Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia azjatyckie

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Od roku akademickiego 2022/23 rekrutacja na te studia nie jest prowadzona.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów strategicznych nad Azją.

Opis studiów

Studia azjatyckie to nowatorska koncepcja programu ściśle powiązanego z zapotrzebowaniem na dobrze wykształconą, znającą języki orientalne i uwarunkowania poszczególnych kultur, kadrę absolwentów, którzy są przygotowani do tego, aby funkcjonować w międzynarodowym środowisku pracy. Prowadzone kursy mają na celu zapoznanie studentów z problemami międzynarodowymi oraz przekształceniami politycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz kulturowymi w Azji, obejmującej zarówno Bliski, jak i Daleki Wschód. Podczas studiów student pozna m.in. specyfikę azjatyckich społeczeństw w wielu płaszczyznach: historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy funkcjonowania polityki i życia gospodarczego w państwach azjatyckich. Zakres kursów obowiązkowych uzupełnia bogata oferta kursów fakultatywnych, wybieranych samodzielnie przez każdego studenta. Wiele z nich ma charakter konwersatoriów i warsztatów. Niektóre zaś można realizować podczas wyjazdów studyjnych do Azji w ramach tzw. szkół letnich. Studia azjatyckie to także możliwość nauki wybranego języka: japońskiego, chińskiego, koreańskiego, hindi lub arabskiego.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na kierunku studia azjatyckie w Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata.

Studia azjatyckie prowadzone są w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, który swoją siedzibę ma w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Oleandry 2a, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana oraz nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej. Dysponuje nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, co sprzyja studiowaniu w komfortowych warunkach. Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest czołowym polskim ośrodkiem studiów nad współczesnymi społeczeństwami tych regionów. Przy Instytucie działa pierwszy i największy w Polsce Instytut Konfucjusza, a także Centrum Badań nad Tajwanem.

👉  Informacje na temat Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o polityce i administracji" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe m. in. Dalekowschodnie Koło Naukowe i Bliskowschodnie Koło Naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST. Atutem studiów azjatyckich jest możliwość wyjazdów w ramach bogatej oferty umów rządowych i partnerskich Instytutu. Kilkumiesięczne i roczne stypendia wyjazdowe oferowane są między innymi w Chinach, Japonii, Korei, Indonezji, na Tajwanie, w Jordanii, Izraelu, Turcji czy Egipcie, a możliwości te są stale poszerzane.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

W ostatnich latach pojawiło się zapotrzebowanie różnych sektorów gospodarczych w Polsce na specjalistów, zajmujących się kulturami i rynkami azjatyckimi. Możliwości uczestnictwa w rynku pracy są coraz większe, ze względu na rosnące kontakty z krajami azjatyckimi - od organizacji szkoleń, przez uczestnictwo w targach międzynarodowych, pracę w korporacjach związanych z obszarem azjatyckim. Wpływa to na zwiększenie zapotrzebowania na kompleksowe kierunki, łączce szerokie spektrum wiedzy, z kompetencjami praktycznymi i umiejętnościami komunikacyjnymi.

Program studiów azjatyckich tworzony jest z uwzględnieniem specyfiki rynku pracy, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, zajmujących się szeroko rozumianym obszarem azjatyckim, zarówno blisko- jak i dalekowschodnim. Na atrakcyjność programu dodatkowo wpływa możliwość wyjazdów stypendialnych i badawczych do poszczególnych regionów, co daje możliwość praktycznego zastosowania wiedzy, zdobywanej w trakcie kursów teoretycznych.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Oleandry 2a, położonej w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

sekretariat-orient@uj.edu.pl

ul. Oleandry 2a
30-063 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 26 04, 12 663 26 05, 12 663 26 03

orient.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl