Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie zasobami przyrody

Wydział Biologii

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki biologiczne

Rekrutacja na te studia na rok akademicki 2023/24 nie jest prowadzona

Opis studiów

Zarządzanie zasobami przyrody to studia, które dostarczają aktualnej wiedzy dotyczącej podstaw prawnych i systemu ochrony przyrody w Polsce oraz uczą rozwiązywania problemów wynikających z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne i projekty grupowe. Dzięki nim studenci są przygotowywani do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zarówno naukowo-badawczych jak i w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody i firmach konsultingowych.

👉  Zarządzanie zasobami przyrody na UJ – informacje o studiach

Informacje o Wydziale

Wydział Biologii (do 2017 roku Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) rozpoczął działalność w 1951 roku. Wydział posiada kategorię naukową A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Biologii umożliwia rozwijanie zainteresowań związanych z różnymi aspektami biologii, neurobiologii oraz naukami o środowisku w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz podczas zajęć terenowych. Daje możliwość wyboru profilu ścieżki kształcenia, realizacji indywidualnych projektów badawczych, a także wyboru interesujących przedmiotów prowadzonych przez ekspertów z Instytutu Botaniki wraz z Ogrodem Botanicznym, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

Wydział ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody prowadzone są w Instytucie Nauk o Środowisku. Zajęcia odbywają się w doskonale wyposażonych i nowoczesnych salach dydaktycznych i laboratoriach, studenci mogą korzystać z pracowni komputerowych i pracowni mikroskopowej, a swoje badania prowadzić w pracowniach i laboratoriach naukowych takich jak: ekologii mikroorganizmów wodnych, ekochemii i ekotoksykologii czy ekologii molekularnej. Studenci odbywają zajęcia praktyczne w terenowych stacjach naukowych w Ochotnicy Górnej i w Łazach. Do dyspozycji studentów pozostaje doskonale wyposażona Biblioteka Nauk Przyrodniczych i czytelnia oraz internetowe bazy danych z pełnym dostępem do artykułów z obszarów nauk biologicznych i medycznych.

▶️  Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

👉  Poznaj historię Wydziału Biologii

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria A dla Wydziału nadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biologii działają liczne koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr hab. Szymon Drobniak Dr hab. Szymon Drobniak
Studia uniwersyteckie dają szansę poznania niesamowitych ludzi, czy jako wykładowców - czy też jako kolegów i koleżanek studiujących. Czas studiów wspominam jako taką wybuchową mieszankę niezwykłych charakterów i osobowości - do której bardzo chętnie bym wrócił, gdyby tylko się dało. Poza tym chyba w żadnym innym miejscu nie nauczymy się tak dobrze kwestionowania rzeczywistości w produktywny sposób.

Prof. dr hab. Ryszard Laskowski Prof. dr hab. Ryszard Laskowski
Dla mnie studia to dojrzewanie, bo kształtują charakter i pomagają zrozumieć świata. Człowiek po pięciu latach studiów to już zupełnie inna osoba. (...) Nasze poglądy krystalizują się na studiach. Studia to przyszłość, bo to studia wyznaczają, jak potoczy się nasze życie.


Przejdź do filmu

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Celem kształcenia na kierunku zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i systemu ochrony przyrody w Polsce oraz potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne i projekty grupowe.

Dzięki nim absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zarówno naukowo-badawczych, jak i w przemyśle, administracji państwowej, placówkach ochrony przyrody, firmach konsultingowych i pozarządowych, zajmujących się: wydawaniem decyzji środowiskowych, planowaniem, rozwojem lokalnym i regionalnym, a także ochroną środowiska, waloryzacją wartości przyrodniczych oraz oceną ryzyka działań społeczno-ekonomicznych.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Środowisku, który wchodzi w skład Wydziału Biologii. Instytut ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

studia.inos@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 51 24

eko.uj.edu.pl
wb.uj.edu.pl