Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biochemia

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

Opis studiów

Biochemia to nauka zajmująca się związkami chemicznymi, występującymi w wirusach, bakteriach, grzybach, roślinach i zwierzętach, oraz procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach w trakcie ich rozwoju, życia, rozmnażania i umierania. Jest podstawą dla zrozumienia wszystkich procesów biologicznych. To również nauka o ogromnym znaczeniu praktycznym. Dzięki biochemii możliwe jest określenie stanu naszego zdrowia, wyjaśnienie przyczyn powstawania oraz przebiegu różnych chorób, opracowywanie skutecznych terapii oraz leków.

Jako nauka interdyscyplinarna, biochemia nierozerwalnie związana jest z biologią oraz chemią. Ważną rolę w biochemii odgrywają także fizyka i matematyka – są potrzebne do zrozumienia niektórych kluczowych pojęć biochemicznych oraz zasad działania aparatury wykorzystywanej do badań. Biochemia bazuje na eksperymentach, dlatego na studiach cenione są ciekawość, pomysłowość, dokładność i wytrwałość.

Biochemia to kierunek unikatowy w skali kraju – studia z biochemii prowadzone są jedynie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

👉  Dlaczego warto studiować biochemię na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ?

Informacje o Wydziale

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jedną z najlepszych placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce. Badania prowadzone na WBBiB koncentrują się na procesach zachodzących na poziomie komórkowym, cząsteczkowym i atomowym w roślinach, zwierzętach, mikroorganizmach. W ramach swojej działalności wydział współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami w Polsce i na całym świecie, a także realizuje projekty badawcze z przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Budynek WBBiB położony jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w południowo-zachodniej części Krakowa, w sąsiedztwie innych wydziałów przyrodniczych i ścisłych UJ. Wydział dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami, pracowniami komputerowymi i nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym zapoznanie studentów ze specjalistycznymi i zaawansowanymi technikami badawczymi. Do dyspozycji osób studiujących jest Biblioteka Nauk Przyrodniczych, która posiada wielodziedzinową kolekcję książek i czasopism z zakresu biochemii, biofizyki, biotechnologii, biologii, zoologii, geografii oraz nauk pokrewnych.

Programy studiów realizowane na Wydziale otrzymały szereg wyróżnień od krajowych instytucji zajmujących się oceną jakości edukacji.

👉  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – dlaczego warto u nas studiować?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w latach 2014-2018
  • Kategoria naukowa A przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w dyscyplinie wiodącej "nauki biologiczne" decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii działają cztery koła naukowe m. in. Koło Naukowe Studentów Biochemii „N.zyme".

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST. Studenci/studentki studiów magisterskich na kierunku biochemia dodatkowo mają możliwość ubiegania się o 11-miesięczny staż badawczy w ramach programu BioLab – The Visiting Research Graduate Traineeship, który oferowany jest przez cztery uczelnie w USA.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jakub Jakub
Biochemia jest fascynującą dziedziną nauki, którą zdecydowanie warto studiować. Pierwszym, moim zdaniem najważniejszym powodem, by to robić, jest czysta ciekawość – biochemia odpowiada bowiem na nieskończenie wiele pytań dotyczących życia. Inną przesłanką może być możliwość zastosowania biochemii w medycynie, biotechnologii, genetyce, różnych gałęziach przemysłu. Znajomość biochemii pozwala na odkrywanie nowych narzędzi, które wykorzystuje się w tych obszarach.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia z biochemii dostarczają umiejętności i wiedzy, dzięki którym absolwenci  i absolwentki mogą pracować w wielu różnych miejscach, przy czym rodzaj zajmowanego stanowiska zależy m. in. od poziomu wykształcenia i związanego z nim tytułu/stopnia – licencjata, magistra, doktora.

Biochemicy znajdują zatrudnienie m.in. w laboratoriach zajmujących się analizą próbek żywności, leków, powietrza, wody, odpadów itp.; w laboratoriach działów R&D firm z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, itp.; w agencjach rządowych związanych z bezpieczeństwem żywności, leków, terapii medycznych oraz instytucjach zajmujących się finansowaniem badań, w ośrodkach akademickich.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oferuje następujące wydarzenia:

  • „Spotkania w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią” – cykl jesiennych wykładów i miniwarsztatów dotyczących różnych zagadnień, którymi zajmują się naukowcy WBBiB
  • „Na pograniczu biologii, chemii i fizyki" – wykłady dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk odbywające się zwykle na przełomie zimy i wiosny, poświęcone tematom, o których można usłyszeć w mediach i ważnych społecznie
  • Majową imprezę poświęconą roślinom, organizowaną co dwa lata w ramach międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”
  • Akcję „Bio jest cool”, organizowaną co dwa lata w maju, w trakcie której pracownicy Wydziału starają się wyjaśnić, czym zajmuje się współczesna biochemia, biotechnologia i biofizyka.

Dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Wydziału, w części Dla szkół.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, który ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 54 51, 12 664 60 00

wbbib.uj.edu.pl