Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o komunikacji społecznej i mediach

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis studiów

Zapraszamy na najlepsze studia dziennikarskie w Polsce! Specyfiką studiów dziennikarskich jest ich usytuowanie na pograniczu nauk społecznych oraz pragmatyki funkcjonowania dziennikarstwa i okołomedialnych instytucji z obszaru komunikacji społecznej. Pociąga to za sobą wymóg zarówno dostarczenia studentom rzetelnej wiedzy o charakterze akademickim, jak i przygotowania ich do realizacji zadań zawodowych. W związku z powyższym profesjonalne przygotowanie studentów odbywa się w drodze: zajęć warsztatowych (np. pracownie prasowa, radiowa, telewizyjna, montaż dźwięku i obrazu, warsztat pracy rzecznika, i inne); projektowych – umożliwiających studentom pracę nad własnymi projektami o charakterze kreatywnym (np. technologie informacyjne, projektowanie komunikacji w Internecie, i in.) oraz dostosowania formuły zajęć akademickich do potrzeb przygotowania zawodowego studentów. W trakcie studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki studenckie w dowolnej instytucji medialnej, reklamowej lub PR, w wyborze miejsca może pomóc Opiekuna Praktyk Studenckich.

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone są w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Do dyspozycji studentów są: profesjonalne studio filmowe, montażownia z profesjonalnym oprogramowaniem, nowoczesne studio radiowe, sala do prowadzenia badań fokusowych oraz specjalistyczna pracowania informatyczna. W roku akademickim 2015/16 powstało laboratorium medioznawcze IDMiKS – uruchomiono moduł komputerowy, umożliwiający badania ankietowe typu CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Laboratorium wyposażone zostało w komputerowe programy do badań mediów i innych badań społecznych.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Współpraca Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce w 2020 roku
    • 2. miejsce w 2021 roku
    • 3. miejsce w 2019, 2022 i 2023 roku
  • Sukcesy naszych studentów
  • Ocena wyróżniająca dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o komunikacji społecznej i mediach" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mają unikatowe możliwości dodatkowego doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności praktycznych poprzez uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach instytutowych oraz wydziałowych. Stanowią oni trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji UJOT TV, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory” oraz ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Głębia Spojrzenia”.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Bartłomiej: w eterze jak ryba w wodzie Bartłomiej: w eterze jak ryba w wodzie
Prawdziwą wartość studiów na UJ poznałem dopiero po tym, jak je zacząłem. Mam wykładowców, z którymi świetnie się dogaduję i którzy są prawdziwymi specjalistami w zakresie mediów. Czuję, że jestem częścią akademickiej społeczności, to ważne . Bartłomiej obecnie większość czasu spędza w radiu UJOT FM.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Małgorzata Majewska Dr Małgorzata Majewska
Ludzie coraz bardziej odkrywają, że przestają być potrzebni, że mogą ich zastąpić maszyny. Równocześnie obecny czas to czas władzy mediów, postprawdy i fake newsów. Jedyną formą obrony przed tym szaleństwem jest wiedza, czyli świadomość tego, jak świat działa. A uniwersytet jest dokładnie tym miejscem, w którym rozkładamy mechanizmy działania rzeczywistości na czynniki pierwsze.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna są przygotowani do podjęcia pracy w sektorach medialnych, stacjach radiowych i telewizyjnych, redakcjach, agencjach reklamowych, agencjach Public Relations, instytucjach badawczych i stowarzyszeniach, domach mediowych, szeroko pojętej sferze zawodów okołomedialnych oraz w obszarze komunikacji społecznej.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Krystian Pomorski Historie Absolwentów: Krystian Pomorski
Bardzo fajnie wspominam (...) zajęcia z dziennikarskiej pracowni prasowej, na której omawialiśmy bieżące wydarzenia w mediach, polityce i gospodarce. Na studiach ogromną wagę przykładano także do nauczenia nas weryfikowania wszystkich informacji. I ta umiejętność przydaje mi się nie tylko w życiu codziennym, ale także w biznesie. To były fantastyczne trzy lata, które zdefiniowały moje dalsze życiowe wybory.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

idiks.sekretariat@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 55 33

media.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl