Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia szwedzka

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Kraje skandynawskie od dawna nas fascynują - czy rzeczywiście istnieje skandynawski kraj, czy mieszkają tam najszczęśliwsi ludzie na świecie? Poszukaj odpowiedzi na te pytania na filologii szwedzkiej! Na tym kierunku nauczysz się języka szwedzkiego, zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji i innych krajów skandynawskich oraz ich miejscu w kulturze Europy. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na trzecim roku będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku. Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz posługiwać się językiem szwedzkim na poziomie C1, a po ukończeniu studiów II stopnia - poziomie C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Ponadto, w trakcie studiów uzyskasz możliwość wyjazdu na stypendia do Szwecji, ufundowane przez Instytut Szwedzki albo inne szwedzkie organizacje. Studenci korzystają też z wyjazdów do Szwecji i Norwegii w ramach europejskiego programu wymiany stypendialnej ERASMUS - na uniwersytety w Lundzie, Växjö i Oslo oraz do Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Studia oferują ponadto zdobycie zaawansowanej wiedzy z wybranej tematyki badawczej (językoznawczej, literaturoznawczej lub przekładoznawczej), co umożliwia później znalezienie pracy w instytucjach kulturalnych, dyplomacji czy sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka szwedzkiego.

👉  Dowiedź się więcej na temat kierunku filologia szwedzka

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, studia na kierunku filologia szwedzka prowadzone są w Instytucie Filologii Germańskiej. Główne obiekty Wydziału Filologicznego zlokalizowane są w centrum Krakowa, w nowoczesnym kompleksie budynków Collegium Paderevianum wyposażonym w laboratoria językowe oraz strefy wypoczynkowe. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych, m. in. Skandynawistyczne Koło Naukowe UJ.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa). Ponadto studenci i studentki filologii szwedzkiej mają możliwość wyjazdu do Szwecji na kursy wakacyjne lub semestralne pobyty w tzw. Wyższych Szkołach Ludowych (szw. Folkhögskolor) ufundowane przez Instytut Szwedzki lub inne instytucje szwedzkie. Mogą także uzyskać stypendium w Szwecji na zbieranie materiału i przygotowanie pracy dyplomowej.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Monika Jakubek, studentka filologii szwedzkiej Monika Jakubek, studentka filologii szwedzkiej
Zafascynowanie językiem szwedzkim to w moim przypadku miłość od pierwszego usłyszenia - bowiem to brzmienie języka szwedzkiego spowodowało, że w 2017 roku zdecydowałam, że to właśnie z nim chcę związać swoją karierę zawodową. Ta decyzja jest jedną z najlepszych, jakie podjęłam dotychczas, a studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim daje mi mnóstwo satysfakcji i poszerza horyzonty. Warto jednak uprzedzić, że studiowanie szwedzkiego grozi niekontrolowanym poprawianiem bliskich, którzy niepoprawnie wymawiają nazwy przedmiotów z IKEA :)

Konstancja Widziszewska, studentka filologii szwedzkiej Konstancja Widziszewska, studentka filologii szwedzkiej
Studiów na filologii szwedzkiej nie wybrałam przypadkiem. Pojawiłam się na tych studiach z konkretnymi oczekiwaniami - liczyłam na solidną naukę języka i poszerzenie wiedzy na temat kultury, literatury i historii Szwecji. Nie zawiodłam się - pierwsze lata na studiach pamiętam jako czas solidnej pracy i "nie odpuszczania", ale nie mogę też nie wspomnieć o przyjaznej atmosferze i o tym, że praca w niewielkich grupach sprzyjała nauce - znaliśmy się wszyscy, wszyscy mieliśmy też dobry kontakt z profesorami. Dzięki małej liczbie osób na kierunku mieliśmy możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, którzy zawsze byli gotowi udzielić nam potrzebnego wsparcia.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Sophie Engström, lektorka języka szwedzkiego Sophie Engström, lektorka języka szwedzkiego
Polska i Szwecja od niepamiętnych czasów miały wspólne kontakty. Mieliśmy wspólnego króla, walczyliśmy przeciwko sobie i kochaliśmy się nawzajem. Nasza przeszłość i teraźniejszość są ze sobą ściśle powiązane. Długą historię ma za sobą także filologia szwedzka na Uniwersytecie Jagiellońskim, która istnieje od niemal pół wieku. Wybierając ten kierunek, będziesz mieć możliwość zdobywania wiedzy od najlepszych wykładowców w Polsce. Poza tym będziesz mieć zajęcia z lektorką ze Szwecji, co jest świetną szansą na bezpośredni kontakt z językiem szwedzkim. Välkommen till oss!

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki filologii szwedzkiej są potrzebni na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości skandynawskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach, a także w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym.

Ukończenie studiów II stopnia stwarza możliwości uzyskanie pracy jako tłumacz tekstów specjalistycznych, a po spełnieniu dodatkowych wymogów ustawowych - tłumacz przysięgły. Ponadto absolwenci i absolwentki studiów magisterskich będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę jako specjalista do spraw skandynawskich w instytucjach kulturalnych, politycznych i gospodarczych. Będą także mogli oferować swoje umiejętności na rynku pracy jako lektorzy lub wykładowcy na uczelniach wyższych. Natomiast po ukończeniu szkoły doktorskiej - jako pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni.

👉  Współpraca Instytutu Filologii Germańskiej z pracodawcami

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Filologii Germańskiej, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoni. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

anna.demkiewicz@uj.edu.pl, filolog@uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9A
31-120 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 43 11

ifg.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl