Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Socjologia

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki socjologiczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki socjologiczne

Opis studiów

Studia na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii to gruntowna wiedza o życiu społecznym, szerokie horyzonty, wnikliwe i krytyczne widzenie kultury, gospodarki, mediów i polityki, badanie zmieniającego się współczesnego społeczeństwa. To także szansa na uczenie się od najlepszych – wykładowcy i wykładowczynie to ludzie, którzy naprawdę lubią to, co robią (często nie tylko na uniwersytecie, ale także poza nim) i taką postawę przekazują swoim studentom i studentkom. Solidnie uczymy metod badań socjologicznych, gdyż umiejętność diagnozowania zjawisk społecznych to kluczowa kompetencja w bardzo wielu zawodach i obszarach rynku. Uczymy poprzez udział w badaniach, projektach i dyskusjach oraz poprzez współpracę z otoczeniem rynkowym i społecznym. Różnorodność oferty kursów pozwala osobom studiującym na stworzenie własnego, indywidualnego profilu studiów socjologicznych – znajdziesz w niej bloki zajęć poświęcone komunikowaniu i mediom, kulturze, ekonomii, nierównościom i społecznemu wykluczeniu, płci, rozwojowi, edukacji, problematyce miejskiej itp.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować socjologię na UJ – studia I stopnia

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować socjologię na UJ – studia II stopnia

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia prowadzone są w Instytucie Socjologii, który jest centrum krakowskiej socjologii i jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju w tej dziedzinie. Działalność naukowa i edukacyjna Instytutu jest odbiciem zarówno bogatej tradycji, jak i obecnych, zróżnicowanych zainteresowań badawczych jego pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek. Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca dziewiętnastego wieku.

Jedną z kluczowych właściwości Instytutu jest udział jego pracowników i pracownic oraz studentów i studentek w ogólnopolskiej oraz światowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze i naukowe, nasi pracownicy i pracownice oraz doktoranci i doktorantki są autor(k)ami i współautor(k)ami licznych publikacji wydawanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach. Instytut Socjologii UJ to jednostka, która współpracuje nie tylko z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i na świecie, ale także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i mediami. Działalność ekspercka, analizy, raporty... - formy tej współpracy są różne! Instytut dysponuje dwiema dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi, w których odbywają się warsztaty analizy danych, a także specjalistyczną fokusownią (pracownią do prowadzenia, rejestrowania i analizowania wywiadów grupowych).

👉  Dlaczego warto studiować w Instytucie Socjologii UJ?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 2. miejsce w latach 2020-2023
    • 3. miejsce w 2019 roku
  • Wyróżniająca ocena programowa na kierunku "Socjologia" - Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "nauki socjologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

👉 Studenckim okiem o studiach i Instytucie Socjologii UJ

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Marcin, doktorant w Instytucie Socjologii Marcin, doktorant w Instytucie Socjologii
Całym pięknem socjologii jest jej zróżnicowanie. Nie da się wybrać kilku przedmiotów. W toku studiów można uczestniczyć w kursach dotyczących zarówno teoretycznych rozważań, jak i pracy na wyspecjalizowanych programach statystycznych.(…) Socjologia wprowadza studentów w świat badań i analiz dotyczących niemal wszystkich aspektów naszego życia. Zdobyte tu umiejętności i wiedza przydają się w każdym zawodzie.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Współczesny rynek pracy wymaga zarówno specjalistycznej wiedzy o zjawiskach i procesach społecznych, umiejętności analitycznych i syntetycznych, jak ogólnych kompetencji komunikacyjnych, pracy w grupie i zarządzania zespołami, wyszukiwania, analizy i interpretacji danych socjologicznych. Te elementy przekładają się na role zawodowe w poszczególnych branżach gospodarki (np. reklama i marketing, zarządzanie zespołami, analiza danych socjologicznych, diagnozowanie socjologiczne, UX, animacja społeczna, edukacja etc.) i są częścią wielu innych obszarów (media i komunikowanie, planowanie strategiczne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, turystyka, usługi etc.). Studia socjologiczne II stopnia dostarczają kompetencji umożliwiających funkcjonowanie na rynku pracy w samodzielnych rolach specjalistek i specjalistów z zakresu badań socjologicznych i analizy danych, mediów i komunikowania, procesów społeczeństwa miejskiego, diagnostyki socjologicznej i zarządzania miastem.

Osoby studiujące mają możliwość realizowania praktyk zawodowych, które są częścią studiów, w wybranych przez siebie firmach, agencjach badawczych, agencjach reklamowych i PR, mediach, organizacjach pozarządowych czy jednostkach samorządowych.

👉  Poznaj historie naszych absolwentów

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Marlena Wróbel Historie Absolwentów: Marlena Wróbel
Studia wspominam z ogromnym sentymentem. (...) Po pierwsze, cieszyły mnie same studia i nieustannie rosnące poczucie, że widzę i rozumiem więcej. Socjologia daje ogrom ciekawej wiedzy. Po drugie, na studiach poznałam mojego męża (skończył ten sam kierunek), a jak wiadomo miłość uskrzydla 😉. Po trzecie, oboje byliśmy zaangażowani w działalność Samorządu Studentów, a to wiązało się z realizacją wielu ciekawych projektów, wyjazdów, imprez i ciągłym poznawaniem nowych ludzi.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Socjologii, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

instytut.socjologii@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 422 21 29

socjologia.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl