Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia włoska

Wydział Filologiczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Studia na kierunku filologia włoska na Uniwersytecie Jagiellońskim to nie tylko intensywna nauka języka włoskiego (od podstaw do poziomu C1 na studiach I stopnia i C2 na studiach II stopnia), ale również:

 • nauka drugiego języka romańskiego
 • duża liczba zajęć poświęconych praktycznej nauce języka włoskiego, w formie ćwiczeń i konserwatoriów
 • zestaw przedmiotów literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych, których celem jest wprowadzenie osób studiujących w fascynujący świat kultury Italii
 • możliwość wyjazdu na uczelnię zagraniczną we Włoszech i w innych krajach Europy w ramach programu Erasmus+
 • zajęcia w małych grupach
 • rozwijanie zainteresowań humanistycznych studentów
 • bardzo bogate perspektywy zatrudnienia

Dla wybranych ścieżek przewiduje się zajęcia specjalistyczne w laboratoriach językowych, dla studiów II stopnia program uwzględnia ponadto możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w zakresie nauczania języka włoskiego jako języka obcego.

👉  Dowiedz się więcej na temat kierunku filologia włoska – studia I stopnia

👉  Dowiedz się więcej na temat kierunku filologia włoska – studia II stopnia

Informacje o Wydziale

Wydział Filologiczny, choć w strukturze uczelni pojawił się w roku 1951, oferuje kierunki studiów (kierunki badań), które w rzeczywistości funkcjonowały od dawna i których tradycja sięga jednego, dwóch, a nawet pięciu wieków wstecz. Wydział kształci na ponad 20 filologiach, ale uczy aż 50 języków! Posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Studia prowadzone na Wydziale Filologicznym od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dając absolwentom możliwość podjęcia pracy m. in. w zawodzie tłumacza, redaktora w wydawnictwach, nauczyciela w szkołach, dziennikarza czy też pracownika służb dyplomatycznych lub specjalnych. W płynnym wejściu na rynek pracy pomóc mogą praktyki i płatne staże oferowane przez firmy współpracujące z Wydziałem, jak również kursy zawodowe i certyfikowane szkolenia, które dostępne są dla wszystkich chętnych studentów. Studia na Wydziale Filologicznym to dodatkowo: zajęcia w niewielkich grupach i możliwość działania w ramach ponad 20 kół naukowych.

W skład Wydziału wchodzi 8 instytutów. Studia na kierunku filologia włoska prowadzone są w Instytucie Filologii Romańskiej. Główne obiekty Wydziału Filologicznego zlokalizowane są w centrum Krakowa, w nowoczesnym kompleksie budynków Collegium Paderevianum wyposażonym w laboratoria językowe oraz strefy wypoczynkowe. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi bowiem nowoczesne centrum informacji dotyczące filologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

 • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych przy Instytucie Filologii Romańskiej, które współpracują z fundacjami w organizacji wydarzeń kulturalnych i popularyzatorskich oraz z przedstawicielami branży wydawniczej. Mogą również zaangażować się w działalność studenckiego czasopisma "Roman", publikując przekłady współczesnych pisarzy, eseje, artykuły językoznawcze, literaturoznawcze albo artykuły prezentujące rozmaite zjawiska kulturowe krajów romańskiego obszaru językowego i nie tylko.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Maja Chyla Maja Chyla
– Jak wygląda życie studenckie?
– Na pewno wiele czasu poświęca się nauce, ale wśród studentów częste są też wieczorne spotkania w studenckim gronie. Ja osobiście chodzę na treningi sekcji sportowej (narciarskiej), które także są świetną okazją do poznania ciekawych ludzi z różnych wydziałów.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent(ka) kierunku filologia włoska odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy, znajdując zatrudnienie:

 • na stanowiskach wymagających znajomości języka w międzynarodowych korporacjach i przedsiębiorstwach działających w sektorze outsourcingu;
 • na stanowiskach wymagających znajomości danego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
 • jako asystent(ka) językowy(-a) w instytucjach i przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy.

Dodatkowo absolwent(ka) studiów II stopnia odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy, znajdując zatrudnienie:

 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości języka w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym;
 • jako tłumacz(ka) lub asystent(ka) językowy(-a) w instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy;
 • w wybranych specjalnościach: tłumacz(ka) tekstów pisanych i ustnych (konsekutywny(-a) i symultaniczny(-a));
 • tłumacz(ka) tekstów specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego tłumacz(ka) przysięgły;
 • nauczyciel(ka) w placówkach oświatowych niewymagających uprawnień nauczycielskich, a w wybranej ścieżce nauczyciel(ka) języka włoskiego w szkołach podstawowych (klasy VII-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Filologii Romańskiej, który wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Instytut ma swoją siedzibę w niewielkiej odległości od ścisłego centrum Krakowa, Biblioteki Jagiellońskiej i krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

filologia.romanska@filg.uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9A
31-120 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 44 20

ifr.filg.uj.edu.pl
filg.uj.edu.pl