Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Poznaj kilka powodów, dla których warto wybrać filologię ukraińską z językiem rosyjskim na Uniwersytecie Jagiellońskim: 

  • nauczysz się dwóch języków od podstaw pod okiem native speakerów: ukraińskiego do poziomu zaawansowanego (C1) oraz rosyjskiego do poziomu średniozaawansowanego (B2)
  • absolwentom szkół ukraińskich oferujemy zmodyfikowaną ścieżkę kształcenia, dostosowaną do ich potrzeb: prowadzimy dla nich zajęcia z języka polskiego (poziom B2) i dodatkowego języka słowiańskiego (poziom A2) oraz przekładu tekstów użytkowych
  • zapoznasz się z wyzwaniami przekładu specjalistycznego, konferencyjnego oraz literackiego na zajęciach prowadzonych przez tłumaczy przysięgłych oraz znanych w Polsce tłumaczy współczesnej literatury ukraińskiej
  • nawiążesz kontakty z ukrainistami z różnych krajów, a także uzyskasz dostęp do wyjątkowych zajęć tematycznych, prowadzonych przez zapraszanych przez nas specjalistów z całego świata
  • zasmakujesz dobrej zabawy i rozwiniesz pasje naukowe i podróżnicze z Kołem Naukowym Ukrainistów

Studenci mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich prowadzonych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, a także na innych kierunkach studiów humanistycznych, mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka. Studia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim otwierają drogę do działalności w najciekawszych organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, a także do praktyk i pracy w renomowanych międzynarodowych firmach. 

👉  Dowiedz się więcej o kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim 

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej 

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów, studia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim prowadzone są w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, który ma swoją siedzibę na ul. Ingardena 3. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filologicznym działa ponad 20 kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Ukrainistów. Najlepsi studenci i studentki mogą ubiegać się o Stypendium im. B. Łysiaka.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST. Informacje na temat wyjazdów i wymian dla studentów i studentek Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej dostępne są na stronie Instytutu.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Michał Milczarek, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Dr Michał Milczarek, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
– Dlaczego warto studiować na uniwersytecie?
– Dlatego, że uniwersytet to obszar wiedzy, poznania i fascynacji światem. To przestrzeń do pewnego stopnia wyłączona z codziennego obiegu rzeczy, a przez to umożliwiająca refleksję nad jego sensem. To wreszcie miejsce, w którym zdobywa się wiedzę, narzędzia do pracy, kapitał kulturowy, a także poznaje fajnych ludzi.

dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. UJ, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. UJ, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Studia uniwersyteckie to możliwość zadawania pytań i poszukiwania własnej ścieżki życiowej. Poza konkretnymi, praktycznymi umiejętnościami, dają przestrzeń na rozwijanie pasji i zainteresowań, a także poszukiwanie sposobów na wpisanie ich w plany zawodowe. Bo przecież najlepiej jest w życiu robić to, co uważa się za naprawdę fascynujące i warte zaangażowania.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Proces globalizacji gospodarki przyspiesza, coraz więcej firm działa w środowisku międzynarodowym, a rola Ukrainy jako partnera gospodarczego i kulturalnego Rzeczypospolitej Polskiej systematycznie rośnie. Ponadto wzrasta liczba pracowników z Ukrainy w RP, więc wzrasta konieczność zapewnienia kadr dobrze władających językiem ukraińskim w mowie i piśmie. Dobra znajomość ukraińskiego (języka wciąż niszowego) oraz znajomość języka rosyjskiego jest niezwykle atrakcyjna dla potencjalnych pracodawców. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim sprawiają, że absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w następujących sektorach otoczenia społeczno-gospodarczego: instytucje kultury, podmioty gospodarcze prowadzące działalność międzynarodową, turystyka, media, wydawnictwa, biura i agencje tłumaczeń, oświata, dyplomacja.

👉  Poznaj absolwentów i absolwentki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Karolina
Filologia ukraińska umożliwiła mi poznanie nowego języka i otworzyła na bogactwo kulturowe Ukrainy. Studia stworzyły atrakcyjną perspektywę zawodową i pomogły zbudować przyjaźnie aż po grób.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w bliskiej odległości ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

filolog@uj.edu.pl

ul. Ingardena 3
30-060 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 25 10

ukrainistyka.ifw.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl