Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

International Relations and Public Diplomacy

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Opis studiów

International Relations and Public Diplomacy (IR-PUB) is Double Degree Programme conducted jointly by the Jagiellonian University in Krakow and the University of Siena. It is implemented within the framework and with financial support of the Katamaran program of the National Agency for Academic Exchange (from the Knowledge-Education-Development Operational Program: POWER). In line with the double-degree concept, students will complete a study program for two semesters at the Jagiellonian University in Krakow and two semesters at the University of Siena in Italy, which has complementary competences in public and cultural diplomacy.

👉  Education Concepts

👉  Check IR-PUB folder

IR-PUB focuses on acquiring knowledge combining the issues of multi-level analysis of both international relations and state activities in the external sphere and adapting the possessed knowledge and skills, with particular emphasis on the importance of public diplomacy (political, economic, cultural), both at the level of global and regional institutions and state and non-governmental organizations.

Informacje o Wydziale

The Jagiellonian University in Kraków in Poland

Join us at Jagiellonian University, the best and the most prestigious university in Poland, with a very rich tradition of academic excellence that dates back to the fourteenth century. Live and study at the academic heart of Central Europe, the home of excellent researchers in many disciplines, including the humanities, social sciences, medicine, mathematics, and natural sciences. The University has many international partners, and our students benefit from various forms of study exchange, shared virtual classrooms, visits of guest professors, and many other aspects of international co-operation. The Faculty of International and Political Studies, which will be your home department, is widely recognized for its research on areas and countries, politics, international relations, and intercultural studies.

The University of Siena in Italy

The University of Siena (Università degli Studi di Siena - UNISI) is one of the oldest universities in the world located in Italy, in the Tuscany region. It was founded in 1240 and is currently a place of education for about 20,000 students. It is worth to stress that The University of Siena is a major academic research centre. In its eight Centuries of history, the University of Siena has been producing a wide range of studies in many different fields of culture. New international collaboration agreements and projects established each year, increasing number of Degrees and courses delivered in English, holding good placement in National and International Rankings; these are some of the University of Siena’s strong points. Taking into consideration the Centre for World University Rankings (CEWUR) for the years 2018-2019, the University in Sienna was ranked 445 among the 1,000 best universities in the world.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Quality certificate of education of the Polish Accreditation Committee in 2013
  • 'A' Category for the Faculty granted by Committee for the Evaluation of Scientific Units (KEJN)

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studies are not all about education and participation in classes, they are also a great opportunity to develop your hobbies and interests. There are many research societies and student organizations working at the Jagiellonian University, including faculty-, and university-wide ones, which allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in interesting, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside of the lecture halls. There are many research societies working at the Faculty of International and Political Studies, f.e. Student Association of International Affairs and Development that aims to promote international cooperation between the Polish and international communities at the Jagiellonian University in Kraków with the rest of the world.

Additionally, there are two student organizations at the Center for International Studies and Development that students can join:

  • Student Association of International Affairs and Development (SAIAD) is a self-formed, self-governed, autonomous -University Student Organization- that aims to promote international cooperation between the Polish and international communities at the Jagiellonian University in Kraków with the rest of the world.
  • The ISAD Panopticon is a student-run project, publishing a magazine featuring content created by students of the Jagiellonian University. It aims to inform the readers of knowledge relating to International Security and Development and related fields, such as political studies, philosophy, international studies, and media studies in an easily accessible way.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Hatam Ansari, Iran Hatam Ansari, Iran
The first reason why I chose the IRPUB program was my passion for International Relations & Public Diplomacy which is a great way for me to gain a deeper understanding of global issues. The next reason is the Study Programme of the IRPUB which is offering many different interesting courses for each semester.

Meiqi Song, China Meiqi Song, China
I had a great time in Jagiellonian University in Krakow as both the university and the city brought me unforgettable experiences that will benefit me for life. (...) Being in Jagiellonian University can be counted as my best choice of the year and I really appreciate that I had that opportunity to enjoy knowledge and the city.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

The programme of International Relations and Public Diplomacy allows student to gain knowledge, competences and skills in the field of broadly understood: public diplomacy, international affairs, security issues, international economic relations and public international law. These effects correspond to the didactic concepts of the proposed obligatory subjects, in particular: Public Diplomacy, World Politics since 1945, International Economics, Global Comparative Politics and International Law and Human Rights. On the other hand, the selection of optional subjects determines the concept of teaching along with the student's own vision of development and interests. This means that the student can develop their skills and competences in the areas of broadly understood diplomacy, including economic, religious, cultural and new media diplomacy.

The MA programme offers a catalogue of optional courses that have been determined by geographical selection, which makes IR-PUB a field of study that provides knowledge about international relations in a comprehensive perspective through courses dedicated to Latin America, Africa, East Asia, Central and Eastern Europe and the functioning of international organizations in the modern world. Moreover, the program offers courses in the form of workshops aimed at acquiring analytical skills as well as teamwork and leadership skills: Foreign Policy Analysis and Leadership and Project Management. In addition, the program provides the development of language skills through the opportunity to participate in modern language courses and a specialist English course in diplomacy - Academic English. The implementation of the concept of the IR-PUB program is guaranteed by the creation of a consortium of international studies in partnership with the University of Siena, which guarantees constant cooperation with scientists and academics both on a European and global scale. In practice, this means that the student is obliged to complete the obligatory courses offered at both the Jagiellonian University and the University of Siena and the appropriate number of optional courses, which together will allow for the implementation of the necessary ECTS. The study program is closely related to the research conducted at the unit on security issues, international development, and the transformation of the international system determined by the global socio-political and economic phenomenon.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Study programme is conducted at the Center for International Studies and Development, which is a part of Faculty of International and Political Studies. Centre is located near the Jagiellonian Library, Jordan Park and Błonia Park. In case of questions regarding studies, contact:

isad@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, room 303
30-059 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 25 90, (+48) 519 068 330

isad.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl