Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

International Relations

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Opis studiów

This joint Master’s degree programme in International Relations is carried out within the framework of the VNDREAM network, which consists of: Jagiellonian University in Kraków (Poland), Masaryk University (Czech Republic), University of Pecs (Hungary) and Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovakia). Programme offers a unique opportunity to study international relations, European politics, economy, society & culture from the perspective of the Visegrad region. Experienced faculty of the leading universities from the Visegrad region as well as visiting professors and guest lecturers from renowned international academic and diplomatic institutions provide insightful and inspiring instruction about major developments in contemporary international law, economics, politics and culture in light of the European integration processes seen from the standpoint of the Visegrad region. Students spend each semester at each partner university. Scholarships 'Visegrad grant' awarded by the International Visegrad Fund are awarded to the best ranked students enrolled for the programme in the respective academic year.

👉  Read more about programme in International Relations

👉  Information on Visegrad Grant

Informacje o Wydziale

The programme is run by a VNDREAM Consortium composed of four universities:

  • the Jagiellonian University in Kraków, Faculty of International and Political Studies (project coordinator),
  • the Matej Bel University in Banska Bystrica, Faculty of Political Science and International Relations,
  • University of Pecs, Faculty of Humanities and
  • Masaryk University, Faculty of Social Science.

The consortium is a network of excellence of established Visegrad countries’ universities with the aim to spur co-operation and the exchange of best practices in the academic fields of international relations and European studies as seen in the perspective of Visegrad region.

👉  Learn more about the VNDREAM consortium

The Faculty of International and Political Studies is the most international and interdisciplinary unit at the Jagiellonian University. Its offer includes unique courses in English, many of which are implemented under agreements with foreign universities. The faculty allows you to study in a nationally and culturally diverse environment, both in Polish and foreign languages. It promotes mutual getting to know each other and translates into development perspectives in the field of further studies or professional work. The faculty has an extensive structure, reflecting the diversity of scientific research carried out there, which allows you to study with a group of specialists dealing with almost every corner of the world. The principal seat of the Faculty of International and Political Studies is a modern building to which the Faculty moved in 2021. The faculty has created comfortable conditions for studying near the Jagiellonian Library, surrounded by green areas like Kraków's Błonia and Jordan Park.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Quality certificate of education of the Polish Accreditation Committee in 2013
  • 'A' Category for the Faculty granted by Committee for the Evaluation of Scientific Units (KEJN)
...

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studies are not all about education and participation in classes, they are also a great opportunity to develop your hobbies and interests. There are many research societies and student organizations working at the Jagiellonian University, including faculty-, and university-wide ones, which allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in interesting, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside of the lecture halls. There are many research societies working at the Faculty of International and Political Studies.

Students curious about the world, who love to travel may take part in student exchange programmes and visit one of many foreign universities under the Erasmus+ programme or take part in MOST programme (domestic mobility).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Graduates will acquire in-depth knowledge and analytical skills in the field of contemporary international relations in the global, European and regional dimensions with particular emphasis on the Central European perspective on key global and regional processes in the sphere of economy, security, society and culture as well as the position and role of Europe and the Visegrad region in contemporary international system. These competences will be built upon the foundation of the history, languages and culture of Central Europe. Graduates of this study program will be prepared to work in international institutions, public administration, media and non-governmental organizations. They will acquire competences necessary to conduct individual research in the framework of third degree studies.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Agata Mazepus (Polska) Agata Mazepus (Polska)
The idea of the programme itself is great. How otherwise to learn about the politics, societies, culture, and economy of the countries you study than experience it there? The opportunity to learn about the Central European region from the perspective of each country is uncanny. It is always better to hear the different sides of the story.

Jeyhun Ashirov (Azerbejdżan) Jeyhun Ashirov (Azerbejdżan)
I have enjoyed warm and friendly environment at CES where high quality of education is being taught with innovative methods at historical Jagiellonian University.

Daniela Ivankova (Słowacja) Daniela Ivankova (Słowacja)
I consider Visegrad MA Programme as a great enrichment of my student life. I appreciate that we can study under experienced and qualified experts and they use different educational methods. This program is made for people who are not afraid of changes and they can adapt quickly to new environment and new people. The biggest advantage for me is the international environment, which helps to get rid of different prejudices. I am deeply interested in what I study and this programme gives me the opportunity to obtain internationally recognized education, which will be hopefully helpful for my future career.

Kontakt

Study programme is conducted at the Centre for European Studies, which is a part of the Faculty of International and Political Studies. Centre is located near the Jagiellonian Library, Jordan Park and Błonia Park. In case of questions regarding studies, contact:

v4@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, room 303
30-059 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 27 80

v4.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl