Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Geologia

Wydział Geografii i Geologii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Opis studiów

Geologia jako nauka łącząca podstawowe dyscypliny nauk przyrodniczych z wiedzą z zakresu nauk o środowisku, podstaw ekonomii i nauk technicznych wychodzi naprzeciw potrzebom środowiskowym, ekonomicznymi oraz gospodarczym. Efektywne radzenie sobie z odpadami, przewidywanie przyszłości naszej planety, alternatywne źródła energii, kolonizacja kosmosu – nie ma tych rzeczy bez geologii!

Kierunek ten kształci specjalistów i kompetentnych pracowników służby geologicznej, przedsiębiorstw przemysłowych, jednostek oświatowych i instytucji publicznych, działających w obszarze rozwoju regionalnego, gospodarki, infrastruktury lub ochrony środowiska, którzy mają pogłębioną wiedzę geologiczną i umiejętność korzystania z niej na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju i ochrony dziedzictwa geologicznego.

Czemu geologia na UJ? To atrakcyjny i zróżnicowany program studiów, możliwość samodzielnego wyboru kursów, najnowocześniejsze zaplecze techniczne odpowiadające temu, wykorzystywanemu w firmach geologicznych, a także liczne kursy terenowe i międzynarodowe projekty badawcze.

👉  Pobierz ulotkę Instytutu Nauk Geologicznych

👉  Przeczytaj, dlaczego warto wybrać kierunek geologia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Geografii i Geologii rozpoczął działalność w 2017 r. Jest jednym z najmłodszych wydziałów na najstarszej polskiej uczelni, który czerpiąc z tradycji, sięga po nowoczesne rozwiązania. Wydział posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy".

Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Geografii i Geologii wykorzystują potencjał nauk geograficznych i geologicznych, i realizowane są z uwzględnieniem aktualnych problemów, dylematów cywilizacji oraz potrzeb współczesnego człowieka. Obszarami zainteresowań projektów badawczych są m. in. antropopresja, sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój czy badanie Marsa.

Wydział Geografii i Geologii ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Wydziału wchodzą dwa instytuty: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych. Zajęcia odbywają w budynkach Wydziału przy wykorzystaniu najnowocześniejszej infrastruktury naukowo-dydaktycznej (tj. specjalistyczne pracownie i laboratoria ze sprzętem do przeprowadzania analiz) oraz w formie kursów terenowych w kraju i zagranicą.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

 • Pozytywna ocena programowa przyznana dla kierunku studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)
 • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
  • 1. miejsce w 2019 roku
  • 2. miejsce w latach 2020-2023
 • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki o Ziemi i środowisku" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Geografii i Geologii działa Koło Naukowe Geologów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendium w ramach Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Kinga, doktorantka Kinga, doktorantka
Jakie były/są najciekawsze przedmioty na Twoim kierunku studiów i dlaczego? Zdecydowanie najwięcej nauczyły mnie praktyki terenowe oraz te przedmioty, które umożliwiały spojrzenie na przyrodę z innej perspektywy. Dzięki nowoczesnym narzędziom - chociażby takim jak Skaningowy Mikroskop Elektronowy - sposób w jaki pojmuję świat uległ niesamowitemu pogłębieniu. Świat jest jeszcze piękniejszy i bardziej złożony niż mogłam to sobie wyobrazić na podstawie czytania książek czy prywatnych wycieczek.

Justyna Zawiślan Justyna Zawiślan
Jak wygląda życie studenckie? W moim przypadku życie studenckie to najpiękniejszy czas jaki przeżywam. Poznaję masę świetnych ludzi, wspólnie łączymy swoje pasje, poszerzamy horyzonty. Nawet nie śniłam o tym, że studiując geologię mogę osiągnąć tak wiele w innych dziedzinach moich zainteresowań.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Wojciech Wróblewski, Instytut Nauk Geologicznych Dr Wojciech Wróblewski, Instytut Nauk Geologicznych
Pana przepis na sukces w swojej dziedzinie? Uważam, że ciężka praca jest przepisem na sukces, nie tylko w moim zawodzie, ale również w każdym aspekcie naszego życia. W pracy geologa niezwykle istotne jest doświadczenie zdobywane w terenie oraz w trakcie prac laboratoryjnych. Praca terenowa umożliwia w niepowtarzalny sposób obserwację procesów geologicznych zachodzących na Ziemi, w różnych okolicznościach przyrody. W laboratorium weryfikujemy nasze obserwacje terenowe i wzbogacamy nasz warsztat pracy o nowe umiejętności i techniki.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent/absolwentka geologii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do tego, by wykonywać prace geologiczne na poziomie zawodowym. Ma podstawową wiedzę z geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwi mu zatrudnienie w instytucjach zajmujących się zapobieganiem negatywnym skutkom działalności człowieka, wynikającej szczególnie z eksploatacji surowców naturalnych. Po geologii na UJ można znaleźć zatrudnienie w:

 • państwowej służbie geologicznej
 • przedsiębiorstwach geologicznych, geofizycznych i przemysłowych
 • komórkach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych
 • geologicznej obsłudze kopalń
 • administracji państwowej (komórki ochrony środowiska i geologii od szczebla gminy po urzędy wojewódzkie), jednostkach oświatowych i instytucjach publicznych, działających w obszarze rozwoju regionalnego gospodarki, infrastruktury lub ochrony środowiska
 • placówkach naukowych na wyższych uczelniach oraz w Polskiej Akademii Nauk

👉  Poznaj historie naszych absolwentów i absolwentek

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Jakub Zygmunt Jakub Zygmunt
Studia geologiczne pozwalały mi pogłębiać swoją pasję do nauk przyrodniczych i pokazały, że geologia wbrew pozorom nie jest bardzo hermetyczną dziedziną nauk, a wręcz przeciwnie. Kameralna atmosfera podczas studiów, indywidualne podejście do studenta, niezwykła chęć pomoc y studentom ze strony niektórych pracowników oraz wiele różnych możliwości wyjazdów terenowych – to jest kilka z wielu atutów ING UJ.

Łukasz Karda Łukasz Karda
Studia wspominam jako mieszankę nauki, wyjazdów i dobrej zabawy. Coroczne praktyki studenckie były niezapomnianym przeżyciem. Studia wiele mnie nauczyły , w tym dociekliwości oraz myślenia przyczynowo-skutkowego. Po skończeniu studiów szybko znalazłem zatrudnienie jako Mudlogger w firmie Halliburton. Praca ta polegała na monitorowaniu wierceń i geologicznym opisie profili. Jest to często wstęp do innych profesji w przemyśle naftowym. Pracowałem na Morzu Północnym, we Francji i w Polsce podczas wierceń poszukujących gazu łupkowego.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Nauk Geologicznych oferuje szeroki wachlarz wydarzeń przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z ich pełną ofertą zapoznasz się na stronie Instytutu.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Nauk Geologicznych, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Geografii i Geologii. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

studia.ing@uj.edu.pl

ul Gronostajowa 3a, p. 1.08
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 43 55

ing.uj.edu.pl
wgig.uj.edu.pl