Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

International Security and Development

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Opis studiów

Dyskusja na szczeblu międzynarodowym na temat najważniejszych globalnych problemów współczesnego świata, takich jak wojna w Syrii, trudna sytuacja na Ukrainie, europejski kryzys migracyjny, a także zagrożenie atakami terrorystycznymi, pokazuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów i strategów w dziedzinie bezpieczeństwa i rozwoju. Wskazuje również na potrzebę podnoszenia świadomości społecznej w zakresie tego, jaki wpływ na poczucie bezpieczeństwa społeczeństw krajów rozwijających się ma pomoc przekazywana przez kraje rozwinięte.

W odpowiedzi na te dwa światowe nurty, Uniwersytet Jagielloński uruchomił program International Security and Development. ISAD ma na celu sprzyjanie kreatywnemu myśleniu o złożonych problemach globalnego bezpieczeństwa i rozwoju, a także wyposażenie studentów i studentki w narzędzia analityczne, wiedzę językową i zrozumienie międzykulturowe. Pomaga również zdobyć umiejętności zawodowe potrzebne do zarządzania globalnym bezpieczeństwem i rozwojem w środowisku międzynarodowym. Zajęcia poprowadzą zarówno eksperci międzynarodowi, jak i wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kursy akademickie będą prowadzone w języku angielskim, osoby studiujące dodatkowo będą uczyć się drugiego, wybranego języka obcego. Istnieją dwie ścieżki akademickie (specjalizacje): bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe oraz rozwój i bezpieczeństwo. Program obejmuje praktyki zawodowe i warsztaty z ekspertami. ISAD, jako projekt innowacyjny, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata. Studia na kierunku International Security and Development prowadzone są w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju.

Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, kilkadziesiąt sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też wydziałowa biblioteka wraz z przestronną czytelnią. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

👉  Dowiedź się więcej o Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o polityce i administracji" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową.

Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe, np. Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych i Rozwoju, którego głównym celem jest promowanie współpracy organizacji krajowych i międzynarodowej, działających na Uniwersytecie Jagiellońskim, z resztą świata. Można również dołączyć do The ISAD Panopticon – projektu studenckiego, jakim jest magazyn tworzony przez studentów i studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest przekazanie czytelnikom, w sposób łatwy i przystępny, wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i rozwoju międzynarodowego oraz dziedzin pokrewnych, tj. politologii, filozofii, studiów międzynarodowych i  medioznawstwa.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

👉  Przeczytaj koniecznie co na temat International Security and Development mówią nasi studenci i studentki

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Marcin Grabowski, kierownik Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ
Naszym celem jest kształcenie specjalistów i specjalistek, którzy rozumieją wagę problemów współczesnego świata i poszukują dla nich rozwiązań. Chcemy edukować strategów, którzy potrafią wdrożyć odpowiednio ukierunkowane działania pomocowe, co przyczyniać się będzie do stabilizacji stosunków międzynarodowych.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki programu International Security and Development będą przygotowani do pracy w Polsce lub krajach pochodzenia w administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem oraz pomocą rozwojową. Będą oni posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również szereg umiejętności miękkich oraz znajomość języka angielskiego, co jest niezbędne w pracy w międzynarodowym środowisku oraz na różnych poziomach zarządzania organizacją/instytucją.

👉  Przeczytaj koniecznie co na temat International Security and Development mówią nasi absolwenci i absolwentki

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Centrum ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału, który położony jest w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

isad@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, pokój 303
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 25 90, (+48) 519 068 330

isad.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl