Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polonistyka-komparatystyka

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis studiów

Polonistyka-komparatystyka to prowadzone przez Katedrę Komparatystyki Literackiej UJ studia dla osób, które:

  • interesują się nie tylko literaturą polską, lecz także kulturą i literaturą innych języków, jak również literaturą postrzeganą w kontekście innych dziedzin sztuki i zjawisk kulturowych;
  • szukają wszechstronnego rozwoju i możliwości realizacji swoich pasji;
  • chcą spożytkować i wzbogacić wiedzę i umiejętności wyniesione z innych kierunków studiów o nowe treści;
  • chcą rozwijać swoje umiejętności w nowoczesny sposób, pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich i wybitnych naukowców;
  • oczekują przygotowania do pracy w różnych zawodach i branżach, nie wąskiej i jednokierunkowej specjalizacji;
  • liczą, że studia wyższe przygotują do radzenia sobie na dynamicznie zmieniającym się, globalnym rynku pracy, ale nie ograniczają się do kształcenia w wąskiej dziedzinie wiedzy.

Program studiów stanowi połączenie klasycznych kursów polonistycznych z zajęciami o profilu porównawczym, zorientowanymi na literatury innych języków i narodów, a także na literaturę ujmowaną w zróżnicowanych kontekstach innych zjawisk kulturowych. Każdy student samodzielnie dobiera kursy komparatystyczne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i z planowanym profilem kształcenia.

👉  Dowiedź się więcej na temat kierunku polonistyka-komparatystyka

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadawaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku 2 studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Zajęcia na kierunku polonistyka-komparatystyka prowadzone są w Katedrze Komparatystyki Literackiej, która mieści się w samym centrum Krakowa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "literaturoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych – pracownicy Katedry Komparatystyki Literackiej sprawują opiekę nad trzema z nich, w tym nad Kołem Naukowym Komparatystów.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Polonistyka-komparatystyka kształtuje świadomych odbiorców kultury polskiej i obcej, dysponujących wiedzą ekspercką na temat literatury różnych obszarów językowych, dobrze zorientowanych w różnorodnych zjawiskach świata kultury, a także (po ukończeniu kursu pedagogicznego) nauczycieli polonistów na różnych poziomach edukacji. Nauczanie dwóch języków obcych w trakcie studiów pozwala przygotować absolwentów do pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach kultury, a także w polskich i międzynarodowych firmach związanych z usługami tłumaczeniowymi i PR, jak również w instytucjach edukacyjnych różnych stopni, w tym w szkołach polskich za granicą oraz w ośrodkach krajowych proponujących edukację dostosowaną do zuniwersalizowanych standardów międzynarodowych (np. w liceach przygotowujących do międzynarodowej matury).

Absolwenci i absolwentki studiów komparatystycznych na Wydziale Polonistyki UJ mogą się pochwalić licznymi osiągnięciami nie tylko w czasie studiów, ale przede wszystkim w pracy zawodowej po ich ukończeniu. Są też żywymi dowodami na to, że studia humanistyczne doskonale przygotowują do zaistnienia na współczesnym rynku pracy.

👉  Poznaj historie naszych absolwentów i absolwentek, i ich refleksje na temat ukończonych studiów

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Kaja Katańska – pracuje w młodym wydawnictwie Fame Art
Studiowanie komparatystyki literackiej było dla mnie wyborem oczywistym: skoro żadne studia nie dają gwarancji zawodowego spełnienia, zależało mi na tym, żeby w centrum moich znalazła się literatura, ale w perspektywie jak najbardziej interdyscyplinarnej i otwartej na to, co obce. Nie rozczarowałam się, a wyjazd do Włoch w ramach programu Erasmus+ na drugim stopniu utwierdził mnie w przekonaniu, że kursy komparatystyczne, na które zdecydowałam się na studiach licencjackich, umożliwiły naukę na zagranicznej uczelni bez większych programowych zaległości.

Anna Czech – redaktor naczelna w wydawnictwie Kropka (imprint Marginesów)
Komparatystyka to świetny punkt wyjścia do pracy na stanowisku redaktora inicjującego czy wydawcy. Przydaje się znajomość języków obcych i umiejętność nieszablonowego myślenia. To studia idealne dla ludzi ciekawych świata, głodnych wiedzy, osób o szerokich zainteresowaniach, studia bardzo rozwijające, zmuszające do stawiania pytań i szukania odpowiedzi na nie poza schematami. Dyplom ukończenia tych studiów jest też nierzadko kartą przetargową do wymarzonej pracy, tak stało się w moim przypadku.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Katedra Komparatystyki Literackiej co roku (zazwyczaj w kwietniu) organizuje tydzień zajęć otwartych dla licealistów. Osoby, które chcą się przekonać jak wygląda studiowanie polonistyki-komparatystyki, mogą wziąć udział w specjalistycznych zajęciach, odbywających się normalnie z udziałem studentów tego kierunku.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Katedrze Komparatystyki Literackiej, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Gołębia 20
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 13 41

www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl