Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Global and Development Studies

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Global and Development Studies (GLAD) is an interdisciplinary programme, which aims to equip students with fundamental understanding of processes of globalisation in various spheres of human activity: law, politics, economy, history, the social relations, culture and communication. Students gain core knowledge of the very phenomena of globalisation and international development as well as specialise in their various aspects and influence they have on the contemporary world. The programme is structured in such a away that allows students to focus either on a selected part of the world, or specific global problems and challenges.

👉  Global and Development Studies – programme structure

Informacje o Wydziale

The Faculty of International and Political Studies has the A category granted by the Ministry of Science and Higher Education and was honored for education by the Polish Accreditation Committee. This faculty is the most international and interdisciplinary unit at the Jagiellonian University. Its offer includes unique courses in English, many of which are implemented under agreements with foreign universities. The faculty allows you to study in a nationally and culturally diverse environment, both in Polish and foreign languages. It promotes mutual getting to know each other and translates into development perspectives in the field of further studies or professional work. The faculty has an extensive structure, reflecting the diversity of scientific research carried out there, which allows you to study with a group of specialists dealing with almost every corner of the world.

The principal seat of the Faculty of International and Political Studies is a modern building to which the Faculty moved in 2021. There are four large auditoriums on eight floors, several dozen lecture and seminar rooms, a student zone, and rooms for employees. The building also houses a departmental library with a spacious reading room. The faculty has created comfortable conditions for studying near the Jagiellonian Library, surrounded by green areas like Kraków's Błonia and Jordan Park. Study programme is conducted at the Centre for European Studies/Institute of European Studies, which is a part of Faculty of International and Political Studies.

👉  Learn more about Centre for European Studies

👉  Nine reasons to study at the Faculty of International and Political Studies

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Quality certificate of education of the Polish Accreditation Committee in 2013
  • 'A' Category for the Faculty granted by Committee for the Evaluation of Scientific Units (KEJN)

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studies are not all about education and participation in classes, they are also a great opportunity to develop your hobbies and interests. There are many research societies and student organizations working at the Jagiellonian University, including faculty-, and university-wide ones, which allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in interesting, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside of the lecture halls. There are many research societies working at the Faculty of International and Political Studies, f.e. the Association of International and Area Studies of Jagiellonian University.

Students curious about the world, who love to travel may take part in student exchange programmes and visit one of many foreign universities under the Erasmus+ Programme or take part in MOST programme (domestic mobility).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Programme graduates of Global and Development Studies obtain knowledge of the principal traditional and contemporary trends in global sociology, philosophy, politics and economy. This programme also serves as the first step towards continuing the student’s academic education on a graduate and postgraduate level in the fields of international relations, area studies, political science or economy. Graduate are prepared to find employment in public administration, national and international institutions and organisations, non-governmental organizations, international companies, cultural institutions, mass media and publishing.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Study programme is conducted at the Faculty of International and Political Studies. Faculty is located near the Jagiellonian Library, Jordan Park and Błonia Park. In case of questions regarding studies, contact:

glad@uj.edu.pl, iras@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, room 321
30-059 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 25 89, 663 25 87

glad.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl