Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektywy", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. W ofercie studiów znajdują się takie kierunki, jak: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, judaistyka, muzykologia oraz ochrona dóbr kultury – kierunki studiów mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców. W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów.

🔵  Więcej informacji o Wydziale Historycznym.

Oferta studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron