Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polonistyka antropologiczno-kulturowa

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis studiów

Polonistyka antropologiczno-kulturowa uczy rozumieć literaturę i język w szerokich i aktualnych kontekstach estetycznych, historycznych, społecznych i politycznych. To interdyscyplinarny kierunek, w którym kanon przedmiotów filologicznych łączy się z badaniami kulturowymi i nowoczesną humanistyką. Na studiach poznasz historię literatury, kultury i języka polskiego oraz nowoczesne metody ich interpretacji, nauczysz się pisać teksty krytyczne, naukowe i użytkowe oraz skutecznie komunikować się z innymi. Dowiesz się, jak koordynować wydarzenia kulturalne i proces wydawniczy, odbędziesz praktyki w najlepszych krakowskich wydawnictwach (Karakter, Znak, Wydawnictwo Literackie) i prestiżowych instytucjach kultury (Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe – Festiwal Conrada, Międzynarodowe Centrum Kultury, MOCAK).

👉  Dowiedź się więcej na temat kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Zajęcia na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowa prowadzone są w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, która mieści się w samym centrum Krakowa. Kandydaci wybierający ten kierunek studiują również w wybranych instytutach Wydziału Filologicznego, gdzie realizują przedmioty z zakresu praktycznej nauki wybranego przez siebie języka obcego oraz jego literatury i kultury.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "literaturoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jagoda, studentka na Wydziale Polonistyki Jagoda, studentka na Wydziale Polonistyki
Studiowanie to przede wszystkim szansa na naukę i poznawanie nowych rzeczy, zawieranie znajomości na całe życie i budowanie własnej tożsamości. To także cenne doświadczenie i nauka poznania prawdziwego życia.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr hab. Jerzy Franczak, prof. UJ Dr hab. Jerzy Franczak, prof. UJ
Czego uczę na naszym kierunku? Na polonistyce antropologiczno-kulturowej prowadzę seminaria magisterskie. W minionych latach zajmowaliśmy się m.in. politycznością literatury najnowszej czy wielkimi buntownikami XX wieku. Obecnie rozpracowujemy scenariusze końca w literaturze i filozofii, co oznacza przyglądanie się powiązanym ze sobą zjawiskom dekadentyzmu, katastrofizmu, postapokaliptyki i posthumanizmu.
Czym jeszcze zajmuję się poza akademią? Przez lata zajmowałem się dziennikarstwem kulturalnym Do dziś regularnie pisuję recenzje i eseje, które publikuję w sieciowych i papierowych periodykach. Jednak najważniejszą częścią mojego pozauczelnianego życia pozostaje własna twórczość literacka. Opublikowałem w sumie paręnaście książek – głównie powieści i krótkie prozy.

Prof. zw. dr hab. Anna Łebkowska
Czego uczę na naszym kierunku? Na polonistyce antropologiczno-kulturowej prowadzę autorski kurs o nazwie Literatura w perspektywie antropologii kultury. W trakcie zajęć zajmujemy się relacjami między literaturą a antropologią kultury, wzorami doświadczania przestrzeni i czasu, postpamięcią, pamięcią kulturową, zagadnieniem płci kulturowej jako kategorii literaturo- i kulturoznawczej, podmiotem nomadycznym i performatywnym, kategorią ciała, antropologią przedmiotu i wieloma innymi zagadnieniami.
Prowadzę też seminaria magisterskie poświęcone antropologii literatury. Ostatnio zajmowaliśmy się takimi tematami jak: „Sensualność, emocje, cielesność w światach literatury i kultury XX wieku”; „Ludzkie - międzyludzkie i  nie-ludzkie w literaturze XX i XXI wieku”.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Rosnąca rola informacji oraz komunikacji interpersonalnej w społeczeństwie informacyjno-medialnym powoduje coraz większe zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych filologów, sprawnie posługujących się językiem polskim i posiadających umiejętność przygotowania, zredagowania oraz edytowania różnogatunkowych tekstów (użytkowych, promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych czy popularyzatorskich). Zapotrzebowanie takie zgłaszają m.in. liczne placówki i instytucje kultury, redakcje czasopism i wydawnictw, portale informacyjne i społecznościowe, biura prasowe i agencje reklamowe.

Absolwenci studiów na kierunku polonistyka antropologiczno-kulturowej posiadają wiedzę oraz profesjonalne umiejętności i kompetencje pozwalające sprostać tym oczekiwaniom. Studenci w ramach studiów odbywają praktyki w w najlepszych krakowskich wydawnictwach (Wydawnictwo Literackie, Universitas, Znak, Lokator), w mediach (Radio Kraków, RMF Classic), muzeach (MOCAK, Centrum Sztuki Japońskiej Manggha), w galeriach, teatrach i innych instytucjach kultury. Dzięki temu gotowi są na podjęcie pracy m.in. w redakcjach czasopism i wydawnictw, biurach prasowych, działach reklamy, promocji, marketingu, public relations, portalach informacyjnych i społecznościowych, a także w instytucjach kultury i sztuki, gdzie w sposób odpowiedzialny i twórczy mogą wywiązywać się z powierzonych im zadań.

Istnieje również możliwość zdobycia uprawnienia pedagogiczne na fakultatywnych kursach z zakresu metodyki nauczania i animacji kultury.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Aldona Kopkiewicz – poetka, pisarka Aldona Kopkiewicz – poetka, pisarka
Autorka książek poetyckich sierpień (Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius 2016), Szczodra (Nagroda Fundacji im. Kościelskich 2019) i Na próbę (2020). Pisze także prozę i eseje, bywa dramaturgiem. Laureatka stypendium Narodowego Centrum Nauki i grantu Narodowego Centrum Kultury. Obroniła pracę doktorską w literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ.
Odkrywanie wszystkich wymiarów literatury to nie tylko piękna przygoda, ale i wstęp do rozumienia całej reszty świata. Dopiero na tych studiach poczujecie, jak zaskakujące może być czytanie. Z pewnością wybrałabym je jeszcze raz.

Michał Sowiński – krytyk literacki i redaktor, związany z „Tygodnikiem Powszechnym” Michał Sowiński – krytyk literacki i redaktor, związany z „Tygodnikiem Powszechnym”
Współpracuje także z „Krytyką Polityczną”. Współautor książek Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu. Podręcznik oraz Rozmowy o przyszłości. W którą stronę zmierza świat?. Prowadzi podkast literacki „Conrad na fali”.
Gdy 10 lat temu kończyłem na Wydziale Polonistyki specjalizację antropologiczno-kulturową, popularna podówczas była seria memów «Trust me, I'm an Anthropologist». Śmiechu było co niemiara, ale szybko okazało się, że to prawda – ludzie ufają antropologom, szczególnie tym kulturowym. Solidna podstawa filologiczna plus multidyscyplinarne narzędzia do krytycznej analizy każdego zakamarka rzeczywistości (znajomość najgorętszych nazwisk na współczesnej giełdzie humanistyki w pakiecie), dają niezwykle szerokie możliwości działania, nie tylko w zakresie archeologii memów. Warto.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Grodzka 64
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 663 18 21, 12 663 10 36

www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl