Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia eurazjatyckie

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Opis studiów

Studia eurazjatyckie to kierunek stworzony dla osób, które fascynuje świat różnorodności! Podczas studiów poznasz skomplikowaną historię narodów byłego Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego, dzisiaj budujących swoje niepodległe państwa. Poznasz kraje eurazjatyckie od strony ich systemów politycznych, prawnych i administracyjnych, zrozumiesz procesy gospodarcze i przemiany społeczne. Dostrzeżesz siłę powiązań, ale też sytuacji konfliktowych między uczestnikami stosunków międzynarodowych na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Centralnej. Praktyczna nauka języka rosyjskiego pozwoli Ci wprost "zrozumieć ten świat"!

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować studia eurazjatyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata. Studia eurazjatyckie prowadzone są w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej.

Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, kilkadziesiąt sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też wydziałowa biblioteka wraz z przestronną czytelnią. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

👉  Historia Instytutu Rosji i Europy Wschodniej

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o polityce i administracji" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, mogą wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, jak również w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Aleksandra
Czas, jaki miałam okazję spędzić na studiach eurazjatyckich przede wszystkim był i jest dla mnie możliwością rozwoju osobistego. Dzięki prowadzonym zajęciom zdobyłam wiedzę, która teraz pozwala mi lepiej poruszać się w gąszczu informacji w temacie naszych wschodnich sąsiadów oraz pozwala formułować własne opinie i osądy. Uczestnicząc w pracach Koła Naukowego "Eurazja" poznałam świetnych ludzi, współorganizowałam ciekawe wydarzenia, a wspomnień z wyjazdów nie zamieniłabym na nic innego!

Paweł
Dzięki programowi studiów eurazjatyckich miałem okazję rozwijać się i kształcić pod okiem specjalistów z obszaru Eurazji. Czerpiąc wiedzę od wysoce wykwalifikowanych wykładowców moja kariera zawodowa i naukowa zaczęła się już na bardzo wczesnym etapie edukacji. Ponadto, uczestnicząc w wielu projektach i wyjazdach naukowych nabyłem i rozwinąłem wiele przydatnych umiejętności, które przydają mi się obecnie w codziennym życiu. Jest to wyjątkowa przygoda, którą mogę polecić każdemu!


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku studia eurazjatyckie odnaleźli się w następujących obszarach działalności zawodowej: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, dziennikarstwo, administracja, samorząd terytorialny, dyplomacja, doradztwo eksperckie, turystyka, firmy handlujące na rynku wschodnim, spedycja międzynarodowa.

Absolwenci i absolwentki studiów I stopnia:

  • jako pracownicy i pracownice administracji, instytucji kultury, turystyki posiadają wiedzę na temat specyfiki życia w republikach byłego ZSRR, zróżnicowania kulturowego, społecznego, politycznego obszaru euroazjatyckiego, sympatii i antagonizmów w regionie. Świadomość problemów społeczeństw wieloetnicznych i mniejszości narodowych pozwala na inicjatywność, kreatywność w prowadzeniu projektów oraz łagodzeniu sytuacji napięć kulturowych
  • w obszarze dziennikarskim i eksperckim potrafią skontrastować oraz uwspólnić tendencje rozwojowe na obszarze euroazjatyckim, wyróżnić strefy wpływów, wyszukiwać informacje w rosyjskim Internecie
  • posiadają narzędzie, jakim jest język rosyjski, dzięki któremu może stać się pośrednikiem we współpracy z rosyjskojęzycznym partnerem

Absolwenci i absolwentki studiów II stopnia:

  • zatrudnieni w administracji, strukturach biznesowych rozróżniają procesy różnicujące oraz spajające obszar euroazjatycki w aspektach administracji, biznesu i gospodarki w danym regionie
  • jako uczestnicy i uczestniczki projektów w dziedzinie kultury, turystyki dzięki znajomości regionu oraz języka rosyjskiego pośredniczą w kontaktach z odmiennymi kulturami niegdyś składowymi ZSRR i posiadającymi wspólne dziedzictwo
  • jako pracownicy i pracownice firmy handlowej potrafią inicjować oraz prowadzić korespondencję biznesową w języku rosyjskim. Orientacja w realiach prowadzenia biznesu w krajach byłego ZSRR pozwala na pośrednictwo w negocjacjach i współpracy z partnerem rosyjskojęzycznym

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału, który położony jest w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wsmip@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4
31-010 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 25 81, 663 25 82

rosjoznawstwo.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl