Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Amerykanistyka

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Opis studiów

Amerykanistyka to studia dla osób zainteresowanych regionem Ameryki Północnej, które chcą zdobyć wiedzę na temat różnorodnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych, prawnych i cywilizacyjnych kontynentu amerykańskiego. Co czeka studentów? Zapoznanie się z historią państw Ameryki Północnej, specyfiką rozwoju społeczeństw amerykańskich, ich kulturą i obyczajami, procesami migracyjnymi i zróżnicowaniem religijnym, a także zagadnieniami polityki wewnętrznej i zewnętrznej poszczególnych państw. Będzie również możliwość doskonalenia kompetencji językowych poprzez udział w kursach prowadzonych w języku angielskim. Najlepsi studenci mogą ubiegać się o mini-granty studenckie.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata. Studia na kierunku amerykanistyka prowadzone są w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, którego podstawowym celem działań jest prowadzenie badań naukowych w zakresie studiów amerykanistycznych, polonijnych, etnicznych oraz Ameryki Łacińskiej.

Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, kilkadziesiąt sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też wydziałowa biblioteka wraz z przestronną czytelnią. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

👉  Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych – nasze wartości i przekonania

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o polityce i administracji" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe m. in. Koło Naukowe Amerykanistyki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, mogą wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, skorzystać ze stypendiów w USA i Kanadzie, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Piotr
Zajęcia są oparte na prowadzeniu dyskusji, przygotowaniu prezentacji i realizacji projektów grupowych. Pozwalają doskonalić takie umiejętności, jak: autoprezentacja, przygotowanie handoutu, komunikatywność, praca w grupie i realizacja projektów

Maja
Dla studentów, którzy są zainteresowani wyjazdami zagranicznymi, Instytut oferuje nie tylko stypendia w ramach programu ERASMUS, ale również wymianę z uczelniami w Stanach Zjednoczonych. Bliska współpraca z Konsulatem Amerykańskim w Krakowie pozwala na korzystanie z jego zasobów naukowych, a niekiedy również na odbycie stażu.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku amerykanistyka przygotowani są do podjęcia pracy w sektorach gospodarki, takich jak media, think-tanki, instytucje badawcze, dyplomacja, instytucje UE, jednostki administracji państwowej czy organizacje pozarządowe. Szczególnie ważne jest przygotowanie do pracy w wielonarodowym, wielokulturowym i zróżnicowanym etnicznie środowisku. Znajdują zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach: IBM Poland, International Papers, State Street, Alexander Mann Solutions, HSBC Bank czy CitiCorp. Są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach z amerykańskim kapitałem, firmach polskich i międzynarodowych ukierunkowanych na współpracę z państwami Ameryki Północnej i Łacińskiej.

👉  Poznaj historie naszych absolwentów i absolwentek

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Karol Głogowiecki Historie Absolwentów: Karol Głogowiecki
Uważam, że studia pozwoliły mi rozwinąć się nie tylko w obszarze zawodowym, ale może przede wszystkim osobowościowym. Oczywiście wiedza na temat Stanów Zjednoczonych pomogła mi lepiej odnaleźć się podczas wyjazdów do USA oraz w nawiązywaniu relacji z Amerykanami. Natomiast zajęcia związane z kulturoznawstwem pozwoliły mi zrozumieć pewne mechanizmy funkcjonujące w społeczeństwie i uwrażliwić na inne kultury. Jest to bardzo ważne w pracy w międzynarodowym środowisku.

Historie absolwentów: Maciej Smółka Historie absolwentów: Maciej Smółka
Mam mnóstwo świetnych wspomnień z czasu moich studiów od uczęszczania na znakomite zajęcia, przez działalność organizacyjną, po poznanie mnóstwa fantastycznych ludzi, z którymi do tej pory się przyjaźnię. Mam wrażenie, że to właśnie kombinacja tych wszystkich rzeczy sprawia, że z ogromnym sentymentem wracam do lat studiowania, choć aktywności pozaakademickie wspominam chyba najlepiej, niezależnie czy były to wyjścia towarzyskie, przerwy między panelami konferencyjnymi, czy dyskusje ze znajomymi po zajęciach.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych zaprasza na "Lekcje z klasą". To propozycja dla uczniów i uczennic szkół średnich, którzy stoją przed wyborem wymarzonych studiów, a także dla nauczycieli i nauczycielek, którzy chcieliby swoim uczniom ten wybór ułatwić. W ramach oferty: wykłady naszych pracowników naukowych, dzięki którym będziecie mogli poznać bliżej Instytut. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: iaisp.uj.edu.pl/lekcja-z-klasa.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału, który położony jest w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

iaisp.sekretariat@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 27 57

iaisp.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl