Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunek lekarski

Wydział Lekarski

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 6 lat (12 semestrów)

tytuł zawodowy: lekarz

dyscyplina: nauki medyczne

Opis studiów

Program pierwszych trzech lat studiów na kierunku lekarskim obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, tj. anatomia prawidłowa, biologia z embriologią, histologia z cytofizjologią, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizjologia, biofizyka, mikrobiologia, immunologia, genetyka, patomorfologia, patofizjologia, farmakologia. Od IV do VI roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych, tj. pediatria z chirurgia dziecięcą, choroby wewnętrzne, chirurgia, ortopedia i traumatologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka, choroby zakaźne, psychiatria, neurologia z neurochirurgią, laryngologia, a także higiena, radiologia, toksykologia kliniczna i środowiskowa, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, medycyna nuklearna, medycyna pracy i choroby zawodowe, immunologia i mikrobiologia kliniczna. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych – do twojego wyboru.

W ramach realizacji programu studiów na kierunku lekarskim studenci i studentki zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych – program studiów realizowany jest w oparciu o zaplecze dydaktyczne i badawcze Wydziału Lekarskiego UJ CM we współpracy z jednostkami zewnętrznymi, dzięki czemu możliwe jest szkolenie umiejętności praktycznych osób studiujących w różnorodnych warunkach i środowiskach, co przygotowuje ich do późniejszego podjęcia pracy w zawodzie lekarza.

Informacje o Wydziale

Wydział Lekarski jest nowoczesną i największą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, chlubiącą się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowym statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW w konsorcjum naukowym z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie. Kierunki prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci Wydziału zasilają grono laureatów programu Diamentowy Grant. Wydział Lekarski kształci również w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM, oferującej dwa programy studiów medycznych, w ramach których nauczanie prowadzone jest w całości w języku angielskim.

Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom, jakie stawia medycyna XXI w. Prowadzone na Wydziale Lekarskim badania są na wysokim poziomie, o czym świadczy publikowanie ich wyników w międzynarodowych czasopismach. Jednostki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od samego początku czynnie uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

Zajęcia na kierunku lekarskim odbywają się w budynku przy ul. św. Anny 12 w Krakowie, zajęcia praktyczne prowadzenie są w oparciu o bazę szpitalną (i laboratoryjną) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie oraz jednostek współpracujących z Wydziałem.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Lekarskim

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w latach 2019-2023 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki medyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki
  • Nagroda Kryształowej Brukselki dla Wydziału Lekarskiego w kategorii najlepszych jednostek badawczych w Polsce w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Lekarskim działa kilkadziesiąt kół naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Gabriela, studentka kierunku lekarskiego Gabriela, studentka kierunku lekarskiego
Wszelkie opowieści ludzi o studentach medycyny którzy nie mają ani chwili czasu dla siebie, tylko nos w książkach, okazały się nieprawdą. A przynajmniej nie w pełni. Owszem - nauki jest dużo, ale sporo jest też czasu wolnego i przy dobrej jego organizacji wszystko się da pogodzić. Poza tym przedmioty na tym kierunku są naprawdę ciekawe, przez co ich nauka staje się przyjemna.

Veranika, studentka kierunku lekarskiego Veranika, studentka kierunku lekarskiego
Każdego dnia dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy, mam dużo praktycznych zajęć i to naprawdę jest fascynujące. Poznałam bardzo dużo interesujących ludzi i jestem dumna z tego, że mam najlepszych nauczycieli z ogromnym doświadczeniem. (…) Należę do Koła Naukowego Kardiochirurgicznego, które daje mi wiele możliwości. Koło organizuje warsztaty, szkolenia, wykłady specjalistyczne. Prowadzę tam zajęcia na różne tematy związane z leczeniem kardiochirurgicznym chorób serca. W ramach tego Koła uczęszczam na warsztaty z szycia serca, gdzie można nauczyć się np. wiązania węzłów chirurgicznych.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i abslowentki kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarz, są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim UJ CM, który ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekwl@cm-uj.krakow.pl

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
tel.: (+48) 12 422 54 44

wl.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl