Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DDS—Doctor of Dental Surgery program in English

Wydział Lekarski

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: lekarz dentysta

dyscyplina: nauki medyczne

Opis studiów

Program DDS—Doctor of Dental Surgery program in English trwa 10 semestrów i obejmuje ponad 5000 godzin lekcyjnych oraz 300 punktów ECTS. W trakcie studiów osoby studiujące uzyskują wiedzę zarówno z zakresu nauk podstawowych, jak i z zakresu dyscyplin klinicznych, które umożliwiają absolwentom i absolwentkom wykonywanie praktyki dentystycznej. Bardzo ważne jest zachowanie medycznego charakteru programu przy jednoczesnym ukierunkowaniu go na profesjonalne dziedziny stomatologii. Studia prowadzone są w całości w języku angielskim, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w odniesieniu zarówno do obiegu dokumentacji medycznej i obsługi pacjentów Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, jak również do zarządzania nauczaniem przez Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

👉  Praktyczne informacje dla studentów i studentek zagranicznych

Informacje o Wydziale

Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (School of Medicine in English) na Wydziale Lekarskim UJ CM funkcjonuje od 1994 roku. Szybki rozwój Szkoły sprawił, że obecnie w jej murach kształci się blisko 700 studentów i studentek pochodzących z pięciu różnych kontynentów i z wielu krajów świata, m.in. z USA, Kanady i Norwegii.

W ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydział Lekarski oferuje dwa programy studiów medycznych prowadzonych w całości w języku angielskim –  MD program in English oraz DDS—Doctor of Dental Surgery program in English. Po ukończeniu studiów, absolwenci i absolwentki otrzymują dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskują tytuł zawodowy, uznawany na arenie międzynarodowej: lekarza (odpowiadający MD i lekarza dentysta (odpowiadający DDS). 

Kadrę Szkoły stanowią najbardziej doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesorowie wizytujący z USA, Kanady i Niemiec. Standardy anglojęzycznych programów UJ CM opierają się nie tylko na polskich wymogach nauczania, ale również na przyjętych w Unii Europejskiej i USA, co potwierdzają uzyskane przez szkołę akredytacje, zarówno zagraniczne: US Department of Education i Medical Board of California, jak i polskie: KRASP, KRAUM i PAKA.

👉  Dowiedź się więcej na temat Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Nagroda Kryształowej Brukselki dla Wydziału Lekarskiego w kategorii najlepszych jednostek badawczych w Polsce w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki medyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Lekarskim działa kilkadziesiąt kół naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki programu DDS—Doctor of Dental Surgery program in English posiadają podstawową wiedzę z zakresu medycyny oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu stomatologii. Potrafią: zapewnić profesjonalną opiekę dentystyczną; zaplanować, wdrożyć i dostosować opiekę profilaktyczną i terapeutyczną w ramach promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej.

Po ukończeniu studiów, absolwenci i absolwentki otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty. Są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, co jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne wywołany trendami demograficznymi i cywilizacyjnymi.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców (School of Medicine in English), która jest częścią Wydziału Lekarskiego UJ CM. Szkoła ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

smeoffice@cm-uj.krakow.pl

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
Telefon: (+48) 12 422 80 42

medschool.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl