Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Wydział Lekarski

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: lekarz dentysta

dyscyplina: nauki medyczne

Opis studiów

Kierunek lekarsko-dentystyczny na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jest kierunkiem znaczącym na europejskiej mapie uczelni medycznych, a także prężnym, nowoczesnym, chlubiącym się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną. Celem studiów jest nauczanie fundamentalnych teorii i zasad praktyki medyczne i stomatologicznej, przekazanie umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentami, współpracownikami i innymi członkami zespołów medycznych, oraz przygotowanie do kierowanie zespołami ludzkimi. Studia powinny wyposażyć Cię w niezbędną wiedzę i umiejętności jak i zasady etyczne gwarantujące profesjonalną i bezpieczną opiekę lekarza dentysty. Otrzymasz teoretyczne, oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

W ramach realizacji programu studiów studenci i studentki zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych – program studiów realizowany jest w oparciu o zaplecze dydaktyczne i badawcze Wydziału Lekarskiego UJ CM we współpracy z jednostkami zewnętrznymi, dzięki czemu możliwe jest szkolenie umiejętności praktycznych osób studiujących w różnorodnych warunkach i środowiskach, co przygotowuje ich do późniejszego podjęcia pracy w zawodzie dentysty.

Informacje o Wydziale

Wydział Lekarski jest nowoczesną i największą jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, chlubiącą się doskonałą kadrą naukową i dydaktyczną. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prestiżowym statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW w konsorcjum naukowym z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie. Kierunki prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci Wydziału zasilają grono laureatów programu Diamentowy Grant. Wydział Lekarski kształci również w ramach Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM, oferującej dwa programy studiów medycznych, w ramach których nauczanie prowadzone jest w całości w języku angielskim.

Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom, jakie stawia medycyna XXI w. Prowadzone na Wydziale Lekarskim badania są na wysokim poziomie, o czym świadczy publikowanie ich wyników w międzynarodowych czasopismach. Jednostki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum od samego początku czynnie uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

Główną bazą dydaktyczną dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego jest Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, która znajduje się w obiekcie przy ul. Montelupich w Krakowie, gdzie mieści się również Instytut Stomatologii. W ramach zajęć przedklinicznych studenci korzystają z sal fantomowych, przystosowując się do pracy z przyszłym pacjentem, stosując modele szczęki i żuchwy oraz zębów wiernie odzwierciedlających warunki występujące w jamie ustnej. Zajęcia kliniczne odbywają się w pełni wyposażonych salach klinicznych Instytutu Stomatologii, gdzie również znajdują się laboratoria protetyczne i ortodontyczne oraz pracownia rtg, pozwalające na przeprowadzenie diagnostyki i leczenia pacjentów.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Lekarskim

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w latach 2019-2024 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki medyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki
  • Nagroda Kryształowej Brukselki dla Wydziału Lekarskiego w kategorii najlepszych jednostek badawczych w Polsce w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Lekarskim działa kilkadziesiąt kół naukowych oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza dentysty, są przygotowani do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; szkolnictwie; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Lekarskim UJ CM, który ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekwl@cm-uj.krakow.pl

ul. św. Anny 12
31-008 Kraków
tel.: (+48) 12 422 54 44

wl.cm.uj.edu.pl
cm-uj.krakow.pl