Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TransAtlantic Studies

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji

Od roku akademickiego 2023/2024 znosi się i wygasza studia na kierunku TransAtlantic Studies, rekrutacja na te studia nie będzie już prowadzona. Kształcenie będzie prowadzone do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

Informacje lub linki umieszczone na tej stronie mogę być już nieaktualne.

Opis studiów

Kierunek TransAtlantic Studies (TAS) to interdyscyplinarny program studiów, prowadzony w całości w języku angielskim. Oferuje rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień politycznych, społecznych i kulturowych składających się na unikalny charakter relacji na linii Ameryka Północna – Europa. Studenci/studentki poznają więc teorie dotyczące procesów polityczno-społecznych w kontekście rzeczywistości transatlantyckiej. Różnorodne aspekty obyczajów, praktyki politycznej, rzeczywistości ekonomicznej, społecznej i instytucjonalnej na kontynencie amerykańskim i europejskim, analizowane są pod kątem ich wpływu na stan wzajemnych interakcji zachodzących na wielu różnorodnych płaszczyznach.

Nie bez znaczenia jest tu międzynarodowa atmosfera panująca na studiach. Sprzyja ona nauce nie tylko z podręczników akademickich, ale również za sprawą kolegów i koleżanek z różnych krajów i kontynentów – poprzez wymianę poglądów i doświadczeń oraz poznawanie odmiennych perspektyw na ciągle zmieniający się współczesny świat.

Informacje o Wydziale

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia, przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział ten to najbardziej umiędzynarodowiona i interdyscyplinarna jednostka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej ofercie posiada unikatowe kierunki w języku angielskim, wiele z nich jest realizowana w ramach porozumień z uczelniami zagranicznymi. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i obcym. Sprzyja to nie tylko wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na perspektywy rozwojowe w zakresie dalszych studiów lub pracy zawodowej. Wydział posiada rozbudowaną strukturę, oddającą różnorodność prowadzonych tam badań naukowych, która umożliwia studia w gronie specjalistów zajmujących się niemal każdym zakątkiem świata. Studia na kierunku TransAtlantic Studies prowadzone są w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

Główną siedzibą Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych jest nowoczesny budynek, do którego Wydział przeprowadził się w 2021 roku. Na ośmiu kondygnacjach znajdują się cztery duże aule, kilkadziesiąt sal wykładowych i seminaryjnych, strefa studencka oraz pokoje dla pracowników. W budynku mieści się też wydziałowa biblioteka wraz z przestronną czytelnią. Wydział stworzył komfortowe warunki studiowania nieopodal Biblioteki Jagiellońskiej, w otoczeniu terenów zielonych, jakimi są krakowskie Błonia i Park Jordana.

👉  Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych – nasze wartości i przekonania

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o polityce i administracji" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych działają liczne koła naukowe m. in. Koło Naukowe Amerykanistyki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, mogą wziąć udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa lub w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

👉  Przeczytaj koniecznie co na temat programu TransAtlantic Studies mówią nasi studenci i studentki

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki programu TransAtlantic Studies są w stanie wykorzystać nabytą wiedzę i kompetencje społeczne do pracy w instytucjach publicznych (społecznych, politycznych, kulturalnych), w tym w instytucjach amerykańskich w Europie lub też europejskich w Stanach Zjednoczonych. Poprzez nacisk na umiejętności realizowania konkretnych projektów w obszarze relacji transatlantyckich, studia dają podstawę do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijających się międzynarodowych korporacjach. Wiedza i umiejętności absolwentów/absolwentek w zakresie prowadzenia i kształtowania stosunków dyplomatycznych, realizowania projektów naukowych i społecznych przy wykorzystaniu cech nowej rzeczywistości komunikacyjnej sprawia, że stają się pożądanymi pracownikami/pracownicami instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze dyplomacji, handlu zagranicznego czy informacji publicznej.

👉  Przeczytaj koniecznie co na temat programu TransAtlantic Studies mówią nasi absolwenci i absolwentki

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Reymonta 4, w nowym budynku Wydziału, który położony jest w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej, Parku Jordana oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

transatlantic@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 27 56

transatlantic.uj.edu.pl
wsmip.uj.edu.pl