Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Wydział Historyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: historia

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: historia

Opis studiów

Historia – chyba nikomu nie trzeba jej przedstawiać, ale studiowanie jej to nie tylko daty, postaci i wydarzenia (choć i bez nich się nie obędzie), to także kształtowanie umiejętności krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, analitycznej pracy z dokumentami, świadomego odbioru tekstów kultury. To poszukiwanie odpowiedzi na pytania: skąd pochodzimy, kim jesteśmy, jakie są źródła naszego społeczeństwa - a przede wszystkim - „skąd my to wiemy?”. Początek badań historycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim datuje się na XV w. Od tej pory studia te podlegają ciągłym modyfikacjom, aby dopasować się do zmieniających się społecznych potrzeb i warunków rynku edukacyjnego. Studia I stopnia oferują trzy specjalizacje: nauczycielską, archiwistyczną oaz antropologię historyczną, a II stopnia poszerzają tę ofertę o specjalność „Dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł”. W zależności od wybranej specjalizacji, studenci odbywają w trakcie studiów praktyki: w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; w placówkach muzealnych, bibliotekach, instytucjach kultury o charakterze lokalnym, instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach i organizacjach pozarządowych; w archiwum państwowym, a także archiwach różnych instytucji (np. Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Narodowego w Krakowie, oddziałów IPN) oraz w archiwach jednostek samorządowych.

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować historię na Uniwersytecie Jagiellońskim?

Informacje o Wydziale

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektywy", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. Kierunki studiów oferowane na Wydziale mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.

W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów. Zajęcia na kierunku historia prowadzone są w Instytucie Historii, który mieści się w Collegium Witkowskiego, w ścisłym centrum Krakowa. Instytut posiada własną bibliotekę, która jest jedną z największych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena pozytywna przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) dla kierunku historia
  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 2. miejsce w latach 2020-2023 roku
    • 3. miejsce w 2019 roku
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "historia" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Instytucie Historii działa Koło Naukowe Historyków Studentów, w Kole z kolei kilkanaście sekcji, w których każdy student może znaleźć coś dla siebie: sekcje epokowe, terytorialne, zajmujące się konkretnymi działami historii, m. in. Sekcja Gier Historycznych – w trakcie spotkań uczestnicy poznają szereg gier (m. in. planszowych, figurowych, karcianych) symulujących wydarzenia i procesy historyczne, a także tajniki tworzenia takich gier i ich wykorzystywania w dydaktyce oraz pracy badawczej. Organizowane są liczne konferencje, wyjazdy naukowe (krajowe i zagraniczne), spotkania ze świadkami historii, spotkania sekcji tematycznych, co stanowi doskonale uzupełnienie oferty Instytutu.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Marek, doktorant Marek, doktorant
Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Przede wszystkim należy uświadomić sobie - po co się na danych studiach jest i co się planuje dalej robić. Odpowiedzi na te wątpliwości pozwalają na poszukiwanie dróg umożliwiających realizację planów. Dla mnie dobrym wykorzystaniem czasu na studiach była możliwość udziału w stypendiach zagranicznych w ramach programu Erasmus na Università del Salento w Lecce we Włoszech oraz w Royal Air Force Museum w Wielkiej Brytanii.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Ścieżka kariery związana jest z wyborem specjalizacji. Absolwenci i absolwentki historii mogą znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach, muzeach, centrach wystawowych oraz przy organizacji różnorodnych imprez historyczno-kulturalnych; w szkołach i różnorodnych instytucjach edukacyjnych; w archiwach państwowych i zakładowych.

Osoby studiujące, w zależności od wybranej specjalizacji, odbywają praktyki: w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; w placówkach muzealnych, bibliotekach, instytucjach kultury o charakterze lokalnym, instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach i organizacjach pozarządowych; w archiwum państwowym, a także archiwach różnych instytucji (np. Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Narodowego w Krakowie, oddziałów IPN) oraz w archiwach jednostek samorządowych, które przygotowują ich do przyszłego zawodu.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie Absolwentów: Jan Jakub Grabowski Historie Absolwentów: Jan Jakub Grabowski
Poprzez różne kursy, praktyki i staże poznałem szereg krakowskich instytucji kultury, sztuki i nauki. Od samego początku chciałem z nimi współpracować, choć ciężko było się zdecydować na jedną konkretną placówkę. Zostałem więc przewodnikiem, gdzie specyfika pracy pozwala na kontakt z każdą tego typu instytucją. Ukończyłem kurs, zdałem egzamin federacyjny, a następnie realizowałem tę profesję - nawiasem mówiąc jedną z wielu, które posiadam.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Historii oferuje następujące wydarzenia:

  • Wykłady dla szkół – Instytut Historii prowadzi projekt Aneks do podręcznika historii, w ramach tego projektu organizuje wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Wykładowcami są profesorowie i adiunkci Instytutu. Temat wykładu można uzgodnić dostosowując go do potrzeb danej grupy. Wykłady mogą się odbywać w Collegium Witkowskiego, istnieje też możliwość zaproszenia wykładowcy do szkoły.
  • Zwiedzanie Collegium Witkowskiego – siedziby Instytutu Historii.

Dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Instytut Historii.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Historii, który wchodzi w skład Wydziału Historycznego. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

historia@uj.edu.pl

ul. Gołębia 13
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 14 56

historia.uj.edu.pl
historyczny.uj.edu.pl