Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturoznawstwo – teksty kultury

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

Opis studiów

Kierunek kulturoznawstwo – teksty kultury pozwala poznać, zrozumieć i poddać krytycznej refleksji mechanizmy rządzące kulturą najnowszą, zarówno rodzimą, jak globalną. Otwarty i elastyczny program studiów szybko reaguje na zmiany w kulturze współczesnej i rozwija umiejętność analizy i rozumienia różnorodnych tekstów kultury (film, fotografia, literatura, teatr, taniec, sztuka, muzyka, komiks, gry, media cyfrowe i społecznościowe), związanych zarówno ze sferą artystyczną, jak i z codziennością.

Kulturoznawstwo – teksty kultury to kierunek, który stawia na samodzielność i oferuje możliwość realizacji pasji i zainteresowań. Jego innowacyjna formuła zapewnia korpus wiedzy i umiejętności z zakresu kanonu kulturoznawczego, które osoby studiujące samodzielnie uzupełniają, wybierając spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne, zgodne z ich zainteresowaniami. Kierunek posiada też wyraźny składnik praktyczny, kształcąc w zakresie zarządzania instytucjami kultury, projektowania nowych mediów czy pisania kreatywnego.

👉  Dowiedź się więcej na temat kierunku kulturoznawstwo – teksty kultury

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku 2 studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Zajęcia na kierunku kulturoznawstwo – teksty kultury prowadzone są w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, która mieści się w samym centrum Krakowa. Kandydaci wybierający ten kierunek studiują również w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego, gdzie realizują przedmioty z zakresu praktycznej nauki wybranego przez siebie języka obcego oraz jego literatury i kultury.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o kulturze i religii" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Tekstów Kultury.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jan: życie jak w komiksie Jan: życie jak w komiksie
Dzięki tzw. „blokom" na tekstach kultury można wybrać sobie wykłady i ułożyć plan zajęć dopasowany do zainteresowań. Kadra wykładowcza składa się ze specjalistów różnych dziedzin powiązanych z kulturą, dzięki czemu można spojrzeć na wiele zagadnień z różnej perspektywy. Ponadto, co szczególnie mnie cieszy, poważnie podchodzi się tu do popkultury. Seriale i komiksy są tu traktowane na równi z literaturą piękną, a to raczej rzadkość w dyskursie akademickim.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Kraków to miasto kreatywnej kultury, miasto muzeów, teatrów i wydawnictw, miasto, które otrzymało prestiżowy tytuł Miasta Literatury UNESCO - Kraków potrzebuje więc kreatywnych, dynamicznych studentów i absolwentów kulturoznawstwa.

Osoby studiujące kierunek kulturoznawstwo – teksty kultury w ramach studiów odbywają praktyki w najlepszych krakowskich wydawnictwach (Wydawnictwo Literackie, Universitas, Znak, Lokator), w mediach (Radio Kraków, RMF Classic), muzeach (MOCAK, Centrum Sztuki Japońskiej Manggha), w galeriach, teatrach i innych instytucjach kultury.

Dzięki temu gotowe są na podjęcie pracy m.in. w dziennikarstwie, biurach prasowych i public relations, promocji i reklamie, organizacji i koordynacji projektów kulturalnych oraz na licznych stanowiskach w instytucjach kultury. A także, przede wszystkim, prowadzić wysoko wyspecjalizowaną i rzetelną krytykę kultury zarówno w mediach koncesjonowanych, jak i z wykorzystaniem prowadzonych samodzielnie kanałów na platformach społecznościowych.

Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień pedagogicznych na fakultatywnych kursach z zakresu metodyki nauczania i animacji kultury.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 18 21, 12 663 10 36

www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl