Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Business and Finance Management

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Opis studiów

Second-cycle programme in Business and Finance Management aims to develop competencies necessary for the career in specialised and management positions in the management system, as middle and top level managers, analysts, advisers, and consultants in commercial or public organisations, as well as for operating their own business. Completion of this programme will prove especially beneficial to persons interested in pursuing career in organisations with foreign investment, both because of English as language of instruction and as a result of received training in navigating global socio-economic space. This programme has been prepared for graduates from first- and second-cycle programmes in the fields of management, economy, finance, from faculties of economy and engineering, law and administration, psychology, sociology, and other.

The programme is individualised by adapting its content to changing demands of social and economical activities and to student expectations arising from the changing job market. Current important economic problems and approaches to resolving them are integrated in the curriculum.

👉  Learn more about study programme

Informacje o Wydziale

The Faculty of Management and Social Communication has the A category granted by the Ministry of Science and Higher Education and was honoured for education by the State Accreditation Committee. The variety of fields of studies conducted by the faculty makes this unit one of the best interdisciplinary faculties of the JU.

The premises of the Faculty of Management and Social Communication are located on the territory of the Campus of the 600th Anniversary of the JU Revival. The faculty is located in a modern building that consists of well equipped lecture halls, classes and computer rooms. Studies at the Faculty of Management and Social Communication are known for: exceptional research and didactic staff; unique fields of studies and original study programmes not available at other Polish universities; possibility to get a double degree thank to agreements with European universities; collaboration with the business sector; comfortable conditions for studying surrounded by the beautiful and green campus, UJOT TV television and UJOT.FM radio; various research societies which reflect the versatility of research conducted at the faculty and its didactic offer. Students have access to the modern library of the faculty the book collection is of which is constantly supplied with the newest books (in Polish and English).

👉  Read why it is worth to study at the Faculty of Management and Social Communication

👉  Panoramic presentations of Faculty of Management and Social Communication

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena wyróżniająca dla WZiKS przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria A dla Wydziału przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN)

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studies are not all about education and participation in classes, they are also a great opportunity to develop your hobbies and interests. There are many research societies and student organizations working at the Jagiellonian University, including faculty-, and university-wide ones, which allow students to spend their free time actively, gain knowledge, develop their talents, participate in interesting, unconventional projects, go on research and team-building trips, participate in conferences and meet fellow students outside of the lecture halls. There are few research societies working at the Faculty of Management and Social Communication.

Students curious about the world, who love to travel may take part in student exchange programmes and visit one of many foreign universities under the Erasmus+ Programme or take part in 'MOST' programme (domestic mobility).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Graduates of Business and Finance Management are equipped with advanced, specialised theoretical and practical knowledge in the field of management and related, in particular about problems of enterprises and public sector institutions, and the value of their correct operation. Graduates can perform a critical analysis, interpretation, and assessment of phenomena and management processes in various scales, appraisal of environmental impact on those phenomena (processes), and they can prepare and execute managerial, strategic decisions. They can organise teamwork and be team leaders, as well as efficiently communicate, negotiate, and persuade, also employing their fluency in English. Graduates are well-prepared for pursuing career in specialised and managerial positions in the management system, as middle and top level managers, analysts, advisers, and consultants in commercial or public organisations, as well as for operating their own business. They are particularly equipped for undertaking employment in organisations with foreign investment.

Professional development

Upon graduation from the Business and Finance Management specialty, students will be prepared for working as specialised managers of middle and top level in private sector and in public administration. They can pursue career as independent professionals, such as analysts or advisors. They will demonstrate knowledge and skills required for operating a business and the ability to navigate global socio-economic space.

Language competencies

Upon graduation, students are fluent in business English at C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages, including specialised vocabulary from the field of management.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Study programme is conducted at the Faculty of Management and Social Communication located on the Campus of the 600th Anniversary of the Restoration of the Jagiellonian University, shortly called the Third Campus. In case of questions regarding studies, contact:

bfm@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 664 55 52, 664 56 82

econ.uj.edu.pl
ziks.uj.edu.pl