Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki fizyczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki fizyczne

Opis studiów

Złoty wiek fizyki trwa od ponad 300 lat. W każdym pokoleniu, od Newtona przez Einsteina do Feynmana, pojawiali się uczeni, których aktywność przyczyniała się do imponującej transformacji naszej cywilizacji w ciągu ostatnich stuleci, aż do naszych czasów elektroniki i komputerów. UJ ma swój duży wkład w rozwój fizyki. Wróblewski – współautor skroplenia powietrza, Smoluchowski – interpretator ruchów Browna – oto dwaj nasi wielcy poprzednicy. Fizycy krakowscy mają swój udział w rozwoju fizyki współczesnej. Instytut Fizyki UJ, spadkobierca założonego ponad 200 lat temu Zakładu Fizyki, kształci kadry naukowe we wszystkich wiodących dziedzinach fizyki.

Znajdą tam interesującą ofertę Ci, którzy pragną zdobyć solidne wykształcenie i umiejętności przydatne w zdobyciu pracy. Może to być kariera naukowa lub kariera w innych zawodach. Perspektywy na rynku pracy są dobre; nie ma bezrobotnych fizyków, choć wielu absolwentów pracuje (z sukcesem i ku swej satysfakcji) w dziedzinach nie wymagających wykształcenia fizyka. Pracodawcy już odkryli, że dyplom fizyka jest gwarancją solidności i zdolności do sprostania zmieniającym się wymaganiom. Studia na kierunku fizyka uczą myślenia i systematyczności, przygotowują do twórczej i owocnej pracy. Zajęcia sekcji nauczycielskich są dodatkową opcją, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole.

👉  Sprawdź informacje na temat kierunku fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jest częścią Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego wyróżnionego statusem KNOW (2013-2017). Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci Wydziału zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną w oparciu o laboratoria i pracownie, wyposażone w nowoczesny sprzęt m. in. badawczy i pomiarowy oraz w specjalistyczne oprogramowanie, co jest istotne ze względu na dalszą pracę badawczą oraz uczestnictwo w projektach naukowych, jak i karierę w innych zawodach. Wydział współpracuje z wieloma firmami prowadząc wspólne zajęcia dydaktyczne, projekty naukowe oraz prace magisterskie.

👉  Zapraszamy na wirtualny spacer po nowej siedzibie wydziału!

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Pozytywna ocena programowa na kierunku "fizyka" – Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
  • 2. miejsce w latach 2019-2023 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie "nauki fizyczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej działa kilka kół naukowych m. in. Naukowe Koło Fizyków; młodzi, wybitni naukowcy mogą ubiegać się o Nagrodę im. Franka Wilczka, ufundowaną przez Wydział i Fundację Kościuszkowską oraz o stypendium i tutoring w ramach projektu SciMat.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Daria Daria
Dla mnie życie studenckie to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale także niekończące się rozmowy o-wszystkim-i-o-niczym w Kole Naukowym, partyjka dobrej planszówki w przerwie pomiędzy zajęciami, wspólna nauka (koniecznie z paczką ciastek albo pudełkiem pizzy) czy długie godziny w labie, gdzie zawsze może wydarzyć się coś nieoczekiwanego.

Maciej Maciej
Wykształcenie czy doświadczenie?
Zazwyczaj do godziny 15 zdobywam wykształcenie poprzez udział w wykładach i ćwiczeniach. Potem, dzięki spotkaniom z przedstawicielami firm, uczestnictwu w seminariach i pracowniach zyskuję doświadczenia.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Witold Zawadzki, Instytut Fizyki UJ Dr Witold Zawadzki, Instytut Fizyki UJ
Uniwersytet zapewnia wyjątkowe warunki do studiowania - dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej, programów stypendialnych oraz tego, co najważniejsze: ludzi - nauczycieli akademickich i naukowców.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki fizyki przygotowani są do pracy w ośrodkach i placówkach naukowo-badawczych, w laboratoriach diagnostycznych i przemysłowych, w firmach konsultingowych, w firmach związanych z przemysłem komputerowym, w sektorze publicznym i administracji, do wdrażania w życie swoich osiągnięć naukowych oraz do pracy w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Maria Żurek Historie Absolwentów: Maria Żurek
W mojej pracy trudno jest oddzielić życie prywatne od zawodowego. Ciągłe wyjazdy, spotkania, konferencje, eksperymenty, praca do późnych godzin i presja. Uwielbiam wiele aspektów tego co robię, ale też czasami jest to dla mnie bardzo męczące. Problem radzenia sobie ze stresem, balansu pomiędzy pracą i życiem prywatnym i generalnie zdrowia psychicznego w środowisku akademickim jest poważny i należy o tym głośno mówić (...)

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oferuje następujące wydarzenia:

  • zajęcia laboratoryjne, które bazują na prostych eksperymentach z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektryczności i optyki, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki
  • warsztaty z fizyki – adresowane do uczniów zainteresowanych fizyką w wymiarze przekraczającym program szkolny. Program zajęć obejmuje rozwiązywanie problemów z fizyki w formie wielopoziomowych zadań teoretycznych, zajęcia w pracowni fizycznej oraz indywidualne spotkania uczestników warsztatów z pracownikami Instytutu Fizyki UJ
  • wieczory z gwiazdami – organizowane w Obserwatorium Astronomicznym, w programie: wykład popularnonaukowy, stała wystawa meteorytów, zwiedzanie kopuł obserwacyjnych, przy odpowiedniej pogodzie: obserwacje 35 centymetrowym teleskopem Maksutowa
  • akcja "Dziewczyny do ścisłych!", "astronomia dla wszystkich", próbna matura z fizyki

oraz wiele innych. Kompletna oferta, dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Wydziału.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Wydział ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wydzial.fais@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 48 90

fais.uj.edu.pl