students in 1994. Its rapid development resulted in currently educating nearly 700 students coming from five different continents and twenty countries. Most of School’s students are Norwegian, American and Canadian nationals.

The School’s educational offer includes a medical and dental programs taught in English, where the latter was launched in 2010. Upon completion of those programs, students receive a diploma of the Jagiellonian University and are awarded internationally recognized titles of lekarz or lekarz dentysta (equivalents of MD and DDS) respectively.

The School’s faculty is composed of the most experienced JU lecturers and visiting professors from the USA, Canada and Germany. The standards of the English-language programs offered by the School are based not only on the Polish teaching requirements but also on specifications provided by the European Union and the USA (the US Department of Education Loan Program, Medical Board of California).

👉  Learn more about Medical College and School of Medicine in English

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria A dla Wydziału nadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Nagroda Kryształowej Brukselki dla Wydziału Lekarskiego w kategorii najlepszych jednostek badawczych w Polsce w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  • Status krajowego naukowego ośrodka wiodącego (KNOW) w latach 2012-2017

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Lekarskim działa kilkadziesiąt kół naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Graduate possesses basic knowledge in the field of medicine and advanced knowledge in the field of dentistry. S/he is capable of: providing professional dental care; planning, implementing and assessing preventive and therapeutic care as part of the promotion of health and pro-health education. S/he may undertake postgraduate studies. The graduate can work in health care institutions, didactic-research institutes and research-developmental institutes. Upon obtaining the appropriate qualifications is allowed to practice as a doctor of dentistry.

Thanks to the implementation of the assumed learning outcomes, graduates of medical and dental studies, in accordance with their knowledge and skills acquired during their studies, are prepared to work in: public and non-public health care institutions; education; research institutions and research and development centers; institutions dealing with counseling and dissemination of knowledge in the field of health-promoting education, which is the answer to the increase in demand for medical services caused by demographic and civilization trends.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w School of Medicine in English, która jest częścią Wydziału Lekarskiego UJ CM. Szkoła ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

smeoffice@cm-uj.krakow.pl

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
Telefon: (+48) 12 422 80 42

medschool.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl